Ủng hộ Quỹ Hội quí I/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí I/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí I/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí I/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí I/2013 - Bệnh viện Hùng Vương
Ủng hộ Quỹ Hội quí I/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí I/2013

TỔNG HỢP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 11/2012

 
 

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

Hàng và số lượng hàng

Trị giá

Tổng

 

 

 

 

 

41,385,000

 

 

41,385,000

 

1

06-11

1

Cao Bích Nghiêm, quận 8

       10,000,000

 

 

10,000,000

 

2

06-11

2

Thùng từ thiện tháng 10/2012

       10,665,000

 

 

10,665,000

 

3

06-11

3

Tập thể khoa  Hậu Sản

         1,020,000

 

 

1,020,000

 

4

14-11

4

Nguyễn Thị Lệ Ngân, p3, quận 10

            500,000

 

 

500,000

 

5

14-11

5

Huỳnh Ngọc Thanh, quận 5

         2,000,000

 

 

2,000,000

 

6

14-11

6

Ông bà Tiến Oanh, quận 10

         3,000,000

 

 

3,000,000

 

7

14-11

7

Trần Thị Thanh Hương, p10, quận 5

         5,000,000

 

 

5,000,000

 

8

16-11

8

Đặng Thị Kim Tiền (Như Hà KTTC)

         1,000,000

 

 

1,000,000

 

9

16-11

9

Cửa hàng điện Nguyễn Kim

         1,000,000

 

 

1,000,000

 

10

16-11

10

Hà Thị Hương, phòng TCKT

         1,500,000

 

 

1,500,000

 

11

20-11

11

Cửa hàng nước Trường Thành

            500,000

 

 

500,000

 

12

20-11

12

Thủy Thuận, công ty sữa Nestlé

            500,000

 

 

500,000

 

13

20-11

13

Tú Như Ý (Thơ)

         2,000,000

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác