Thu tài trợ Quỹ trong tháng 8/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 8/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 8/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 8/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 8/2010 - Bệnh viện Hùng Vương
Thu tài trợ Quỹ trong tháng 8/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 8/2010

TỔNG HỢP THU TÀI TRỢ QUỸ TRONG THÁNG 8/2010

Số Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ Tiền Hàng và số lượng hàng
    25,900,000  
124 Ống nước Trường Thành, P10, Quận 5 200,000  
125 Mực in Vina, 31-33 Phan Văn Trị, Quận 5 500,000  
126 Nguyễn Helen, Na Uy 3,000,000  
127 Như Hương, Na Uy 4,000,000  
128 Bùi Kim Thanh 1,000,000  
129 Huỳnh Thị Liễu, nhượng lại 50 kg gạo 400,000  
130 Trần Thị Thanh Hóa 1,000,000  
131 Lệ, Công Ty Gedeon Richter PLC 1,000,000  
132 Công Ty FriesLandCampina ViệtNam 5,000,000  
133 Gia đình bà Đoàn Thị Hằng pháp danh Diệu Nga 6,000,000  
134 Nguyễn Thanh Thủy, phòng khám A 500,000  
135 Lý Mới, văn phòng Công Đoàn 300,000  
136 Thu Thảo, Kiến Minh Hữu Thắng,Mộng Hà (chợ Chim Xanh) 3,000,000  
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác