Ủng hộ Quỹ Hội quí IV năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí IV năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí IV năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí IV năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí IV năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương
Ủng hộ Quỹ Hội quí IV năm 2014 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ Quỹ Hội quí IV năm 2014

   TNG HP THU H TR HOT ĐNG HI THÁNG 09/2014

Stt

Ngày

Số BL

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền mặt

Hàng và số lượng hàng

 

 

 

 

40,265,000

 

1

01-09

71

Tịnh xá Từ Đức, quận 5

2,000,000

 

2

03-09

72

Thùng từ thiện tháng 08/2014

7,910,000

 

3

16-09

73

Đoàn Quỳnh Nga, khoa Khám bệnh A

500,000

 

4

22-09

74

Chi đoàn thanh niên 2

1,800,000

 

5

22-09

75

Chi đoàn thanh niên 3

1,200,000

 

6

22-09

76

Khoa Dinh Dưỡng

1,060,000

 

7

22-09

77

Khoa CNTT

720,000

 

8

23-09

78

Nhà ho tâm

20,000,000

 

9

24-09

79

Khoa HPHS lu 2

75,000

 

10

29-09

80

Bs Vũ Th Nhung

5,000,000

 

11

 

 

Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Mead Jonhson VN 235 Đồng Khởi, quận I, tp HCM

 

80 hp sa Enfalac Premature

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác