Trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý và luân chuyển viên chức quản lý - Bệnh viện Hùng Vương

Trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý và luân chuyển viên chức quản lý - Bệnh viện Hùng Vương

Trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý và luân chuyển viên chức quản lý - Bệnh viện Hùng Vương

Trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý và luân chuyển viên chức quản lý - Bệnh viện Hùng Vương

Trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý và luân chuyển viên chức quản lý - Bệnh viện Hùng Vương
Trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý và luân chuyển viên chức quản lý - Bệnh viện Hùng Vương

Trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý và luân chuyển viên chức quản lý

     Sáng ngày 02/7/2024, tại Hội trường giao ban bệnh viện Hùng Vương đã diễn ra lễ trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý và luân chuyển viên chức quản lý. Cụ thể như sau:

     * QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC QUẢN LÝ:

  1. - BS.CKII Lý Thanh Xuân – Phó Trưởng khoa Sanh bổ nhiệm Trưởng khoa Kế hoạch hoá gia đình;
  2. - BS.CKII Lê Anh Thi – Phó Trưởng khoa điều hành khoa Hồi sức tích cực Sơ sinh bổ nhiệm Trưởng khoa Hồi sức tích cực Sơ sinh;
  3. - ThS. Điền Ngọc Trang – Phó Trưởng phòng điều hành phòng Quản lý chất lượng bộ nhiểm Trưởng phòng Quản lý chất lượng;

 

 

     * QUYẾT ĐỊNH LUÂN CHUYỂN VIÊN CHỨC QUẢN LÝ:

  1. - BS.CKII Trần Thị Thanh Thủy  - Trưởng khoa Kế hoạch hoá gia đình đến công tác tại khoa Hậu phẫu giữ chức vụ Trưởng khoa
  2. - BS.CKII Trương Thị Ánh Tuyết - Trưởng khoa Hậu phẫu đến công tác tại khoa Hậu sản A giữ chức vụ Trưởng khoa
  3. - BS.CKII Hoàng Thị Thanh Thảo - Phó khoa Khám bệnh B đến công tác tại khoa Sanh giữ chức vụ Phó khoa

 

 

     heart Xin chúc mừng các bác sĩ, các anh/chị vừa được tín nhiệm vào các vị trí quản lý khoa/phòng bệnh viện Hùng Vương

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác