Thu tài trợ Quỹ trong tháng 4/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 4/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 4/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 4/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 4/2010 - Bệnh viện Hùng Vương
Thu tài trợ Quỹ trong tháng 4/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 4/2010

THU TÀI TRỢ QUỸ HỘI THÁNG 4/2010

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

 

 

 

 

37,476,000

1

02-4

66

Hồ Thị Ánh, P.Hành chính Quản trị

400,000

2

07-4

68

Thùng từ thiện tháng 3/2010

5,866,000

3

07-4

21

Quan âm Tịnh xá

110,000

4

09-4

22

Công ty GoHome (h trợ chuyến Kon Tum)

10,000,000

5

09-4

23

Hồ Thu Thủy, công ty Abbott

400,000

6

09-4

24

Phạm Thị Ngọc Liên

4,000,000

7

14-4

25

Trần Thị Thanh Hóa

1,000,000

8

14-4

26

Trần Lê Thanh Thảo

500,000

9

16-4

27

Kim Lan

200,000

10

16-4

29

BS Nguyễn Thị Hà, bệnh viện Tân Bình

1,000,000

11

20-4

30

Huỳnh Ngọc Thanh

1,000,000

12

21-4

31

Lý Thu Hương, Nhật Tảo quận 10

2,000,000

13

12-4

69

Nguyễn Ngọc Mai, nhóm Từ thiện Đồng Tâm

10,000,000

14

21-4

70

Cty PearlStone Việt Nam

1,000,000

15

22-4

34

Vũ Thị Hồng Nga, 18 Nguyễn tri Phương P6 Q5

5,000,000

16

22-4

35

Chung Thục Nhung, Nguyễn Duy Dương Q10

2,000,000

17

26-4

71

Nguyễn Thị Hiền (hỗ trợ b.nhân Du Khoan Nữ)

500,000

18

26-4

72

Nguyễn Thị Thanh Tiên (hỗ trợ b.nhân Du Khoan Nữ)

200,000

19

26-4

73

Nguyễn Thị Thanh Bình (hỗ trợ b.nhân Du Khoan Nữ)

1,500,000

20

27-4

36

Gia đình chị Liên (hỗ trợ b.nhân Du Khoan Nữ)

1,500,000

21

28-4

37

Tịnh xá Quan âm (hỗ trợ máu cho bệnh nhân nghèo)

2,500,000

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác