Tổng hợp số liệu hoạt động quí III/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng hợp số liệu hoạt động quí III/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng hợp số liệu hoạt động quí III/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng hợp số liệu hoạt động quí III/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng hợp số liệu hoạt động quí III/2013 - Bệnh viện Hùng Vương
Tổng hợp số liệu hoạt động quí III/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng hợp số liệu hoạt động quí III/2013

Tổng hợp số liệu hoạt động quí III/2013
(11/09/2013 01:45)

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP.HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

----------------------------------------

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUÍ III/2013

I.CÔNG TÁC TỔ CHỨC

 

 

 

Tăng

Giảm

Hiện có

1

Số Chi, tổ Hội

 

0

 

27

2

Số nhân viên tham gia Hội

người

 

 

1,082

3

Số hội viên được cấp Thẻ

người

 

 

999

4

Số hội viên mới

người

0

 

59

5

Tình nguyện viên

người

 

 

200

6

Chăm lo cho hội viên khó khăn

lượt

 

 

14

 

 

VND

 

 

7,900,000

II.CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

 

 

 

 

 

Cộng

1

Số buổi tuyên truyền

buổi

 

 

0

 

Số người dự

người

 

 

0

2

Phát tờ bướm

tờ

 

 

0

3

Gửi tin web thành Hội

tin

 

 

2

4

Phát hành Bản tin, Thông tin nội bộ

bản

 

 

105

III.CÔNG TÁC KIỂM TRA, HUẤN LUYỆN

 

 

 

 

 

Cộng

1

Kiểm tra tài chính Hội

lần

 

 

1

2

Kiểm tra Điều lệ Hội

lần

 

 

1

3

Tổ chức huấn luyện

lần

 

 

0

4

Trị giá công tác huấn luyện

VND

 

 

0

IV.CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

 

 

Tại TP.HCM

Tại các tỉnh

Tổng cộng

 

Lượt người được chăm lo

người

13,490

5,635

19,125

 

Trị giá công tác xã hội

VND

381,866,000

996,140,000

1,378,006,000

1

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NHÂN ĐẠO

lượt

13,490

4,708

18,198

 

 

VND

381,866,000

628,220,000

1,010,086,000

1.1

Chăm lo Tết

lượt

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

1.2

TCTX trẻ mồ côi, khuyết tật, người khó khăn

lượt

240

0

240

 

 

VND

48,000,000

0

48,000,000

1.3

Chăm lo thường xuyên cho người già

lượt

0

1,174

1,174

 

(khám bệnh, cấp thuốc)

VND

 

 

0

1.4

TCĐX: thăm, tặng qùa, giúp hỏa hoạn,..

lượt

0

3,534

3,534

 

 

VND

0

628,220,000

628,220,000

1.5

Xây Nhà tình nghĩa

căn

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

1.6

Nhà Tình thương, Sửa chữa nhà

căn

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

1.7

Hỗ trợ vốn sản xuất

hộ

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

1.8

Suất cơm, cháo,.. cho bệnh nhân nghèo

lượt

13,000

0

13,000

 

 

VND

195,000,000

0

195,000,000

1.9

Học bổng

suất

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

1,10

Giúp nạn nhân thiên tai

suất

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

1.11

Công trình XHNĐ khác

c.trình

250

0

250

 

 

VND

138,866,000

0

138,866,000

2

CHĂM LO GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN CĐDC

người

0

927

927

 

 

VND

0

367,920,000

367,920,000

V. CHĂM SÓC SỨC KHỎE

 

 

 

Tại TP.HCM

Tại các tỉnh

Tổng cộng

 

Lượt người được chăm lo

lượt

1,042

5,050

6,092

 

Trị giá công tác xã hội

VND

217,600,000

1,044,576,000

1,262,176,000

1

Khám chữa bệnh tây y miễn phí

lượt

1,042

5,050

6,092

 

 

VND

217,600,000

1,044,576,000

1,262,176,000

2

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe khác

lượt

0

0

0

 

 

VND

0

0

0

VI.PHONG TRÀO HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

 

 

 

 

 

Cộng

1

Tổ chức ngày hiến máu tình nguyện

ngày

 

 

1

2

Số đơn vị máu (qui = 250ml/đv)

đơn vị

 

 

149

3

Số lượt người tham gia

lượt

 

 

125

4

Trị giá

VND

 

 

66,825,000

VII.XÂY DỰNG QUỸ HỘI

1

Tồn quỹ quí trước chuyển qua

VND

240,388,000

2

Thu trong quí

VND

115,432,000

3

Chi trong quí

VND

112,292,000

 

Riêng chi phí quản lý chương trình

VND

4,650,000

4

Chuyển qua quí sau

VND

243,528,000

 

QUỸ DỰ PHÒNG

VND

150,000,000

 

TỔNG GIÁ TRỊ HOẠT ĐỘNG

VND

2,346,987,000

 

TỔNG SỐ ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG

 

24,429

 

GIÁ TRỊ NHÂN ĐẠO BÌNH QUÂN

VND

2,169,119

           
       

Ngày 10 tháng 9 năm 2013

 
       

CHỦ TỊCH

 
           
           
           
           
       

Bs Phạm Quốc Hùng

 
 
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác