TỔNG HỢP THU & ỦNG HỘ QUỸ HỘI QUÍ I NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP THU & ỦNG HỘ QUỸ HỘI QUÍ I NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP THU & ỦNG HỘ QUỸ HỘI QUÍ I NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP THU & ỦNG HỘ QUỸ HỘI QUÍ I NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP THU & ỦNG HỘ QUỸ HỘI QUÍ I NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
TỔNG HỢP THU & ỦNG HỘ QUỸ HỘI QUÍ I NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

TỔNG HỢP THU & ỦNG HỘ QUỸ HỘI QUÍ I NĂM 2018

TỔNG HỢP THU & ỦNG HỘ QUỸ HỘI QUÍ I NĂM 2018

 

Stt

Ngày

Danh sách

Số tiền

1

06-11

Bà Nguyễn Thị Sứ và Lê Thị Sỹ Linh

2,000,000

2

06-11

Thùng từ thiện tháng 10/2017

    8,835,000

3

08-11

Vận động quyên góp hỗ trợ thiệt hại bão số 12 (1)

44,750,000

4

09-11

Vận động quyên góp hỗ trợ thiệt hại bão số 12 (2)

11,148,000

5

10-11

Khoa, phòng, nhà hảo tâm ủng hộ từ 7-11 đến 10-11

15,500,000

6

17-11

Khoa, phòng, nhà hảo tâm ủng hộ từ 13-11 đến 17-11

29,800,000

7

17-11

Vận động quyên góp hỗ trợ thiệt hại bão số 12 (3)

538,000

8

20-11

Huỳnh Cẩm Thúy, khoa GPBL

300,000

9

21-11

Bs Nguyễn Xuân Vũ, Khoa Sanh

15,000,000

10

24-11

Lê Nhã Trúc, quận 2

5,000,000

11

05-12

Thùng từ thiện tháng 11/2017

13,767,000

12

02-01

Điền Thiên Khanh Phượng , quận 1

5,000,000

13

03-01

Thùng từ thiện tháng 12/2018

11,414,000

14

05-01

Nhà hảo tâm quận 12

2,000,000

15

10-01

Nhà hảo tâm ( Mộng Huyền K.Xét nghiệm )

2,000,000

16

10-01

BV Chỉnh Hình và Phục Hồi Chức Năng

30,000,000

17

10-01

Bệnh viện Tân Bình

30,000,000

18

25-01

Trần Thị Mỹ Hạnh, khoa CNK

1,000,000

19

06-02

Thùng từ thiện tháng 01/2018

12,413,000

20

22-02

Nguyễn Thị Vân Thảo, khoa Cấp cứu Hồi sức

1,000,000

21

23-02

Huỳnh Kim Khoe, Tô Thị Lý Mới

2,000,000

22

23-02

BS Lê Thị Kiều Trang, khoa CCHS

1,800,000

23

23-02

Bs Mạc Quốc Như Hùng

1,000,000

24

23-02

Bs Lê Thị Hồng, quận 10

2,000,000

25

26-02

Bs Trần Thiện Vĩnh Quân, khoa Sanh

1,000,000

26

26-02

Trần Lê Thanh Giang, khoa Hậu sản B

3,000,000

27

28-02

Nguyễn Trí Võ Tam Anh, phòng QLCL

3,000,000

28

28-02

Bs Quốc Hùng

10,000,000

29

28-02

Vận động hiến máu ngày  27-2-2018

3,260,000

30

28-02

Thu hội phí đợt 1/2018

21,100,000

31

28-02

Hội Từ Tâm NaUy

3,800,000

 

 

CỘNG

293,425,000

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác