Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam tăng - Bệnh viện Hùng Vương

Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam tăng - Bệnh viện Hùng Vương

Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam tăng - Bệnh viện Hùng Vương

Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam tăng - Bệnh viện Hùng Vương

Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam tăng - Bệnh viện Hùng Vương
Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam tăng - Bệnh viện Hùng Vương

Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam tăng

Tuổi thọ trung bình của người VN đạt 72,8 tuổi 

(TNO) Hôm qua 21.7, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở T.Ư đã công bố kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

 

Theo kết quả chính thức của tổng điều tra, tính đến 0 giờ ngày 1.4.2009, tổng số dân của Việt Nam là 85.846.997 người, gồm 42.413.143 nam (chiếm 49,4%) và 43.433.854 nữ (chiếm 50,6%).

Sau 10 năm dân số nước ta đã tăng thêm 9,523 triệu người, bình quân mỗi năm tăng 952.000 người.

Ông Đỗ Thức, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, kết quả này khẳng định mức sinh của Việt Nam đã liên tục giảm trong 10 năm qua, phù hợp với các số liệu thống kê từ các cuộc điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình của Tổng cục Thống kê.

Kết quả toàn bộ tổng điều tra dân số cũng cho thấy, cuộc sống của người dân Việt Nam có sự cải thiện đáng kể. Trong những hộ có nhà ở, số hộ có nhà kiên cố chiếm 46,3%, nhà bán kiên cố chiếm 37,9%, nhà thiếu kiên cố chiếm 8% và nhà đơn sơ chiếm 7,8%. Diện tích nhà ở bình quân đầu người của cả nước là 16,7m2, trong đó thành thị cao gần gấp rưỡi của nông thôn, tương ứng là 19,2 và 15,7 m2.  Sau 10 năm, tỷ lệ hộ có diện tích sử dụng lớn (từ 60m2 trở lên) của toàn quốc đã tăng hơn gấp đôi, từ 24,2% lên 51,%. Đây là một trong những thành công trong nỗ lực thực hiện chiến lược phát triển nhà ở nhằm tăng diện tích ở bình quân. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ có nhà ở với diện tích sử dụng dưới 15m2 sau 10 năm đã tăng đôi chút (năm 1999: 2,2% và năm 2009: 2,4%).

Đánh giá kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở 2009, ông Đỗ Thức cho rằng, bức tranh chung về dân số Việt Nam khá phong phú và sinh động với nhiều gam màu sáng. 10 năm qua, không những Việt Nam thực hiện khá tốt mục tiêu giảm sinh, duy trì, ổn định quy mô dân số hợp lý mà còn có những bước tiến khá khích lệ trong việc nâng cao chất lượng dân số nước nhà. Tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh tăng liên tục và đã đạt 72,8 tuổi.

Thu Hằng

Nguồn thanhnien.com.vn
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác