TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018 - Bệnh viện Hùng Vương
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2018

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018

 

I.TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2018 (từ 21/02 - 22/3)

Vận động 116 lượt hội viên và tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, thu được 145 đơn vị máu. Huy động 30 lượt hội viên và tình nguyện viên để khám bệnh, cấp thuốc cho 337 lượt người tại Đức Trọng - Lâm Đồng với tổng trị giá 122,6 triệu đồng. Vận động nhà tài trợ tặng quà cho 30 bệnh nhân nghèo tại bệnh viện trị giá 6 triệu đồng. Đã hoàn tất công tác thu hội phí năm 2018 với 1.213 hội viên

II.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018 (từ 23/3 - 20/4)

Trong tháng 4/2018, các hoạt động nhằm thiết thực hưởng ứng ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, ngày Toàn dân tham gia hiến máu 7/4 và tiến tới kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 cũng như chuẩn bị hưởng ứng các hoạt động trọng tâm trong tháng 5 là Tháng Công nhân và Tháng Xã hội nhân đạo, bao gồm:

  1. Tiếp tục vận động ủng hộ quỹ Bảo trợ xã hội của bệnh viện nhân ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3 và tham gia ủng hộ Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ Trẻ em Tam Bình quận Thủ Đức ngày 30/3 nhân Tháng Thanh niên năm 2018
  2. Hoàn thành đề xuất khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” năm 2018 theo hướng dẫn của thành Hội
  3. Triển khai chương trình CTXH kết hợp Về nguồn tại xã Háng Lìa huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên từ ngày 30/3/2018 - 3/4/2018. Đã chuẩn bị xong
  4. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho 500 người nghèo tại xã Tân Lân huyện Cần Đước tỉnh Long An ngày 14/4/2018. Đi về trong ngày
  5. Chuẩn bị phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh, đoàn 778 - Bộ Quốc phòng và bệnh viện Nhân Ái tổ chức thăm hỏi, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 500 đối tượng chính sách tại huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước ngày Chủ nhật 22/4/2018. Xuất phát tại bệnh viện tối thứ Bảy 21/4/2018, chiều Chủ nhật về lại thành phố.
  6. Chuẩn bị tham gia chương trình hỗ trợ cho ngư dân và gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa; tổ chức khám tầm soát bệnh phụ khoa và ung thư phụ khoa cho 500 nữ công nhân tại công ty Dâu Tằm tơ Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng trong tháng 5/2018

Cán bộ, hội viên đăng ký tham gia các hoạt động tại văn phòng Hội (điện thoại 372)

Vậy kính trình Đảng ủy - Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt nội dung chương trình hoạt động trong tháng 4/2018 như trên.

Nơi nhận:

- Thành Hội (để báo cáo)

- Hội CTĐ các tỉnh Bình Phước, Long An, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Bv Nhân Ái (để biết và phối hợp)

- ĐU, BGĐ (để báo cáo)

- BCH (để biết)

- Các khoa, phòng, 5 Chi bộ, 2 chi Hội (để biết và thực hiện)

- Thông báo + Lưu                    H.45b

ĐẢNG ỦY-BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Bs Huỳnh Xuân Nghiêm

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

BS.Phạm Quốc Hùng

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác