Bảng giá viện phí - Bệnh viện Hùng Vương

Bảng giá viện phí - Bệnh viện Hùng Vương

Bảng giá viện phí - Bệnh viện Hùng Vương

Bảng giá viện phí - Bệnh viện Hùng Vương

Bảng giá viện phí - Bệnh viện Hùng Vương
Bảng giá viện phí - Bệnh viện Hùng Vương

Bảng giá viện phí

Danh sách Công ty Bảo hiểm Y tế Thương Mại có hợp tác với bệnh viện (CẬP NHẬT 07-2023)  | 5567

Bên cạnh Bảo hiểm y tế của Nhà nước Việt Nam, bệnh viện có hợp tác với các Công ty bảo hiểm thương mại để thanh toán trực tiếp chi phí y tế cho người bệnh đến điều trị nội trú tại bệnh viện Hùng Vương.

Tiền máu  | 27974

1