tập huấn kỹ năng truyền thông

tập huấn kỹ năng truyền thông

tập huấn kỹ năng truyền thông

tập huấn kỹ năng truyền thông

tập huấn kỹ năng truyền thông
tập huấn kỹ năng truyền thông

Tin ảnh_Lớp tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2022

 

Ths.ĐD. Võ Thị Ngọc Diệp - Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Hùng Vương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác