Tổ chức ngày Hiến máu Nhân đạo "Hướng về Trường Sa"

Tổ chức ngày Hiến máu Nhân đạo "Hướng về Trường Sa"

Tổ chức ngày Hiến máu Nhân đạo "Hướng về Trường Sa"

Tổ chức ngày Hiến máu Nhân đạo "Hướng về Trường Sa"

Tổ chức ngày Hiến máu Nhân đạo "Hướng về Trường Sa"
Tổ chức ngày Hiến máu Nhân đạo "Hướng về Trường Sa"

Tổ chức ngày Hiến máu Nhân đạo "Hướng về Trường Sa"

Tổ chức ngày Hiến máu Nhân đạo "Hướng về Trường Sa"
(10/05/2012 17:29)

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2011 - 2016

 

       Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                     TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2011

CÔNG ĐOÀN – ĐOÀN THANH NIÊN                                       

 KẾ HOẠCH

Tổ chức ngày hiến máu tình nguyện “Hướng về Trường Sa” và hưởng ứng cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ vì Sức khỏe cộng đồng”

Thực hiện chỉ đạo của UBND, ngành Y tế cũng như hưởng ứng lời kêu gọi của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện thành phố, trong nhiều năm qua phong trào hiến máu tình nguyện tại bệnh viện đã được duy trì và phát huy tốt với hàng trăm cán bộ nhân viên và người tình nguyện tham gia trong mỗi đợt tổ chức. Tới nay bệnh viện Hùng Vương đã trở thành một điển hình tiên tiến của ngành Y tế thành phố về duy trì tốt phong trào với nhiều nhân viên, gia đình nhân viên tham gia hiến máu nhiều lần; cụ thể, đã có 8 cán bộ nhân viên tham gia hiến máu từ 15 lần trở lên, trong đó 15 lần = 1, 16 lần = 1, 17 lần = 3, 19 lần = 1, 20 lần = 1 và 49 lần = 1. Phát huy những thành tích đã đạt được, căn cứ chương trình hoạt động tháng 9/2011 đã được Đảng ủy-Ban Giám đốc phê duyệt và ý kiến thống nhất với Trung tâm Hiến máu Nhân đạo thành phố về việc tổ chức ngày hiến máu tình nguyện thiết thực hưởng ứng phong trào “Hướng về Trường Sa” và hưởng ứng cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ vì Sức khỏe cộng đồng”; nay xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

Thời gian và địa điểm tổ chức: Chiều thứ Ba 27/9/2011 từ 13g15 đến 16g00, tại Sảnh C khu A (đi thẳng cổng cấp cứu vào)..

Đề nghị các khoa, phòng, các Chi đoàn, tổ Công đoàn, tổ Hội Chữ thập đỏ và các đơn vị phối hợp vận động cán bộ, nhân viên, đoàn viên, hội viên cùng tham gia. Các cá nhân tham gia hiến máu. Lưu ý: ăn trưa bình thường nhưng không uống rượu, bia và sữa để tránh làm ảnh hưởng tới chất lượng máu.

Đề nghị Trung tâm Hiến máu Nhân đạo hỗ trợ 2 xe lấy máu và nhân viên hỗ trợ để đảm bảo thời gian tiếp nhận máu. Phòng Hành chính Quản trị giúp công tác tổ chức và chuẩn bị địa điểm

Đề nghị các đơn vị thông báo danh sách những người tham gia về văn phòng Hội chậm nhất tới sáng ngày 26/9/2011 để kịp làm công tác chuẩn bị.

 

 TM.BCH ĐOÀN THANH NIÊN

BÍ THƯ 

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ

 

CN.Phạm Thị Thanh Tuyền

TM.BCH CÔNG ĐOÀN

KT.CHỦ TỊCH

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ

 

NHS.Tô Thị Lý Mới

TM.BCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

 

CHỦ TỊCH 

 

BS.Phạm Quốc Hùng 

   

 

 Nơi nhận:

 TT.HMNĐ.TP

 ĐU, BGĐ (Bs Quân, Bs Trương)

 BTV (Bs Nhung, CN Dung)

 Các khoa, phòng, đoàn thể và các đơn vị phối hợp

 Lưu

 

 

ĐẢNG ỦY-BAN GIÁM ĐỐC

DUYỆT

 

BS Trần Thiện Vĩnh Quân

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác