Thu tài trợ Quỹ trong tháng 6/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 6/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 6/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 6/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 6/2010 - Bệnh viện Hùng Vương
Thu tài trợ Quỹ trong tháng 6/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 6/2010

TỔNG HỢP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 06/2010

 

 

 

 

 

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

 

 

 

 

65,753,500

1

01-06

88

Đoàn thị Thu Hồng, Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

500,000

2

02-06

89

Trần Thị Dục, Quận 5

20,000,000

3

04-06

90

Ngô Xem, phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

450,000

4

04-06

91

Đặng Lê Dung Nghi, Khoa GPBL

300,000

5

04-06

92

Nguyễn Thị Mỹ Phượng, B.Dương (hổ trợ BN.ung thư Ng T Thanh Tuyền)

3,000,000

6

04-06

93

Thùng Từ Thiện tháng 05/2010

5,163,500

7

08-06

94

Lê Thị Lan Phương, phòng sanh A ( hổ trợ BN ung thư Ng T Thanh Tuyền)

500,000

8

08-06

95

Trần Wai Fong, đường số, nhà số 4, Khu D.cư, Nam Long,An Lạc ,Bình Tân

28,340,000

9

08-06

96

Hòa Thượng Trần Wai Fong

2,000,000

10

09-06

97

Huỳnh Thị Ngọc Hạnh, Khoa Dược

300,000

11

10-06

98

Hoàng Văn Khánh, 475/127 CMT8, P13, Q10, hổ trợ BN Nguyễn Thị Thanh Tuyền

3,000,000

13

15-06

100

Bạn đọc Báo Tiếp Thị, ủng hộ BN Du Khoan Nữ

500,000

15

22-06

102

Trần Thị Kim Lan, khoa Xét Nghiệm

300,000

16

25-06

103

Minh Châu,405 Lô c/c Hùng Vương, P15,Q11

1,000,000

17

30-06

104

Nguyễn Thị Trang Đài, Kế Hoạch Tổng hợp

200,000

18

30-06

105

Hoàng Lê Minh Hiền, H.Sản + H.Phẩu B

200,000

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác