Nhân viên bệnh viện

Nhân viên bệnh viện

Nhân viên bệnh viện

Nhân viên bệnh viện

Nhân viên bệnh viện
Nhân viên bệnh viện

Nhân viên bệnh viện

Vòng thi thực hành hội thi xếp cột và nâng cột hệ Hộ sinh - Điều dưỡng - Kỹ thuật viên năm 2023  | 6

Vòng thi thực hành ”Hội thi xếp cột và nâng cột hệ Điều dưỡng – Hộ sinh – Kỹ thuật viên” năm 2023 được tổ chức sáng ngày 22 tháng 9 năm 2023

Tổ chức tập huấn nhằm cập nhật, củng cố kiến thức về Nuôi con bằng sữa mẹ, KMC và EENC cho Kỹ thuật viên, Điều dưỡng, Hộ sinh  | 40

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Hùng Vương tổ chức tập huấn nhằm cập nhật, củng cố kiến thức về Nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc Bà mẹ Kangaroo cho trẻ sinh non hoặc nhẹ cân (KMC) và chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ/sau mổ sanh (EENC) cho Kỹ thuật viên, Điều dưỡng, Hộ sinh vào ngày 12 tháng 9 năm 2023.

Hội thi xếp cột và nâng cột hệ Hộ sinh - Điều dưỡng - Kỹ thuật viên năm 2023  | 174

Sáng nay 8/9/2023, phòng Điều dưỡng bệnh viện tổ chức Vòng 1 (Vòng Lý thuyết) Hội thi xác nhận cột chuyên môn thuộc hệ Điều dưỡng - Hộ sinh - Kỹ thuật viên năm 2023. Kết quả Hội thi sẽ là cơ sở xác nhận cột cho nhóm nhân viên không cột nâng lên cột 4 thuộc hệ Điều dưỡng – Hộ sinh – Kỹ thuật viên – Dược trung.

Chăm sóc sau sinh và phương pháp Massage vú theo chuẩn Nhật Bản  | 90

Hội Hộ sinh Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương tổ chức lớp đào tạo liên tục cho đối tượng Nữ Hộ sinh tại bệnh viện với chủ đề “ Chăm sóc sau sinh và phương pháp Massage vú theo chuẩn Nhật Bản”