Về việc tăng cường cảnh giác - Bệnh viện Hùng Vương

Về việc tăng cường cảnh giác - Bệnh viện Hùng Vương

Về việc tăng cường cảnh giác - Bệnh viện Hùng Vương

Về việc tăng cường cảnh giác - Bệnh viện Hùng Vương

Về việc tăng cường cảnh giác - Bệnh viện Hùng Vương
Về việc tăng cường cảnh giác - Bệnh viện Hùng Vương

Về việc tăng cường cảnh giác

 

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường cảnh giác trước những

thông tin sai trái, không tham gia tụ tập, biểu tình

gây mất trật tự và đảm bảo tốt an ninh trật tự tại bệnh viện

 

Vừa qua, Quốc hội đã có ý kiến chính thức về hai dự án luật đang được quan tâm nhiều nhất là Luật An ninh mạng và Luật Đặc khu; trong đó Luật An ninh mạng được thông qua với tỷ lệ tán thành cao, còn dự án Luật Đặc khu đã lùi thông qua để tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh. Liên quan đến hai dự án luật này, gần đây đã xảy ra biểu tình, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để phá hoại, kích động, gây rối ở 1 số nơi.

Luật An ninh mạng, thực tế chỉ là sự hệ thống hóa, tập trung và nâng thành luật các quy định về quản lý an ninh mạng đã được ban hành tại nhiều quy định khác nhau. Theo đó, những hành vi sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi trái pháp luật, xâm hại tới các quan hệ kinh tế, danh dự, nhân phẩm của công dân; chống phá nhà nước, phá hoại đoàn kết dân tộc, gây mất uy tín của các cơ quan tổ chức; tấn công mạng, khủng bố, gián điệp, tội phạm mạng; chống lại hoạt động bảo vệ an ninh mạng bị nghiêm cấm thực hiện trên mạng. Luật không cấm đoán hay cản trở công dân hoạt động trên không gian mạng nói chung hay mạng xã hội nói riêng, tuy nhiên qui định cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động này. Đối với Luật Đặc khu, mặc dù đã có chủ trương xây dựng trước đây gần 30 năm, đã học tập kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, thí điểm cơ chế mới song đây là vấn đề khó, mới, nhạy cảm cần thận trọng để đảm bảo có hiệu quả, vừa giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vừa phát huy sức mạnh trong và ngoài nước, nhưng vẫn giữ được chủ quyền quốc gia nên Quốc hội đã quyết định lùi lại chưa thông qua.

Để góp phần giữ gìn an ninh, trật tự nói chung và tại bệnh viện Hùng Vương nói riêng, yêu cầu các hội viên và tình nguyện viên, cần bình tĩnh, tỉnh táo, tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, không để bị các lực lượng thù địch xuyên tạc sự thật, lợi dụng kích động lòng yêu nước; bản thân và tuyên truyền cho quần chúng, gia đình, người thân không tham gia tụ tập, biểu tình và cổ súy cho những hành vi gây rối trật tự xã hội và vi phạm Điều lệ hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, vi phạm pháp luật của Nhà nước và qui định của bệnh viện Hùng Vương.

Khi hội viên, tình nguyện viên phát hiện các biểu hiện, hành vi nghi ngờ như tình trạng tụ tập đông người, hiện tượng phát ngôn xuyên tạc, kích động cần kịp thời báo cáo cho lãnh đạo trực tiếp, nếu tại bệnh viện, và cơ quan chức năng tại địa phương để giải quyết và xử lý phù hợp.   

Nơi nhận:

- Hội CTĐ.TP       (để báo cáo)

- ĐU, BGĐ BVHV  (để báo cáo)

- BCH, BTV       (để biết và thực hiện)

- Các Chi tổ hội  (để biết và thực hiện)

- Lưu                  (để biết và thực hiện)

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

Phạm Quốc Hùng

Bài viết khác