Các tỉnh thành đã triển khai CTXH - Bệnh viện Hùng Vương

Các tỉnh thành đã triển khai CTXH - Bệnh viện Hùng Vương

Các tỉnh thành đã triển khai CTXH - Bệnh viện Hùng Vương

Các tỉnh thành đã triển khai CTXH - Bệnh viện Hùng Vương

Các tỉnh thành đã triển khai CTXH - Bệnh viện Hùng Vương
Các tỉnh thành đã triển khai CTXH - Bệnh viện Hùng Vương

Các tỉnh thành đã triển khai CTXH

NHỮNG ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

(Đang cập nhật bổ sung chi tiết)

1.     AN GIANG

1.1. An Phú

1.2. Chợ Mới 01-2010

1.3. Phú Tân 06-2007

1.4. Thoại Sơn 01-2009, 01-2010

2.     BÀ RỊA VŨNG TÀU

2.1. Long Điền 06-2010, 06-2011

2.2. Tân Thành 06-2009, 06-2010, 07-2011

2.3. Xuyên Mộc 11-2009

3.     BÌNH DƯƠNG

3.1. Bến Cát

3.2. Phú Giáo 06-2009

3.3. Thuận An

1.  Lái Thiêu 10-2009

3.4. Thủ Dầu Một

1.  Phú Cường 05-2010

2.   Phú Cường 06-2010,

4.     BÌNH PHƯỚC

4.1. Bình Long 04-2009,

4.2. Bù Đăng

1.   Đức Phong 05-2011

4.3. Bù Gia Mập

      1.   Phú Tân  01-2013

      2.   Phú Tân  06-2013

4.4 Phước Long 07-2010

5.     BÌNH THUẬN

5.1. Bắc Bình

      1.    Chợ Lầu    08-2010

      2.    Phan Điền  05-2013 

5.2 Đức Linh

      1.    Mé Pu   12-2013 

5.3 Hàm Tân 

      1.    09-2009

      2.    Tân Thắng  03-2013

5.4 Hàm Thuận Bắc

      1.    Đồng Tiến  05-2013

5.3. Tánh Linh

5.4 Tuy Phong

     1.Phan Rí Cửa 11-2012

6.     BẾN TRE

6.1. Châu Thành 2007, 03-2010, 10-2010, 06-2011

6.2. Chợ Lách

1.   12-2008

2.   Vĩnh Thanh 07-2009

6.3. Giồng Trôm 07-2010

6.4. Thạnh Phú

6.5. Mỏ Cày Nam 12-2008,

7.     CÀ MAU

7.1. Cái Nước 02-2012

8.     ĐẮC LẮC

8.1. Krong Ana

     1.     Ea Na 11-2009

8.2  Cư M'gar

      1.    Ea Kuêh, Ea H'Đinh, Ea Kiết 06-2013

9.     ĐẮC NÔNG

9.1. Đăk Mil

1.   Đăk Lao 09-2010

9.2. Krong No

1.   Quảng Phú 05-2009

10. ĐỒNG NAI

10.1.     Biên Hòa 10-2010

10.2.     Long Khánh 10-2011

1. Bình Lộc 07-2012

10.3.     Long Thành

10.4.     Tân Thành

10.5.     Tân Phú

1. Tà Lài 01-2009

10.6.     Trảng Bom 10-2010, 04-2011

10.7.     Xuân Lộc

1.  Suối Cát 03-2009

2.  05-2010

3. 10-2011

4.  Xuân Tâm 03-2012

10.8.     Vĩnh Cửu

1.   Mã Đà 07-2012

11. ĐỒNG THÁP

11.1.     Cao Lãnh 08-2010,

11.2.     TP Cao Lãnh 07-2010, 08-2011

11.3.     Hồng Ngự

1.   Thị trấn Hồng Ngự 10-2009

2.  Thường Phước 1

11.4.     TX Hồng Ngự

11.5.     Châu Thành

11.6.     Lai Vung 07-2010,

11.7.     Tân Hồng 05-2009, 11-2011

12. HÀ GIANG

12.1.     Quang Bình

1.  Bản Rịa 20-08-2012

12.2.     Đồng Văn

2.  Lũng Cú 22-08-2012

13. KIÊN GIANG

13.1.     An Biên 04-2012

13.2.     Châu Thành

13.3.     Hà Tiên 05-2009

13.4.     Kiên Lương

1.   Phú Lợi 12-2008

13.5.     Phú Quốc 05-2011

13.6.     Vĩnh Thuận

       1.   11-2008

       2.    Vĩnh Bình Nam 09-2012

14. KON TUM

14.1.     Kon Rẫy

1.    Đăc Ta lung 11-2009

2.   05-2010

3.   Đăc Pne 01-2012,

14.2.     TP Kon Tum

1.  Vinh Sơn 05-2009

2.  Vinh Sơn 01-2012

15. LÂM ĐỒNG

15.1.     Di Linh

15.1.1.                     

15.2.     Đam Rong 01-2008, 05-2009

1.   Liêng Trang 2

2.  Phi Liêng    

15.3.     Đơn Dương 10-2011

16. LONG AN

16.1.     Bến Lức

      1.    Lương Hòa 10-2011

16.2.     Cần Giuộc 08-2010,

16.3.     Cần Đước

1.    Tân Chánh 01-07-2012

16.4.     Châu Thành 12-2007, 05-2008, 10-2010, 09-2011

16.5.     Đức Hòa 10-2011

16.6.     Đức Huệ 09-2011,

16.7.     Vĩnh Hưng 11-2010,

16.8.     Tân An

1.    Thị xã 05-2009,

16.9.     Tân Hưng 03-2011,

      1.    Hưng Điền B  03-2011

      2.     Vĩnh Châu A  11-2012

16.10.   Tân Trụ 08-2010, 09-2011

16.11.  Thủ Thừa 08-2011

17. NINH THUẬN

17.1.     Thuận Nam

1.   Cà Ná 07-2011

2.   Cà Ná 04-2012

18. PHÚ YÊN

18.1.     Tuy An

1.     An Dân 11-2009

19. QUẢNG BÌNH

19.1.     Lệ Thủy

1.    01-2011

20. QUẢNG NAM

20.1.     Duy Xuyên

1.     Duy Hòa 01-2010

20.2.     Điện Bàn

1. Điện Phong   01-2010

20.3.     Núi Thành 12-2009,12-2011

20.4.     Quế Sơn

1.    Quế Long 01-2010

20.5.     Thăng Bình

1.   Bình Dương 12-2009

2. Bình Minh

21. QUẢNG NGÃI

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác