Thu tài trợ Quỹ trong tháng 5/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 5/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 5/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 5/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 5/2010 - Bệnh viện Hùng Vương
Thu tài trợ Quỹ trong tháng 5/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 5/2010

THU TÀI TRỢ QUỸ HỘI THÁNG 5/2010

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

 

 

 

 

44,279,000

1

05-5

74

Nguyễn Ngọc Mai, nhóm Từ thiện Đồng Tâm

5,000,000

2

10-5

76

Thùng Từ thiện tháng 4/2010

5,279,000

3

14-5

81

Quang Kim Đào

2,000,000

4

17-5

82

Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Thủ Dầu Một, Bình Dương

10,000,000

5

19-5

83

Gia đình bà Ngô Kim Hoa

10,000,000

6

25-5

84

Gia đình Ông Hoàng Văn Khánh, 475/127 CMT8 Q10

10,000,000

7

26-5

40

Tịnh xá Quan âm (giúp b.nhân Lâm Thúy Phương)

1,500,000

8

28-5

42

Hoàng Thị Mộng Thu

500,000

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác