TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2019 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2019 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2019 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2019 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2019 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2019 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2019 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2019 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2019 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2019 - Bệnh viện Hùng Vương
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2019 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2019 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2019 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2019

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2019

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2019

 

I.TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2019 (từ 21/02 - 20/3)

Huy động 42 lượt cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tham gia chương trình “Chăm lo cho phụ nữ biên cương” do Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ và Bộ đội biên phòng thành phố và tỉnh Gia Lai tổ chức; đã khám bệnh, cấp thuốc cho 254 lượt đồng bào dân tộc Jarai với tổng giá trị hoạt động là 117,42 triệu đồng.

II.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2019 (từ 21/3 - 20/4)

Trong tháng 4/2019, các hoạt động nhằm kỷ niệm và hưởng ứng ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3, ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, bao gồm:

  1. Phối hợp với Thị Đoàn và bệnh viện thị xã Bình Long tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 500 đối tượng chính sách nghèo tại xã Thanh Lương thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước. Xuất phát tại bệnh viện 5g00 sáng Chủ nhật 31/3/2019, đi về trong ngày. Đề nghị Công đoàn và các phòng Kế hoạch Tổng hợp, Điều dưỡng cử 2 bs khám phụ khoa, 1 bs siêu âm, 2 hộ sinh và 1 thư ký Y khoa tham gia chương trình; 
  2. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 500 đối tượng chính sách nghèo tại xã Long Khánh B huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Xuất phát tại bệnh viện 23g00 thứ Bảy 06/4/2019, chiều Chủ nhật 07/4/2019 trở lại thành phố. Đề nghị Công đoàn và các phòng Kế hoạch Tổng hợp, Điều dưỡng cử 2 bs khám phụ khoa, 1 bs siêu âm, 2 hộ sinh và 1 thư ký Y khoa tham gia chương trình; 
  3. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho 500 đối tượng chính sách nghèo tại xã Liễu Tú huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng. Xuất phát tại bệnh viện 23g00 thứ Sáu 20/4/2019, chiều thứ Bảy 21/4/2019 trở lại thành phố. Đề nghị Công đoàn và các phòng Kế hoạch Tổng hợp, Điều dưỡng cử 2 bs khám phụ khoa, 1 bs siêu âm, 2 hộ sinh và 1 thư ký Y khoa tham gia chương trình; 
  4. Thực hiện các công tác theo kế hoạch của Thành Hội và bệnh viện.

Cán bộ, hội viên đăng ký tham gia các hoạt động tại văn phòng Hội (điện thoại 372)

Vậy kính trình Đảng ủy - Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt nội dung chương trình hoạt động trong tháng 04/2019 như trên.

Nơi nhận:

- Thành Hội

- ĐU, BGĐ, BCH

- Hội CTĐ Đồng Tháp, Bình Phước, Sóc Trăng

- Công đoàn

- Các khoa phòng, 10 Chi bộ

- Các chi tổ Hội (biết và thực hiện)

- Thông báo + Lưu          H.50b

ĐẢNG ỦY-BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Bs Huỳnh Xuân Nghiêm

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

BS.Phạm Quốc Hùng

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác