Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động "Chiến dịch những giọt máu hồng hè 2010"

Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động "Chiến dịch những giọt máu hồng hè 2010"

Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động "Chiến dịch những giọt máu hồng hè 2010"

Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động "Chiến dịch những giọt máu hồng hè 2010"

Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động "Chiến dịch những giọt máu hồng hè 2010"
Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động "Chiến dịch những giọt máu hồng hè 2010"

Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động "Chiến dịch những giọt máu hồng hè 2010"

Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động "Chiến dịch những giọt máu hồng hè 2010"
(10/05/2012 17:15)

Thông cáo báo chí của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (TP.Hồ Chí Minh, ngày 05/5/2010)

 THÔNG TIN

Về chiến dịch "Những giọt máu hồng"hè 2010

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung: vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo, khắc phục được về cơ bản tình trạng thiếu máu trầm trọng để cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp hè 2010.

2. Một số chỉ tiêu cụ thể:

- Phấn đấu 100% tỉnh, thành phố tổ chức hưởng ứng Chiến dịch; huy động ít nhất 6.500 tình nguyện viên, 500.000 ngày công vận động hiến máu tình nguyện; vận động thành lập mới 65 câu lạc bộ với ít nhất 1.300 tình nguyện viên hiến máu tình nguyện, có ít nhất 1.700 tin, bài trên các báo chí, tuyên truyền trực tiếp và tư vấn cho ít nhất 3.500.000 lượt người về hiến máu tình nguyện.

- Vận động ít nhất 229.500 người đăng ký hiến máu; 25.000 người đăng ký hiến máu dự bị; mỗi tỉnh, thành phố vận động đạt tối thiểu 30% chỉ tiêu số lượng máu từ người hiến máu tình nguyện của cả năm 2010, cả nước thu gom: 164.000 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện thông qua Chiến dịch này.

II. Nội dung

1. Vận động các lực lượng xã hội tham gia hưởng ứng Chiến dịch

2. Chương trình truyền thông đại chúng về hiến máu tình nguyện

3. Tổ chức các chương trình, sự kiện truyền thông về hiến máu tình nguyện:

- Chương trình “Giọt hồng tặng bé” 2010: 01-30/6/2010

- Chương trình “Tuần lễ hồng” 2010: 01-31/7/2010

- Chương trình “Thăng Long ngàn trái tim hồng”: 02/8-02/9/2010

4. Tổ chức các điểm hiến máu tình nguyện trong Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2010: 08/5-02/9/2010

III. Các thông điệp chính của Chiến dịch

Kết nối Trái tim - Kết nối sự sống

Tự hào Hiến giọt máu đào -Chào đón Thăng Long ngàn tuổi

IV. Tiến độ thực hiện: gồm 3 giai đoạn

1. Giai đoạn 1 (xây dựng và triển khai kế hoạch): 02/4-08/5/2010.

2. Giai đoạn 2 (triển khai chiến dịch): 01/6-02/9/2010.

3. Giai đoạn  3: tổng kết, đánh giá: dự kiến vào ngày 18/9/2010.

V. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tổ chức Chiến dịch cấp Trung ương: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam-Cơ quan thường trực Chiến dịch.

2. Ban tổ chức Chiến dịch các địa phương: theo mô hình của Trung ương (Hội Chữ thập đỏ là Cơ quan thừơng trực Chiến dịch) và theo đặc thù của từng địa phương. 

VI. Các sự kiện chính của Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2010 

STT

Tên sự kiện

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

A. Các sự kiện cấp Trung ương:

1

Họp báo giới thiệu về Chiến dịch

05/5

TP. Hồ Chí Minh

60 đến 90 nhà báo, phóng viên tham dự

2

Lễ phát động Chiến dịch

08/5

TP Hồ Chí Minh

Truyền hình trực tiếp trên VTV 3 

 

Ngày hội “Giọt hồng tặng bé” 2010

01/6

Hà Nội

Đồng loạt các địa phương cùng tổ chức

4

Festival Trái tim nhân ái Việt Nam 2010

13/6

Hà Nội

Thuộc chùm hoạt động dịp 14/6

5

Chương trình “Thông điệp đỏ”

14/6

Hà Nội

 

 

Thư gửi nhân loại kêu gọi hiến máu

6

Lễ tổng kết Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2010

18/9

Hà Nội

Có đại diện các địa phương tiêu biểu

B. Các sự kiện của địa phương:

7

Lễ phát động Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2010 tại địa phương

Dịp 08/5

Các địa phương

Lồng ghép với hoạt động kỷ niệm Ngày 08/5

8

Tuần lễ tuyển chọn tình nguyện viên HMTN

09/5 - 15/5

 

Các địa phương

tuyển chọn tối thiểu 3.500 TNV; tổ chức các lớp huấn luyện TNV và các đội tuyên truyền lưu động

9

Tổ chức và đào tạo TNV

15/5 – 30/5

10

Tổ chức các đội tuyên truyền lưu động về HMTN

01/6 – 15/8

11

Ngày hội “Giọt hồng tặng bé” 2010

01/6

Các địa phương

Đồng loạt các địa phương cùng tổ chức

12

Hội nghị các nhà quản lý về HMTN

15/4 – 30/8

Các địa phương

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia

13

Treo băng rôn, tranh, áp phích, tờ rơi tuyên truyền…

08/5 – 30/8

Các địa phương

khoảng trên 1.000 băng rôn

14

Tổ chức các điểm tư vấn hiến máu

01/6 – 30/8

Các địa phương

Có tổ chức tiếp nhận đăng ký HMTN

15

Tổ chức đăng ký hiến máu dự bị

01/6 – 30/8

Các địa phương

Tư vấn và đăng ký hiến máu dự bị

16

Chuỗi ngày hiến máu của cán bộ, công nhân viên chức

01/6 – 30/6

Các địa phương

Tổ chức hiến máu tại các cơ quan, đơn vị.

17

Tháng hiến máu cứu người vì nụ cười trẻ thơ

01/6 - 30/6

Hà Nội và các địa phương

Thuộc Chương trình “Giọt hồng tặng bé”

18

Tổ chức Ngày hiến máu của các nhà báo (dịp 21/6)

20/6 và 21/6

Các địa phương

Chào mừng “Ngày Nhà báo ViệtNam”

19

Ngày “Gia đình hiến máu” – 28/6/2010

28/6

Các địa phương

Hưởng ứng “Ngày gia đình ViệtNam”

20

Chiến dịch tổ chức hiến máu của Tổng Liên đoàn lao động VN

Tháng 7

Hà Nội và các địa phương

Thiết thực kỷ niệm 81 năm thành lập Công đoàn VN

21

Tổ chức Ngày “sinh nhật hồng” tuổi 18

tháng 6, 7, 8

Các địa phương

Dành cho thanh niên  tuổi 18

22

Chương trình “Thông điệp từ quà tặng” 

01/6 – 30/6

Hà Nội và các địa phương

Thuộc Chương trình “Giọt hồng tặng bé ”

23

Tổng kết Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2010 tại các địa phương

03/9 –

16/9

Các địa phương

Báo cáo tổng kết của địa phương gửi về Trung ương trước 12/9/2010

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác