Tổng hợp số liệu năm 2009 - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng hợp số liệu năm 2009 - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng hợp số liệu năm 2009 - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng hợp số liệu năm 2009 - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng hợp số liệu năm 2009 - Bệnh viện Hùng Vương
Tổng hợp số liệu năm 2009 - Bệnh viện Hùng Vương

Tổng hợp số liệu năm 2009

Thu chi Quỹ hội năm 2009

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP.HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2009

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG NĂM 2009

(Từ 01/11/2008 đến 01/11/2009)

Stt

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Tại TP.HCM

Các tỉnh

I

CÔNG TÁC TỔ CHỨC

 

 

 

 

1

Số tổ Hội

tổ

25

 

 

2

Số hội viên

hội viên

811

 

 

3

Hội viên mới

hội viên

379

 

 

4

Chăm lo hội viên

hội viên

447

 

 

 

trị giá

VND

71,070,000

 

 

II

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG

 

 

 

 

1

Truyền thông cộng đồng

buổi

3

3

0

 

 

người

1,121

1,121

0

2

Hiến máu Nhân đạo

đợt

4

4

0

 

 

người

233

233

0

 

 

đơn vị

262

262

0

 

trị giá

VND

65,375,000

65,375,000

0

III

CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

 

 

 

1

Khám bệnh từ thiện

lần

29

7

22

 

 

người

17,639

2,504

15,135

 

trị giá

VND

1,527,973,000

276,484,000

1,251,489,000

2

Tặng quà bệnh nhân tại BV

người

11,472

8,929

2,543

 

trị giá

VND

712,677,000

582,078,000

130,599,000

3

Hỗ trợ bệnh nhân nghèo tại BV

người

143

143

0

 

tiền

VND

76,526,000

57,171,000

19,355,000

4

Tăng Nhà tình thương

căn

2

0

2

 

tiền

VND

40,000,000

0

40,000,000

5

Nuôi trẻ mồ côi

kg sữa

299

280

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác