Ủng hộ Quỹ Hội quí III năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí III năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí III năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí III năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí III năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương
Ủng hộ Quỹ Hội quí III năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí III năm 2014

TNG HP THU H TR HOT ĐNG HI THÁNG 06/2014

Stt

Ngày

Số BL

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền mặt

Hàng và số lượng hàng

 

 

 

 

46,346,000

 

1

03-06

46

Thùng từ thiện tháng 05/2014

7,996,000

1

2

16-06

47

Hội phí năm 2014 ( lần 1) 654 người x 50000đ

32,250,000

2

3

25-06

48

Vận động hiến máu 24/6

1,900,000

3

4

30-06

49

Lê Th M Dung , nhs hưu

1,000,000

4

5

30-06

50

Lê Mã Long

1,000,000

5

6

30-06

51

Phan Th Hu Đc, khoa Dược

200,000

6

7

30-06

52

Trn Ngc Ánh, khoa Sanh B

2,000,000

 

8

09-06

 

Trn Th Bích Tho qun Bình Tân

 

100 kg

9

 

 

Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Mead Jonhson VN 235 Đồng Khởi, quận I, tp HCM

 

80 hp sa Enfalac Premature

   TNG HP THU H TR HOT ĐNG HI THÁNG 07/2014

Stt

Ngày

Số BL

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền mặt

Hàng và số lượng hàng

 

 

 

 

42,063,000

 

1

03-07

53

Thu hội phí năm 2014 lần 2

22,800,000

 

2

03-07

54

Thùng từ thiện tháng 06/2014

7,238,000

 

3

22-07

55

Doãn Thị Mai, Bình Tân

1,000,000

 

4

22-07

56

Nguyn Th Phương, Bình Tân

1,000,000

 

5

22-07

57

Đoàn Thanh Niên chi 3 bnh vin Hùng Vương

6,000,000

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác