Tin hoạt động

Tin hoạt động

Tin hoạt động

Tin hoạt động

Tin hoạt động
Tin hoạt động

Tin hoạt động

Đối thoại “Thanh niên với Đảng - Đảng với Thanh niên” năm 2023  | 106

Chiều ngày 11/10/2023. Đoàn thanh niên bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức diễn đàn “Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên”.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Công tác lễ tân đối ngoại”  | 326

Bệnh viện Hùng Vương phối hợp cùng Sở Ngoại vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Công tác lễ tân đối ngoại” cho Đoàn viên phụ trách Lễ tân thuộc Đoàn cơ sở, đơn vị Chăm sóc khách hàng – Phòng Công tác xã hội, bộ phận tổ chức hội nghị hội thảo – Phòng Hành chính quản trị và đại diện 32 tổ Công đoàn.