Ủng hộ quỹ Hội quí IV năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ quỹ Hội quí IV năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ quỹ Hội quí IV năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ quỹ Hội quí IV năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ quỹ Hội quí IV năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương
Ủng hộ quỹ Hội quí IV năm 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Ủng hộ quỹ Hội quí IV năm 2015

TỔNG HỢP THU HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI THÁNG 09/2015

Stt

Ngày

Số BL

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

Hàng và số lượng hàng

Tổng

 

 

 

 

48,602,000

 

48,602,000

1

01-09

81

Lê Thị Hoa , p5, quận 8

500,000

 

500,000

2

03-09

82

Thùng từ thiện tháng 08-2015

8,402,000

 

8,402,000

3

17-09

83

Trần Thị Minh Tâm

1,000,000

 

1,000,000

4

17-09

84

Nhan Hòa Hỉ

1,000,000

 

1,000,000

5

17-09

85

Trần Thị Trúc Thi

2,000,000

 

2,000,000

6

21-09

86

Đoàn Thị Thu Hồng, CNTT

500,000

 

500,000

7

30-09

87

Huỳnh Ngọc Trúc Thanh

200,000

 

200,000

8

30-09

88

Rút tiền ngân hàng nhập quỹ

35,000,000

 

35,000,000

9

11-09

 

Gia đình chị Đào Thị Hà Ly

 

05 hộp sữa Alpha loại 900 gr

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác