Ủng hộ quỹ hội quí III năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ quỹ hội quí III năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ quỹ hội quí III năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ quỹ hội quí III năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ quỹ hội quí III năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương
Ủng hộ quỹ hội quí III năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ quỹ hội quí III năm 2015

           TỔNG HỢP THU HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 06/2015

 
 

Stt

Ngày

Số BL

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

Hàng và số lượng hàng

Tổng

 

 

 

 

 

37,347,000

 

37,347,000

 

1

01-06

51

Đoàn Thị Thu Hồng, khoa CNTT

500,000

 

500,000

 

2

04-06

52

Phùng Thục Mai, Phùng Thục Thuyền, quận T.Phú

1,500,000

 

1,500,000

 

3

04-06

53

Trần Thị Lệ Hằng, quận I

1,800,000

 

1,800,000

 

4

04-06

54

Tịnh xá Từ Đức, quận 5

3,000,000

 

3,000,000

 

5

04-06

55

Thùng từ thiện tháng 05/2015

9,447,000

 

9,447,000

 

6

09-06

56

Thu tiền hội phí năm 2015 lần 2

15,800,000

 

15,800,000

 

7

19-06

57

Đỗ Lan Anh, p11, quận 5

2,000,000

 

2,000,000

 

8

23-06

58

Đoàn Thị Thu Hồng, khoa CNTT

500,000

 

500,000

 

9

30-06

59

Vận động hiến máu ngày  24-06-2015

2,800,000

 

2,800,000

 

 

TỔNG HỢP THU HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 07/2015

Stt

Ngày

Số BL

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

Hàng và số lượng hàng

Tổng

 

 

 

 

18,004,000

 

18,004,000

1

06-07

60

Thuùng từ thiện tháng 06/2015

9,284,000

 

9,284,000

2

09-07

61

Tập thể trường Lý Tự Trọng

600,000

 

600,000

3

09-07

62

Bs Nguyễn Thị Ngọc Thơ, khoa Sanh A

1,200,000

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác