Ủng hộ Quỹ Hội quí II/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí II/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí II/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí II/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí II/2013 - Bệnh viện Hùng Vương
Ủng hộ Quỹ Hội quí II/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí II/2013

           TỔNG HỢP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 03/2013

 
 

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

Hàng và số lượng hàng

Trị giá

Tổng

 

 

 

 

 

41,678,000

 

 

41,678,000

 

1

04-03

32

Thùng từ thiện tháng 02/2013

         8,096,000

 

 

8,096,000

 

2

06-03

33

Lý Bửu Bửu, p1, q11

         5,000,000

 

 

5,000,000

 

3

06-03

34

Nguyễn Ngân Hà, phòng Sanh A

            500,000

 

 

500,000

 

4

20-03

35

Rút tiền lãi ngân hàng nhập quỹ

       15,482,000

 

 

15,482,000

 

5

20-03

36

Trần Thị Thu Hương, 27/6 lầu 1 đường Tân Hàng, p10, quận 5

         4,000,000

 

 

4,000,000

 

6

20-03

37

Phan Thị Thúy Hằng, 102A đường số 8, BH Hòa A, Bình Tân

         1,000,000

 

 

1,000,000

 

7

28-03

38

Các nhà hảo tâm, ủng hộ chương trình từ thiện Kon Rẫy, Kom Tum

         7,600,000

 

 

7,600,000

 

 

           TỔNG HỢP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 04/2013

 
 

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

Hàng và số lượng hàng

Trị giá

Tổng

 

 

 

 

 

9,552,000

 

 

9,552,000

 

1

04-04

39

Thùng từ thi ện tháng 03/2013

         8,552,000

 

 

8,552,000

 

2

24-04

40

Kim Phụng, quận Tân Bình

            500,000

 

 

500,000

 

3

24-04

41

Tô Thị Bồng

            500,000

 

 

500,000

 

 

           TỔNG HỢP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 05/2013

 
 

Stt

Ngày

Số

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác