Thu tài trợ Quỹ trong tháng 7/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 7/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 7/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 7/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 7/2010 - Bệnh viện Hùng Vương
Thu tài trợ Quỹ trong tháng 7/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 7/2010

TỔNG HỢP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 07/2010

 

 

 

 

 

 

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

Hàng và số lượng hàng

 

 

 

 

46,282,000

 

1

01-07

106

Nguyễn Thị Ngọc Anh, 1960, 200 Huỳnh Văn Bánh, P12, Phú Nhuận

500,000

 

2

02-07

107

Hoạt động máy Monitor tháng 6/2010

6,000,000

 

3

05-07

108

Trần Thị Nhi,pháp danh Huyền Như Phong, chùa Tam Tông Miếu, Quận 3

5,000,000

 

4

07-07

109

Thùng từ thiện tháng 6/2010

6,962,000

 

5

08-07

110

Tịnh xá Quan Âm, 415 Trần Phú, Quận 5

10,000,000

 

6

09-07

111

Hào Cây Gõ, 1496 đường 3/2, P2, Q11

700,000

 

7

12-07

112

Trần Lê Thanh Thảo, phòng TCKT

500,000

 

8

14-07

113

Công Ty Mead Johnsone

6,840,000

 

9

14-07

114

Vận động hiến máu ngày 13/07/2010

1,330,000

 

10

16-07

115

Đặng Mai Lâm

500,000

 

11

21-07

116

Đặng Cẩm Hương, 190 Nhật Tảo, Quận 10

700,000

 

12

23-07

117

Đỗ Thị Mỹ Hồng, Hành Chánh Quản Trị

500,000

 

13

23-07

118

Lương Thị Anh Đào, P11, Q.Phú Nhuận

500,000

 

14

28-07

119

Tập thể phòng sanh A

5,000,000

 

15

28-07

120

Nguyễn Cao Tài + tiệm điện Nguyễn Kim

600,000

 

16

28-07

121

Hoàng Thị Thanh Thảo + nhân viên PS A

650,000

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác