Tin ảnh_ Khai trương ngân hàng sữa mẹ

Tin ảnh_ Khai trương ngân hàng sữa mẹ

Tin ảnh_ Khai trương ngân hàng sữa mẹ

Tin ảnh_ Khai trương ngân hàng sữa mẹ

Tin ảnh_ Khai trương ngân hàng sữa mẹ
Tin ảnh_ Khai trương ngân hàng sữa mẹ

Tin ảnh_ Khai trương ngân hàng sữa mẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết_Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương_Phát biểu tại lễ khai trương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác