TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC THÁNG 01/2018 & 02/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC THÁNG 01/2018 & 02/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC THÁNG 01/2018 & 02/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC THÁNG 01/2018 & 02/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC THÁNG 01/2018 & 02/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2018 - Bệnh viện Hùng Vương
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC THÁNG 01/2018 & 02/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC THÁNG 01/2018 & 02/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2018

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC THÁNG 01/2018 & 02/2018

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2018

 

I.TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 & 02/2018 (từ 21/12 - 20/02)

Huy động 115 lượt hội viên và tình nguyện viên để thăm tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc cho 930 lượt người tại Long Hồ - Vĩnh Long, Châu Thành - Trà Vinh và Mộc Hóa - Long An; thăm tặng quà Tết cho 863 lượt đối tượng là CBCNV bệnh viện Nhân Ái và người bệnh tại bệnh viện Nhân Ái, bệnh viện Hùng Vương với tổng trị giá trên 573 triệu đồng. Trong đó riêng tổ hội khoa Phụ ngoại Ung bướu hỗ trợ thêm 10 suất quà cho người bệnh ở lại khoa đêm Giao thừa trị giá 1 triệu đồng. 

II.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2018 (từ 21/02 - 20/3)

Trong tháng 3/2018, các hoạt động nhằm thiết thực kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, kỷ niệm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3/3, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Công tác xã hội 25/3, bao gồm:

  1. Triển khai chương trình hoạt động năm 2018, rà soát, cập nhật danh sách hội viên và tiến hành thu hội phí năm 2018. Hiện tại đã có 9 tổ hội (Công tác xã hội, Chỉ đạo tuyến, Kế hoạch tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Điều dưỡng, Kế hoạch gia đình, Công nghệ thông tin, Quản lý chất lượng, Dinh dưỡng) hoàn thành việc thu nộp hội phí năm 2018;
  2. Chuẩn bị tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2018 vào chiều thứ Ba, 27/02/2018. Bắt đầu từ 13g15 tới 15g30 tại sảnh khu B, cổng số 9 Lý Thường Kiệt. Phòng Hành chính quản trị treo bangron từ sáng 26/02/2018 và chuẩn bị bàn ghế trước 13g00 ngày 27/02/2018
  3. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 400 đối tượng nghèo tại xã Minh Lập huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước ngày thứ Bảy 10/3/2018. Xuất phát tại bệnh viện lúc 04g30, đi về trong ngày;
  4. Phối hợp tổ chức đoàn khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà và chăm sóc sức khỏe cho 400 đối tượng nghèo tại huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum ngày thứ Bảy 17/3/2018. Xuất phát tại bệnh viện tối thứ Sáu 16/3/2018, sáng Chủ nhật 18/3/2018 về lại thành phố. Kế hoạch cụ thể riêng
  5. Hoàn tất công tác chuẩn bị cho chương trình CTXH kết hợp Về nguồn tại huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên từ ngày 30/3/2018 - 3/4/2018. Kế hoạch riêng

Cán bộ, hội viên đăng ký tham gia các hoạt động tại văn phòng Hội (điện thoại 372)

Vậy kính trình Đảng ủy - Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt nội dung chương trình hoạt động trong tháng 3/2018 như trên.

Nơi nhận:

- Thành Hội (để báo cáo)

- TT.HMNĐ.TP (để phối hợp)

- ĐU, BGĐ (để báo cáo)

- BCH (để biết)

- Các khoa, phòng, 5 Chi bộ, 2 chi Hội (để biết và thực hiện)

- Thông báo + Lưu                    H.45b

ĐẢNG ỦY-BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Bs Huỳnh Xuân Nghiêm

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

BS.Phạm Quốc Hùng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác