Ủng hộ Quỹ Hội quí III/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí III/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí III/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí III/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí III/2013 - Bệnh viện Hùng Vương
Ủng hộ Quỹ Hội quí III/2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí III/2013

           TỔNG HỢP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 06/2013

 
 

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

Hàng và số lượng hàng

Trị giá

Tổng

 

 

 

 

 

36,990,000

 

 

36,990,000

 

1

04-06

49

Thùng từ thiện tháng 05/2013

9,220,000

 

 

9,220,000

 

2

19-06

50

Các nhà hảo tâm ủng hộ hội ( đính kèm danh sách )

2,750,000

 

 

2,750,000

 

3

19-06

51

Trần Thị Hồng ( Canada )

4,110,000

 

 

4,110,000

 

4

19-06

52

Ng Thị Thanh Tuyền ( Canada )

4,110,000

 

 

4,110,000

 

5

27-06

53

Vũ Thị Nhung (hội Sản Phụ Khoa )

5,000,000

 

 

5,000,000

 

6

27-06

54

Tịnh xá Từ Đức, Trần Bình Trọng , quận 5

6,500,000

 

 

6,500,000

 

7

27-06

55

Tịnh xá Từ Đức, Trần Bình Trọng , quận 5

2,500,000

 

 

2,500,000

 

8

28-06

56

Vận động hiến máu

2,800,000

 

 

2,800,000

 

9

 

 

Nhs  Mỹ Dung, khoa Cấp Cứu

 

12 bình nước rửa chén 5 lít gởi chùa Từ Hạnh ,quận Bình Tân

 

 

 

10

 

 

Hiền, Abbott

 

120 chai cốm bổ trẻ em

       660,000

 

 

 

           TỔNG HỢP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 07/2013

 
 

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

Hàng và số lượng hàng

Trị giá

Tổng

 

 

 

 

 

67,366,000

 

 

67,366,000

 

1

04-07

57

Thùng từ thiện tháng 06/2013

8,766,000

 

 

8,766,000

 

2

17-07

58

Các nhà hảo tâm ủng hộ ( đí

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác