Ủng hộ Quỹ Hội quí I năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí I năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí I năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí I năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí I năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương
Ủng hộ Quỹ Hội quí I năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí I năm 2014

TNG HP THU H TR HOT ĐNG HI THÁNG 10/2013

Stt

Ngày

Số BL

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền mặt

Hàng và số lượng hàng

 

 

 

 

185,780,000

 

1

4-10

1

Thùng t thin tháng 09/2013

8,155,000

 

2

07-10

2

CBCNV ng h chương trình bão lt

57,910,000

 

3

15-10

3

Các nhà ho tâm ( đính kèm danh sách )

116,900,000

 

4

31-10

4

Vn đông hiến máu ngày 29/10/2013

2,815,000

 

5

 

 

Thanh Trúc, qun Tân Phú

 

30kg đường

6

 

 

Khoa Ph ni, Ni Tiết

 

8 thùng mì

7

 

 

Lê Th Bích Vân, Tin Giang

 

100kg go

8

 

 

Ngc Hoa, TPHCM

 

30kg go

9

 

 

Đ Th M Hng, HCQT

 

2000 viên Paracetamol

10

 

 

Thanh Trúc, Phương Uyên khoa Nhi

 

5 thùng mì

11

 

 

Bà 6 Đường, Đoàn Nguyn Thiên Kim, Hi Bo tr BN Nghèo

 

1000kg go, 2000 tp, 100 thùng mì

12

 

 

Lê Th M Dung, khoa Hi sc Cp Cu

 

500kg mui

13

 

 

T Bo Trì

 

15 thùng mì

14

 

 

Trn Th L Hng, 13 Thch Th Thanh qun I

 

400kg đường

15

 

 

S Th Trung Tâm, Nht To, qun 10

 

100kg đường

   TNG HP THU H TR HOT ĐNG HI THÁNG 11/2013

Stt

Ngày

Số BL

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền mặt

Hàng và số lượng hàng

  <

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác