TỔNG HỢP CHI HỖ TRỢ QUÍ I NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP CHI HỖ TRỢ QUÍ I NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP CHI HỖ TRỢ QUÍ I NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP CHI HỖ TRỢ QUÍ I NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP CHI HỖ TRỢ QUÍ I NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
TỔNG HỢP CHI HỖ TRỢ QUÍ I NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP CHI HỖ TRỢ QUÍ I NĂM 2018

TỔNG HỢP CHI HỖ TRỢ QUÍ I NĂM 2018

Stt

Ngày

Danh sách

Số tiền

1

08-11

B/n Thân Ngọc Mai, 1991, Tân Xuân, Tân Kim, Cần Giuộc

500,000 ₫

2

23-11

B/n Phạm Thị Diễm Hồng, 1992, p2, Q4

150,000 ₫

3

06-12

Nguyễn Thị Thùy Trâm, 1985, Đắc Nông

1,000,000 ₫

4

18-12

Cao Thị Diệu, Hậu phẫu

6,000,000 ₫

5

26-12

Nguyễn Thị Tiền,1988, Hậu sản B

994,000 ₫

6

28-12

Nguyễn Thị Giúp, Phụ ngoại

5,000,000 ₫

7

01-01

Viếng đám ma ba ruột n/viên ( Thùy Trang, khoa Nhi )

200,000 ₫

8

01-01

Viếng đám ma ba vợ n/viên ( Thuần , bv Long Hải )

200,000 ₫

9

03-01

Nguyễn Thị Đẹp Em, Hậu phẫu

842,000 ₫

10

10-01

Viếng đám ma ba vợ n/viên ( Thế Tường, bv Long Hải)

200,000 ₫

11

10-01

Nguyễn Thị Đẹp Em, 1994, Đồng Tháp

843,000 ₫

12

30-01

Hà Bạch Diện, 1991, Tiền Giang

3,260,000 ₫

13

30-01

Võ Thị Phương Hoa, 1988, Củ Chi

1,000,000 ₫

14

02-02

Phạm Thị Tuyết, Phụ ngoại

3,000,000 ₫

15

08-02

Dương Thị Ngọc Phôi, Phụ nội

3,760,000 ₫

16

12-02

Trần Thị Kim Lanh, Hậu phẫu

1,000,000 ₫

17

22-02

Ngô Thị Hợp, Hậu sản B

4,000,000 ₫

18

28-02

Nguyễn Ngọc Thu, Phụ ngoại

7,860,000 ₫

19

 

Hỗ trợ Hoàng Thị Liễu, Lê Thị Lý từ 11/2017 đến 02/2018

8,000,000 ₫

 

 

CỘNG

47,809,000 ₫

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác