Ủng hộ Quỹ hội quí IV năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ hội quí IV năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ hội quí IV năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ hội quí IV năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ hội quí IV năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương
Ủng hộ Quỹ hội quí IV năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ hội quí IV năm 2013

TỔNG HỢP HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 09/2013

 
 

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

Tổng

 

 

 

 

 

57,789,000

57,789,000

 

1

04-09

62

Thùng từ thiện  tháng 08/2013

10,286,000

10,286,000

 

2

04-09

63

Bs Nguyễn Thị Hồng, khoa Nhi

500,000

500,000

 

3

04-09

64

Khoa phòng ủng hộ bữa cơm cho người vùng cao ( đính kèm danh sách )

15,160,000

15,160,000

 

4

30-09

65

Các nhà hảo tâm ủng hộ hội CTĐ (đính kèm danh sách )

26,500,000

26,500,000

 

5

30-09

66

Tịnh xá Từ Đức , quận 5 hỗ trợ b/nhân Danh Điền viện phí

5,343,000

5,343,000

 
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác