TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2018 - Bệnh viện Hùng Vương
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2018

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2018

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2018

 

I.TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2018 (từ 21/5 - 20/6)

Đã huy động 28 lượt hội viên và tình nguyện viên để khám bệnh, cấp thuốc cho 606 lượt người, tặng 420 phần quà cho trẻ em và đồng bào Ra-Glei và Chăm có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận; vận động thăm và trao tiền ủng hộ cho 30 hộ gia đình nghèo bị giông lũ tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang với tổng gía trị hoạt động là 456,158 triệu đồng. Do công tác tổ chức nên chương trình khám bệnh cho nữ công nhân các KCN, KCX tạm chưa thực hiện. Phối hợp thực hiện truyền thông theo chủ đề “Tất cả vì Biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc” nhân “Tuần lễ Biển và Hải đảo” năm 2018, truyền thông về ngày “Thế giới tôn vinh người Hiến máu 14/6”

II.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2018 (từ 21/6 - 20/7)

Trong tháng 7/2018, các hoạt động nhằm thiết thực kỷ niệm ngày ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Dân số thế giới 11/7 và hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, bao gồm:

  1. Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện lần 2 vào lúc 13g ngày thứ Ba 26/6/2018 tại sảnh nhận bệnh khu B.
  2. Phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 500 ngư dân và gia đình chiến sĩ (khám 200 phụ khoa) tại xã Vĩnh Hải huyện Ninh Hải tỉnh Ninh Thuận, ngày thứ Bảy 07/7/2018. Dự kiến xuất phát tại bệnh viện lúc 21g ngày 06/7/2018, tối 07/7/2018 giao lưu tại Đồn Biên phòng Vĩnh Hy, sáng 08/7/2018 về lại thành phố;
  3. Chuẩn bị kế hoạch phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt Về nguồn nhân kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 vào 8g sáng Chủ nhật 22/7/2018 tại khu lưu niệm chiến thắng Rạch Chiếc, quận 2
  4. Thực hiện các công tác theo kế hoạch của Thành Hội

Cán bộ, hội viên đăng ký tham gia các hoạt động tại văn phòng Hội (điện thoại 372)

Vậy kính trình Đảng ủy - Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt nội dung chương trình hoạt động trong tháng 7/2018 như trên.

Nơi nhận:

- Thành Hội (để báo cáo)

- Hội CTĐ Ninh Thuận (để biết và phối hợp)

- ĐU, BGĐ (để báo cáo)

- Công đoàn (để biết và phối hợp)

- BCH (để biết)

- Các khoa, phòng, 10 Chi bộ, 2 chi Hội (để biết và thực hiện)

- Thông báo + Lưu          H.50b

ĐẢNG ỦY-BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Bs Huỳnh Xuân Nghiêm

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

BS.Phạm Quốc Hùng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác