Ủng hộ Quỹ Hội quí I năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí I năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí I năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí I năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí I năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương
Ủng hộ Quỹ Hội quí I năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí I năm 2015

           TNG HP THU H TR HOT ĐNG HI THÁNG 10/2014

 
 

Stt

Ngày

Số BL

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

Hàng và số lượng hàng

 

 

 

 

 

98,655,000

 

 

1

01-10

1

Bs Nguyễn Thanh Thủy, khoa khám bệnh A

4,000,000

 

 

2

01-10

2

Nhà hảo tâm

25,000,000

 

 

3

06-10

3

Thùng từ thiện tháng 09-2014

7,815,000

 

 

4

14-10

4

Rút tin mt nhp qu

32,000,000

 

 

5

27-10

5

Nhà ho tâm

7,000,000

 

 

6

28-10

6

Lê Th Diu Hường (người nhà Cao Tài, HCQT)

20,000,000

 

 

7

28-10

7

Vn đng hiến máu

2,840,000

 

 

8

 

 

Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Mead Jonhson VN 235 Đồng Khởi, quận I, tp HCM

 

80 hp sa Enfalac Premature

 

9

 

 

Cty OTB

 

80  bch tã Huggies

 

           TNG HP THU H TR HOT ĐNG HI THÁNG 11/2014

 
 

Stt

Ngày

Số BL

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

Hàng và số lượng hàng

 

 

 

 

 

53,820,000

 

 

1

6-11

8

Đặng Lê Dung Nghi (GPBL) + Khưu Kim Phương Hảo (TCKT)

1,200,000

 

 

2

6-11

9

Thùng từ thiện tháng 10/2014

8,820,000

 

 

3

20-11

10

Nhà hảo tâm (12-11-2014 đến 20-11-2014 đính kèm danh sách )

6,500,000

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác