Tổng hợp số liệu hoạt động 9 tháng đầu năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng hợp số liệu hoạt động 9 tháng đầu năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng hợp số liệu hoạt động 9 tháng đầu năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng hợp số liệu hoạt động 9 tháng đầu năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng hợp số liệu hoạt động 9 tháng đầu năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương
Tổng hợp số liệu hoạt động 9 tháng đầu năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng hợp số liệu hoạt động 9 tháng đầu năm 2013

Tổng hợp số liệu hoạt động 9 tháng đầu năm 2013
(11/09/2013 01:47)

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP.HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

----------------------------------------

BÁO CÁO TỔNG HỢP 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

I.CÔNG TÁC TỔ CHỨC

 

 

 

Tăng

Giảm

Hiện có

1

Số Chi, tổ Hội

 

2

 

27

2

Số nhân viên tham gia Hội

người

 

 

1,082

3

Số hội viên được cấp Thẻ

người

 

 

999

4

Số hội viên mới

người

44

 

103

5

Tình nguyện viên

người

 

 

200

6

Chăm lo cho hội viên khó khăn

lượt

 

 

86

 

 

VND

 

 

39,050,000

II.CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

 

 

 

 

 

Cộng

1

Số buổi tuyên truyền

buổi

 

 

0

 

Số người dự

người

 

 

0

2

Phát tờ bướm

tờ

 

 

0

3

Gửi tin web thành Hội

tin

 

 

8

4

Phát hành Bản tin, Thông tin nội bộ

bản

 

 

315

III.CÔNG TÁC KIỂM TRA, HUẤN LUYỆN

 

 

 

 

 

Cộng

1

Kiểm tra tài chính Hội

lần

 

 

3

2

Kiểm tra Điều lệ Hội

lần

 

 

3

3

Tổ chức huấn luyện

lần

 

 

0

4

Trị giá công tác huấn luyện

VND

 

 

0

IV.CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

 

 

Tại TP.HCM

Tại các tỉnh

Tổng cộng

 

Lượt người được chăm lo

người

34,832

11,119

45,951

 

Trị giá công tác xã hội

VND

966,115,000

2,246,991,000

3,213,106,000

1

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NHÂN ĐẠO

lượt

34,832

9,677

44,509

 

 

VND

966,115,000

1,713,871,000

2,679,986,000

1.1

Chăm lo Tết

lượt

155

545

700

 

 

VND

28,560,000

244,440,000

273,000,000

1.2

TCTX trẻ mồ côi, khuyết tật, người khó khăn

lượt

320

580

900

 

 

VND

64,000,000

108,000,000

172,000,000

1.3

Chăm lo thường xuyên cho người già

lượt

120

2,684

2,804

 

(khám bệnh, cấp thuốc)

VND

0

 

0

1.4

TCĐX: thăm, tặng qùa, giúp hỏa hoạn,..

lượt

211

5,868

6,079

 

 

VND

69,000

1,361,431,000

1,361,500,000

1.5

Xây Nhà tình nghĩa

căn

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

1.6

Nhà Tình thương, Sửa chữa nhà

căn

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

1.7

Hỗ trợ vốn sản xuất

hộ

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

1.8

Suất cơm, cháo,.. cho bệnh nhân nghèo

lượt

33,200

0

33,200

 

 

VND

498,000,000

0

498,000,000

1.9

Học bổng

suất

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

1,10

Giúp nạn nhân thiên tai

suất

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

1.11

Công trình XHNĐ khác

c.trình

826

0

826

 

 

VND

375,486,000

0

375,486,000

2

CHĂM LO GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN CĐDC

người

0

1,442

1,442

 

 

VND

0

533,120,000

533,120,000

V. CHĂM SÓC SỨC KHỎE

 

 

 

Tại TP.HCM

Tại các tỉnh

Tổng cộng

 

Lượt người được chăm lo

lượt

1,435

10,755

12,190

 

Trị giá công tác xã hội

VND

274,265,000

2,109,966,000

2,384,231,000

1

Khám chữa bệnh tây y miễn phí

lượt

1,435

10,755

12,190

 

 

VND

274,265,000

2,109,966,000

2,384,231,000

2

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe khác

lượt

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

VI.PHONG TRÀO HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

 

 

 

 

 

Cộng

1

Tổ chức ngày hiến máu tình nguyện

ngày

 

 

3

2

Số đơn vị máu (qui = 250ml/đv)

đơn vị

 

 

434

3

Số lượt người tham gia

lượt

 

 

349

4

Trị giá

VND

 

 

195,300,000

VII.XÂY DỰNG QUỸ HỘI

1

Tồn quỹ quí trước chuyển qua

VND

210,739,000

2

Thu trong 9 tháng

VND

524,646,000

3

Chi trong 9 tháng

VND

491,857,000

 

Riêng chi phí quản lý chương trình

VND

13,950,000

4

Chuyển qua quí sau

VND

243,528,000

 

QUỸ DỰ PHÒNG

VND

150,000,000

 

TỔNG GIÁ TRỊ HOẠT ĐỘNG

VND

5,450,267,000

 

TỔNG SỐ ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG

 

57,604

 

GIÁ TRỊ NHÂN ĐẠO BÌNH QUÂN

VND

5,037,215

           
       

Ngày 10 tháng 3 năm 2013

 
       

CHỦ TỊCH

 
           
           
           
           
       

Bs Phạm Quốc Hùng

 
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác