Tuyển dụng viên chức Bệnh viện Hùng Vương năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Tuyển dụng viên chức Bệnh viện Hùng Vương năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Tuyển dụng viên chức Bệnh viện Hùng Vương năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Tuyển dụng viên chức Bệnh viện Hùng Vương năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Tuyển dụng viên chức Bệnh viện Hùng Vương năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
Tuyển dụng viên chức Bệnh viện Hùng Vương năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Tuyển dụng viên chức Bệnh viện Hùng Vương năm 2018

Nhằm bổ sung đội ngũ viên chức cho Bệnh viện Hùng Vương, vào ngày 01/11/2018 Bệnh viện đã tổ chức buổi tuyển dụng viên chức. Hội đồng tuyển dụng gồm các trưởng phó khoa/phòng và 104 thí sinh tham dự xét tuyển. Buổi xét tuyển được giám sát bởi Ban Giám đốc bệnh viện, Sở Y Tế, Bộ Nội Vụ đã diễn ra trang trọng và nghiêm trang.

Ban Giám đốc bệnh viện giới thiệu bộ đề thi trước Hội đồng tuyển dụng và các thí sinh

Đại diện thí sinh kiểm tra niêm phong đề thi 

Ban thanh tra nhân dân cùng kiểm tra niêm phong đề thi

Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị lấy đề thi

Bài viết khác