Tuyển dụng Hộ sinh/ Điều dưỡng (Hạng III) - Bệnh viện Hùng Vương

Tuyển dụng Hộ sinh/ Điều dưỡng (Hạng III) - Bệnh viện Hùng Vương

Tuyển dụng Hộ sinh/ Điều dưỡng (Hạng III) - Bệnh viện Hùng Vương

Tuyển dụng Hộ sinh/ Điều dưỡng (Hạng III) - Bệnh viện Hùng Vương

Tuyển dụng Hộ sinh/ Điều dưỡng (Hạng III) - Bệnh viện Hùng Vương
Tuyển dụng Hộ sinh/ Điều dưỡng (Hạng III) - Bệnh viện Hùng Vương

Tuyển dụng Hộ sinh/ Điều dưỡng (Hạng III)

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: HỘ SINH/ ĐIỀU DƯỠNG (HẠNG III)

1. Yêu cầu:

- Tuổi dưới 30.

- Tốt nghiệp Đại học (có bảng điểm đính kèm) chuyên ngành Hộ sinh/ Điều dưỡng.

- Trình độ ngoại ngữ từ bậc 2/6 trở lên (theo khung tham chiếu Châu Âu CEFR)

2. Ưu tiên:

- Tốt nghiệp từ Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh/ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

- Trình độ ngoại ngữ từ bậc 4/6 trở lên (theo khung tham chiếu Châu Âu CEFR)

- Có kinh nghiệm Nghiên cứu khoa học, có khả năng thuyết trình và làm việc nhóm.

- Có chứng chỉ hành nghề Hộ sinh / Điều dưỡng.

3. Đăng ký dự tuyển:

- Nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 24 tháng 5 năm 2024 đến khi đủ chỉ tiêu

- Hướng dẫn ► Hồ sơ dự tuyển

- Email nhận hồ sơ: tccb.bvhungvuong@gmail.com

- Thông tin liên hệ: (028)38.553.799 - CV. Quốc Việt (Phòng Tổ chức cán bộ)

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác