Ủng hộ Quỹ Hội quí II năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí II năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí II năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí II năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí II năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương
Ủng hộ Quỹ Hội quí II năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí II năm 2015

TNG HP THU H TR HOT ĐNG HI THÁNG 3/2015

Stt

Ngày

Số BL

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền mặt

Hàng và số lượng hàng

 

 

 

 

77,363,000

 

1

02-03

28

Chị Cần, Nhật Tảo, quận 10

500,000

 

2

04-03

29

Thùng từ thiện tháng 02/2015

6,699,000

 

3

06-03

30

Lê Thị Kim Cứ , USA

43,400,000

 

4

16-03

31

Bs Trần Thị Mỹ ,  mẹ bs Quân ,TCCB )

10,000,000

 

5

20-03

32

Tiền lãi ngân hàng sổ tiết kiệm

8,314,000

 

6

25-03

33

Ngô Thị Ánh Tuyết , quận 3

3,000,000

 

7

25-03

34

Trần Thị Lệ Hằng , quận I

3,000,000

 

8

27-03

35

Trần Thị Mỹ Hạnh ,khoa Chống Nhiễm Khuẩn

300,000

 

9

30-03

36

Vũ Thu Hải, VCB Tân Thuận

300,000

 

10

30-03

37

Trần Thị Thuên Thanh, VCB Tân Thuận

200,000

 

11

30-03

38

Vận động hiến máu

1,650,000

 

 

   TNG HP THU H TR HOT ĐNG HI THÁNG 4/2015

Stt

Ngày

Số BL

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền mặt

Hàng và số lượng hàng

 

 

 

 

42,026,000

 

1

06-04

39

Bà Vũ Thị Xuyên  (mẹ bs Nhung )

20,000,000

 

2

06-04

40

Thùng từ thiện tháng 03/2015

9,626,000

 

3

09-04

41

Bs Nguyễn Thị Thu Hồng  ( K.Nhi, hưu trí )

3,000,000

 

4

20-04

42

Trần Văn Chí ( ba BS Bích, koa Nhủ )

2,000,000

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác