Thu tài trợ Quỹ trong tháng 9/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 9/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 9/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 9/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 9/2010 - Bệnh viện Hùng Vương
Thu tài trợ Quỹ trong tháng 9/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 9/2010

TỔNG HỢP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 9/2010

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

 

 

 

 

53,416,000

1

03-09

137

Phùng Thục Thuyền

300,000

2

06-09

138

Hoạt động máy Monitor tháng 8/2010

6,000,000

3

06-09

139

Thùng từ thiện tháng 08/2010

7,531,000

4

16-09

140

Những nhà hảo tâm (đính kèm danh sách )

27,610,000

5

16-09

141

Nguyễn Thị Thu Phong

500,000

6

23-09

142

Tiền lãi ngân hàng từ 26/02/2010 đến 22/09/2010

11,475,000

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác