Bảng giá viện phí mới (Cập nhật tháng 09/2022)

Bảng giá viện phí mới (Cập nhật tháng 09/2022)

Bảng giá viện phí mới (Cập nhật tháng 09/2022)

Bảng giá viện phí mới (Cập nhật tháng 09/2022)

Bảng giá viện phí mới (Cập nhật tháng 09/2022)
Bảng giá viện phí mới (Cập nhật tháng 09/2022)

Bảng giá viện phí mới (Cập nhật tháng 09/2022)

STT TÊN DỊCH VỤ ĐVT  GIÁ THU PHÍ   GIÁ BHYT   GIÁ DỊCH VỤ   GIÁ NƯỚC NGOÀI
1 TSCH1 3 lần tập + Khám đánh giá sau tập gói                 -                   -                     800,000              960,000
2 TSCH2 6 lần tập + khám đánh giá sau tập gói                 -                   -                  1,500,000           1,800,000
3 XNHS A / G lần         35,000                 -                       35,000                42,000
4 DITR 5 Alpha Thalassemie lần                 -                   -                  1,300,000           1,560,000
5 DITR 7 Alpha Thalassemie + Beta Thalassemie lần                 -                   -                  2,400,000           2,880,000
6 VT084 Áo , nón, tã, băng rốn, vớ tay chân. cái         70,000                 -                       70,000                84,000
7 AHPV Aptima HPV lần                 -                   -                     770,000              924,000
8 ATT01 Attest 1292 - 3 giờ ống         46,552                 -                       46,552                55,862
9 DITR 9 AZF mở rộng lần                 -                   -                  1,600,000           1,920,000
10 DITR 8 AZF realtime lần                 -                   -                  1,000,000           1,200,000
11 XQBC02 Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương chân (2 tư thế) lần         36,000                 -                       36,000                43,200
12 BAN009 Bảng theo dõi đường huyết tờ           5,000                 -                         5,000                  6,000
13 BAO012 Bao phòng 2 giường (200.000 đ/ngày)(PT Loại 3) ngày       216,500       216,500                   400,000              480,000
14 KN012 Bé sinh đủ tháng, bị bỏ rơi có người xin nuôi (Nằm < 3 tuần) ngày         10,000                 -                       10,000                12,000
15 KN009 Bé thở Oxy qua masque, qua hood lần         18,000                 -                       18,000                21,600
16 DITR 6 Beta Thalassemie lần                 -                   -                  1,300,000           1,560,000
17 MOI57 Bó bột đùi cẳng bàn chân/ 1 chân cho bé lần                 -                   -                     500,000              600,000
18 GM022 Bộ dụng cụ gạn tách [1/2 bộ, 120ml] bộ    1,360,000                 -                              -             1,360,000
19 GM024 Bộ dụng cụ gạn tách [1/6 bộ, 40ml] bộ       453,333                 -                              -                453,333
20 GM020 Bộ dụng cụ gạn tách [250 ml] bộ    2,720,000                 -                              -             2,720,000
21 KN027 Bó êm cẳng chân ngày           9,000           9,000                       8,000                  9,600
22 KN026 Bó êm cẳng tay ngày           8,000           8,000                       7,000                  8,400
23 KN028 Bó êm đùi ngày         13,000         13,000                     12,000                14,400
24 GM026 Bộ kít tách bạch cầu, tách tiểu cầu, tách huyết tương các loại, các cỡ [Bộ kít lọc bạch cầu từ điều chế tiểu cầu pool/1 bộ] bộ       798,000                 -                     798,000              798,000
25 DITR10 Bob prenatal lần                 -                   -                  4,500,000           5,400,000
26 TP050 Bóc Kyste Bartholin Lần                 -                   -                  1,500,000           1,800,000
27 TT070 Bóc nang tuyến Bartholin lần    1,274,000    1,274,000                1,237,000           1,484,400
28 BNUT Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo lần    2,721,000    2,721,000                2,586,000           3,103,200
29 PT068 Bóc nhân xơ tử cung dính khó (mời bs thường trú xác nhận) lần    3,600,000                 -                  3,600,000           4,320,000
30 TT021 Bóc nhân xơ vú lần       984,000       984,000                1,400,000           1,680,000
31 TT0064 Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất lần       198,000       198,000                   900,000           1,080,000
32 TT0065 Bơm rửa đường hô hấp qua nội khí quản lần       203,000       203,000                   323,000              387,600
33 TT201 Bơm rửa màng phổi lần       216,000       216,000                   203,000              243,600
34 TT171 Bơm surfactant thay thế qua nội khí quản lần                 -         203,000                   203,000              243,600
35 TT172 Bơm surfactant trong điều trị suy hô hấp sơ sinh lần                 -                   -                     203,000              243,600
36 VS032 Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) lần    1,014,000                 -                  1,500,000           1,800,000
37 TT184 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ lần       216,000       216,000                   203,000              243,600
38 TT0066 Bóp bóng ambu, thổi ngạt sơ sinh lần       585,000       585,000                   585,000              702,000
39 TT0067 Các hình thức cứu lần                 -                   -                       50,000                60,000
40 THO009 Cai máy thở ngày                 -         533,000                   533,000              639,600
41 THO010 Cai máy thở bằng chế độ thở thông minh ngày                 -         533,000                   533,000              639,600
42 THO011 Cai máy thở bằng chế độ thở thông thường ngày                 -         533,000                   533,000              639,600
43 THO012 Cai thở máy bằng phương thức PSV < hoặc = 8 giờ ngày                 -         533,000                   533,000              639,600
44 THO013 Cai thở máy bằng phương thức SiMV < hoặc = 8 giờ ngày                 -         533,000                   533,000              639,600
45 PT295 Cắm niệu quản bàng quang[hội chẩn] lần    2,851,000    2,851,000                            -             3,421,200
46 CAN001 Cặn Addis lần         43,100         43,100                     50,000                60,000
47 TT173 Cấp cứu ngừng thở lần                 -         458,000                   458,000              549,600
48 TT174 Cấp cứu ngừng tim lần                 -         458,000                   458,000              549,600
49 TT175 Cấp cứu ngừng tim bằng máy tự động (bao gồm cả bóng dùng nhiều lần) lần                 -         458,000                   458,000              549,600
50 TT040 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp lần       479,000       479,000                1,149,000           1,378,800
51 TT102 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản lần       479,000       479,000                            -                574,800
52 TT177 Cấp cứu tụt huyết áp lần                 -         458,000                   458,000              549,600
53 CAH Cắt âm hộ + Vét hạch bẹn hai bên lần    3,726,000    3,726,000                3,675,000           4,410,000
54 PT184 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần lần    2,747,000    2,747,000                3,000,000           3,600,000
55 MOI78 Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài lần    1,242,000    1,242,000                1,211,000           1,453,200
56 PUT Cắt bỏ các tạng trong tiểu khung từ 2 tạng trở lên lần    5,000,000                 -                  5,000,000           6,000,000
57 MOI75 Cắt bỏ tinh hoàn lần    2,321,000    2,321,000                2,301,000           2,761,200
58 MOI69 Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ lần    2,321,000    2,321,000                2,301,000           2,761,200
59 PT202 Cắt bỏ u mạc nối lớn lần    4,670,000    4,670,000                4,614,000           5,536,800
60 TN028 Cắt chỉ ( BN ngoại trú ) Lần         45,000         32,900                     45,000                54,000
61 CACH Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung lần       117,000       117,000                   120,000              144,000
62 CTCBP Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo lần    4,109,000    4,109,000                4,058,000           4,869,600
63 CTC02 Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo kết hợp nội soi lần    5,550,000    5,550,000                5,499,000           6,598,800
64 CTC01 Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường bụng lần    4,109,000    4,109,000                4,058,000           4,869,600
65 PT084 Cắt cụt cổ tử cung lần    2,747,000    2,747,000                2,715,000           3,258,000
66 PT234 Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái nối ngay[hội chẩn] lần    4,470,000    4,470,000                4,414,000           5,296,800
67 PT236 Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái, đóng đầu dưới, đưa đầu trên ra ngoài kiểu Hartmann[hội chẩn] lần    4,470,000    4,470,000                4,414,000           5,296,800
68 PT235 Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái, đưa 2 đầu ruột ra ngoài[hội chẩn] lần    4,470,000    4,470,000                4,414,000           5,296,800
69 PT230 Cắt đoạn đại tràng nối ngay[hội chẩn] lần    4,470,000    4,470,000                4,414,000           5,296,800
70 PT232 Cắt đoạn đại tràng, đóng đầu dưới, đưa đầu trên ra ngoài ổ bụng kiểu Hartmann[hội chẩn] lần    4,470,000    4,470,000                4,414,000           5,296,800
71 PT231 Cắt đoạn đại tràng, đưa 2 đầu đại tràng ra ngoài[hội chẩn] lần    4,470,000    4,470,000                4,414,000           5,296,800
72 PT224 Cắt đoạn ruột non, đưa hai đầu ruột ra ngoài[hội chẩn] lần    4,629,000    4,629,000                4,573,000           5,487,600
73 PT223 Cắt đoạn ruột non, lập lại lưu thông[hội chẩn] lần    4,629,000    4,629,000                4,573,000           5,487,600
74 PT225 Cắt đoạn ruột non, nối tận bên, đưa 1 đầu ra ngoài (Quénue)[hội chẩn] lần    4,629,000    4,629,000                4,573,000           5,487,600
75 PT241 Cắt đoạn trực tràng nối ngay[hội chẩn] lần    4,470,000    4,470,000                4,414,000           5,296,800
76 PT245 Cắt đoạn trực tràng, cơ thắt trong bảo tồn cơ thắt ngoài đường tầng sinh môn[hội chẩn] lần    4,470,000    4,470,000                4,282,000           5,138,400
77 PT242 Cắt đoạn trực tràng, đóng đầu dưới đưa đầu trên ra ngoài kiểu Hartmann[hội chẩn] lần    4,470,000    4,470,000                4,414,000           5,296,800
78 PT244 Cắt đoạn trực tràng, miệng nối đại tràng - ống hậu môn[hội chẩn] lần    4,470,000    4,470,000                4,282,000           5,138,400
79 PT243 Cắt đoạn trực tràng, miệng nối đại trực tràng thấp[hội chẩn] lần    4,470,000    4,470,000                4,282,000           5,138,400
80 MOI79 Cắt hẹp bao quy đầu lần    1,242,000    1,242,000                1,211,000           1,453,200
81 TP051 Cắt khối thịt dư ở bẹn lần                 -                   -                     100,000              120,000
82 TT281 Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới lần                 -                   -                     200,000              240,000
83 PT233 Cắt manh tràng và đoạn cuối hồi tràng[hội chẩn] lần    4,470,000    4,470,000                4,414,000           5,296,800
84 PT193 Cắt nang thừng tinh hai bên lần    2,754,000    2,754,000                2,536,000           3,043,200
85 PT192 Cắt nang thừng tinh một bên lần    1,784,000    1,784,000                2,000,000           2,400,000
86 PT226 Cắt nhiều đoạn ruột non[hội chẩn] lần    4,629,000    4,629,000                4,573,000           5,487,600
87 PTNQ Cắt nối niệu quản lần    3,600,000                 -                  3,600,000           4,320,000
88 PT291 Cắt nối niệu quản[hội chẩn] lần    3,044,000    3,044,000                            -             3,652,800
89 PT300 Cắt ruột non hình chêm[hội chẩn] lần    3,579,000    3,579,000                            -             4,294,800
90 PT122 Cắt ruột thừa đơn thuần lần    2,561,000    2,561,000                2,531,000           3,037,200
91 CRTH Cắt ruột thừa qua nội soi lần    2,564,000    2,564,000                3,600,000           4,320,000
92 PT237 Cắt toàn bộ đại tràng, nối ngay ruột non – trực tràng[hội chẩn] lần    4,470,000    4,470,000                4,282,000           5,138,400
93 PT239 Cắt toàn bộ đại trực tràng, đưa hồi tràng ra làm hậu môn nhân tạo[hội chẩn] lần    4,470,000    4,470,000                4,282,000           5,138,400
94 PT238 Cắt toàn bộ đại trực tràng, nối ngay ruột non - ống hậu môn[hội chẩn] lần    4,470,000    4,470,000                4,282,000           5,138,400
95 CTCP Cắt tử cung, phần phụ kèm vét hạch tiểu khung lần    3,600,000    3,600,000                3,600,000           4,320,000
96 TP052 Cắt túi thừa âm hộ lần       200,000                 -                     450,000              540,000
97 SK005 Cắt túi thừa vú lần                 -                   -                     200,000              240,000
98 CTVU Cắt tuyến vú mở rộng có vét hạch lần    3,600,000    3,600,000                4,000,000           4,800,000
99 PT406 Cắt u bàng quang đường trên lần    5,434,000    5,434,000                            -                         -  
100 PT190 Cắt u buồng trứng + tử cung qua nội soi lần    5,914,000    5,914,000                5,742,000           6,890,400
101 CUBT Cắt u buồng trứng kèm triệt sản lần                 -                   -                  2,500,000           3,000,000
102 PT058 Cắt u mạc treo có cắt ruột lần    4,670,000    4,670,000                4,614,000           5,536,800
103 PT072 Cắt u mạc treo không cắt ruột lần    4,670,000    4,670,000                4,482,000           5,378,400
104 MOI82 Cắt u mạc treo ruột lần    4,670,000    4,670,000                4,614,000           5,536,800
105 PTUBT Cắt u nang buồng trứng thường lần                 -                   -                  2,500,000           3,000,000
106 CAT007 Cắt u nang thừng tinh lần    1,200,000    1,200,000                2,000,000           2,400,000
107 UNAVU Cắt u nang vú hay u vú lành lần    1,751,000    1,751,000                2,753,000           3,303,600
108 PT050 Cắt u sau phúc mạc lần    5,712,000    5,712,000                5,629,000           6,754,800
109 CATU Cắt u sau phúc mạc tái phát lần    3,600,000    3,600,000                3,600,000           4,320,000
110 CAT006 Cắt u thành âm đạo lần    2,048,000    2,048,000                2,200,000           2,640,000
111 PT039 Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung lần    6,111,000    6,111,000                6,028,000           7,233,600
112 CUTT Cắt u trực tràng ống hậu môn đường dưới lần    3,600,000    3,600,000                3,600,000           4,320,000
113 CUVL Cắt u vú lành tính lần    2,862,000    2,862,000                4,886,000           5,863,200
114 CUV Cắt u vú nhỏ lần    1,600,000       150,000                1,600,000           1,920,000
115 PT194 Cắt u xơ cổ tử cung lần    1,935,000                 -                  3,000,000           3,600,000
116 PT212 Cắt ung thư­ buồng trứng lan rộng lần    6,130,000    6,130,000                6,047,000           7,256,400
117 PT214 Cắt ung thư vú tiết kiệm da - tạo hình ngay lần    2,862,000    2,862,000                2,830,000           3,396,000
118 TT095 Cắt và khâu tầng sinh môn lần       300,000                 -                     600,000              720,000
119 CAVU Cắt vú theo phương pháp Patey + vét hạch nách lần    4,803,000    4,803,000                8,644,000         10,372,800
120 ĐTSMG Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn lần       682,000       682,000                   600,000              720,000
121 TT066 Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại một nang) lần       260,000       200,000                   260,000              312,000
122 TT058 Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại nhiều nang) lần       368,000       200,000                   368,000              441,600
123 TN007 Cấy que ngừa thai lần       100,000                 -                     100,000              120,000
124 GPB018 Cell bloc (khối tế bào) lần       234,000       234,000                   250,000              300,000
125 XN227 Ceton [Máu] lần                 -                   -                       30,000                36,000
126 CA001 Chấm acid Tricloracetic 80% lần         20,000                 -                       20,000                24,000
127 HM03 Châm cứu ( Hiếm muộn) lần                 -                   -                     150,000              180,000
128 KB027 Chăm sóc bé ngày         10,000                 -                       30,000                36,000
129 KB051 Chăm sóc bệnh nhân đã tử vong lần                 -                   -                     150,000              180,000
130 KB052 Chăm sóc Catheter động mạch (Áp dụng với bệnh nhân ngoại trú) lần                 -           20,000                     20,000                24,000
131 KB053 Chăm sóc Catheter tĩnh mạch (Áp dụng với bệnh nhân ngoại trú) lần                 -           20,000                     20,000                24,000
132 SPA17 Chăm sóc da 2 - Cấy chỉ kim cương lần                 -                   -                     375,000                       -  
133 KB054 Chăm sóc ống nội khí quản (1 lần) lần                 -           10,000                     10,000                12,000
134 KB028 Chăm sóc sản phụ lần         15,000                 -                       15,000                18,000
135 GPB024 Chẩn đoán mô bệnh học bệnh phẩm phẫu thuật lần       140,000                 -                     140,000              168,000
136 TC008 Cháo thịt phần         20,000                 -                       20,000                20,000
137 KB083 Chi mời bác sĩ chuyên gia hội chẩn ca                 -                   -                     500,000              600,000
138 KB086 Chi phí chăm sóc, bảo quản thuốc, quản lý hồ sơ tiêm ngừa lần                 -                   -                  1,000,000                       -  
139 KB091 Chi phí chăm sóc, bảo quản thuốc, quản lý hồ sơ tiêm ngừa (gói 12-24 tháng) lần                 -                   -                  2,000,000                       -  
140 KB089 Chi phí chăm sóc, bảo quản thuốc, quản lý hồ sơ tiêm ngừa (Liều 1) lần                 -                   -                     454,181                       -  
141 KB090 Chi phí chăm sóc, bảo quản thuốc, quản lý hồ sơ tiêm ngừa (Liều 2,3) lần                 -                   -                     545,819                       -  
142 KB085 Chi phí chăm sóc, hỗ trợ trong thời gian điều trị và cách ly (K1) ngày                 -                   -                     150,000              180,000
143 VC001 Chi phí chuyển phôi và nhận phôi về lần                 -                   -                     717,000              717,000
144 KHO011 Chi phí điều chế Khối tiểu cầu gạn tách 120ml (Chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách ) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) đơn vị       643,500       643,500                            -                643,500
145 GM019 Chi phí điều chế khối tiểu cầu gạn tách 250ml [Chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách] [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường] bộ    1,183,000    1,183,000                            -             1,183,000
146 KH0013 Chi phí điều chế Khối tiểu cầu gạn tách 40ml [Chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách] [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường] đơn vị       197,166                 -                              -                197,166
147 CHI027 Chi phí mời BS ngoài hội chẩn trên 1 giờ đến mổ người       200,000                 -                     200,000              240,000
148 CPNT Chi phí phục vụ nội trú ngày                 -                   -                  1,000,000           1,200,000
149 GM028 Chi phí rửa 01 khối hồng cầu lần       565,000                 -                     565,000              565,000
150 CPK Chi phí thăm khám bác sĩ - hộ sinh ngày                 -                   -                  1,000,000           1,200,000
151 GM027 Chi phí vận chuyển / 01 đơn vị máu (chế phẩm máu) đơn vị         17,000         17,000                     17,000                17,000
152 XN242 Chi phí xét nghiệm SARS-CoV 2 Realtime PCR [Gửi mẫu] lần       616,200                 -                     616,200                       -  
153 CHI042 Chích áp xe tầng sinh môn lần       807,000       807,000                1,600,000           1,920,000
154 TN029 Chích áp xe tuyến Bartholin lần       831,000       831,000                   900,000           1,080,000
155 TP006 Chích áp xe tuyến Bartholin [Rạch kyste tuyến Bartholin] lần       831,000       831,000                1,200,000           1,440,000
156 CHIAPX Chích áp xe vú lần       219,000       219,000                   874,000           1,048,800
157 TT056 Chích apxe tuyến vú (Phòng khám ) lần       219,000       219,000                   450,000              540,000
158 CRMT Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh lần       790,000       753,000                   800,000              960,000
159 CH01 Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu lần       105,000                 -                     120,000              144,000
160 KN005 Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh [Quang trị liệu chăn-tại khoa sơ sinh] ngày                 -                   -                     320,000              384,000
161 KN023 Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh [Quang trị liệu đơn-tại khoa sơ sinh] ngày                 -                   -                     100,000              120,000
162 KN007 Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh [Quang trị liệu kép-tại khoa sơ sinh] ngày                 -                   -                     220,000              264,000
163 KN006 Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh [Quang trị liệu led-tại khoa sơ sinh] ngày                 -                   -                     300,000              360,000
164 ROI Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh [Tại khoa lâm sàng] ngày                 -                   -                     300,000              360,000
165 XN172 Chlamydia Real-time PCR lần       734,000       734,000                   720,000              864,000
166 CDLD Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng lần       880,000       880,000                   900,000           1,080,000
167 TT064 Chọc dịch màng bụng lần       137,000       137,000                   400,000              480,000
168 TT205 Chọc dịch não tủy thắt lưng (thủ thuật) lần       107,000       107,000                   200,000              240,000
169 HMCD Chọc dịch ổ bụng quá kích buồng trứng qua siêu âm ca                 -                   -                  2,000,000           2,400,000
170 TT020 Chọc dịch tuỷ sống lần       107,000       107,000                   900,000           1,080,000
171 TT103 Chọc dò dịch màng phổi lần       137,000       137,000                   150,000              180,000
172 CDSS Chọc dò màng bụng sơ sinh lần       404,000       404,000                            -                484,800
173 TT0071 Chọc dò nước màng não tủy lần       450,000                 -                     450,000              540,000
174 TT112 Chọc dò ổ bụng cấp cứu lần       137,000       137,000                            -                164,400
175 TT065 Chọc dò túi cùng Douglas lần       280,000       280,000                   900,000           1,080,000
176 TT207 Chọc dò tủy sống sơ sinh lần       107,000       107,000                   100,000              120,000
177 TT0072 Chọc hút apxe vú lần       200,000                 -                     200,000              240,000
178 TT178 Chọc hút dịch do máu tụ sau mổ lần       104,000                 -                     104,000              124,800
179 TT0070 Chọc hút dịch màng bụng, màng phổi do quá kích buồng trứng lần       137,000       137,000                   400,000              480,000
180 TTMPSS Chọc hút dịch, khí màng phổi sơ sinh lần       143,000       143,000                   136,000              163,200
181 MOI212 chọc hút kim nhỏ các hạch lần       258,000       258,000                   238,000              285,600
182 GPB015 Chọc hút kim nhỏ mô mềm lần       258,000       258,000                   240,000              288,000
183 TT106 Chọc hút kim nhỏ tuyến vú không dưới hướng dẫn của siêu âm, chụp vú lần       115,000       115,000                   115,000              138,000
184 TP016 Chọc hút nang qua siêu âm lần                 -                   -                     300,000              360,000
185 MOI111 Chọc hút nang vú dưới hướng dẫn siêu âm lần       177,000       177,000                            -                212,400
186 TT210 Chọc hút nang, tiêm xơ dưới hướng dẫn siêu âm lần       431,000       431,000                   500,000              600,000
187 TT032 Chọc hút noãn lần    7,094,000                 -                12,000,000         14,400,000
188 TT237 Chọc hút noãn lần 2 lần    7,094,000                 -                  8,000,000           9,600,000
189 TT218 Chọc hút tế bào hạch dưới hướng dẫn của siêu âm lần       152,000       145,000                   145,000              174,000
190 TT219 Chọc hút tế bào khối u dưới hướng dẫn của siêu âm lần       152,000       145,000                   145,000              174,000
191 TT217 Chọc hút tế bào phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm lần       152,000       145,000                   145,000              174,000
192 TT273 Chọc hút tinh hoàn, mào tinh hoàn lấy tinh trùng [PESA - Kỹ thuật cao] lần                 -                   -                  7,000,000           8,400,000
193 VS041 Chọc hút tinh hoàn, mào tinh hoàn lấy tinh trùng [PESA] lần    2,553,000                 -                  4,000,000           4,800,000
194 TT111 Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi lần       137,000       137,000                            -                164,400
195 TT109 Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp lần       143,000       143,000                            -                171,600
196 CHOCN Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm lần    2,192,000    2,192,000                2,155,000           2,586,000
197 TT033 Chọc ối lần       681,000                 -                     681,000              817,200
198 TT104 Chọc ối điều trị đa ối lần       722,000       722,000                            -                866,400
199 TT105 Chọc ối dưới hướng dẫn của siêu âm lần       722,000       722,000                            -                866,400
200 TT035 Chọc ối làm xét nghiệm tế bào lần       722,000       722,000                   900,000           1,080,000
201 CHTD Chọc thăm dò màng phổi lần       137,000       137,000                   400,000              480,000
202 CTD Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm lần       169,000       169,000                   200,000              240,000
203 TT180 Chọc tĩnh mạch cảnh ngoài lần       640,000       640,000                   640,000              768,000
204 TT181 Chọc tĩnh mạch cảnh trong lần       640,000       640,000                   640,000              768,000
205 TT182 Chọc tĩnh mạch đùi lần       640,000       640,000                   640,000              768,000
206 TT183 Chọc tĩnh mạch dưới đòn lần       640,000       640,000                   640,000              768,000
207 GPB021 Chọc, hút, nhuộm và chẩn đoán mào tinh hoàn/tinh hoàn trong điều trị vô sinh lần       520,000                 -                     520,000              624,000
208 GPB020 Chọc, hút, nhuộm và chẩn đoán u nang buồng trứng lần       400,000                 -                     400,000              480,000
209 GPB023 Chọc, hút, nhuộm, chẩn đoán các u nang (1u) lần       140,000                 -                     140,000              168,000
210 GPB022 Chọc, hút, xét nghiệm tế bào các u/tổn thương sâu lần       210,000                 -                     210,000              252,000
211 KB056 Chống hạ thân nhiệt trong hoặc sau phẫu thuật lần                 -           41,100                     41,100                49,320
212 XQ017 Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang lần       206,000       206,000                   206,000              247,200
213 XQ043 Chụp cộng hưởng từ (MRI) [CSYT khác] lần    2,440,000                 -                              -                         -  
214 XQ044 Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang [CSYT khác] lần    3,600,000                 -                              -                         -  
215 XQ028 Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng lần    1,311,000    1,311,000                1,311,000           1,573,200
216 XQ035 Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng có tiêm tương phản lần    2,214,000    2,214,000                2,214,000           2,656,800
217 XQ033 Chụp cộng hưởng từ đánh giá bánh nhau (rau) lần    2,214,000    2,214,000                2,214,000           2,656,800
218 XQ032 Chụp cộng hưởng từ động học sàn chậu, tống phân (defecography-MR) lần    1,311,000    1,311,000                1,311,000           1,573,200
219 XQ026 Chụp cộng hưởng từ động mạch chủ -chậu lần    2,214,000    2,214,000                2,214,000           2,656,800
220 XQ040 Chụp cộng hưởng từ não-mạch não có tiêm chất tương phản lần    2,214,000    2,214,000                2,214,000           2,656,800
221 XQ039 Chụp cộng hưởng từ não-mạch não không tiêm chất tương phản lần    1,311,000    1,311,000                1,311,000           1,573,200
222 XQ031 Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến vú lần    3,165,000    3,165,000                3,165,000           3,798,000
223 XQ027 Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan- mật, tụy, lách, thận, dạ dày, tá tràng..) lần    1,311,000    1,311,000                1,311,000           1,573,200
224 XQ034 Chụp cộng hưởng từ thai nhi lần    1,311,000    1,311,000                1,311,000           1,573,200
225 XQ029 Chụp cộng hưởng từ tuyến vú lần    1,311,000    1,311,000                1,311,000           1,573,200
226 XQ037 Chụp cộng hưởng từ tuyến vú động học có tiêm tương phản lần    2,214,000    2,214,000                2,214,000           2,656,800
227 XQ038 Chụp cộng hưởng từ tuyến yên có tiêm chất tương phản (khảo sát động học) lần    2,214,000    2,214,000                2,214,000           2,656,800
228 XQ036 Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu..) lần    2,214,000    2,214,000                2,214,000           2,656,800
229 XQ030 Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu môn lần    2,214,000    2,214,000                2,214,000           2,656,800
230 XQ019 Chụp cột sống nghiêng lần         50,200                 -                       47,000                56,400
231 XQ004 Chụp cột sống thẳng lần         50,200                 -                       47,000                56,400
232 XQ006 Chụp khung chậu - Kích quang chậu lần         65,400         65,400                   100,000              120,000
233 XQ041 Chụp nhũ ảnh 3D (1 bên) lần                 -                   -                  1,125,000           1,350,000
234 XQ018 Chụp nhũ ảnh bằng máy kỹ thuật số (1 bên) lần                 -                   -                     300,000              360,000
235 TT216 Chụp nhũ ảnh KT số định vị kim và chụp bệnh phẩm lần                 -                   -                  1,000,000           1,200,000
236 GAL001 Chụp ống dẫn sữa cản quang một bên [Galatography 1 bên] Lần                 -                   -                     400,000              480,000
237 CHU001 Chụp X- quang vú định vị kim dây ( chưa bao gồm kim định vị) lần       386,000       386,000                   386,000              463,200
238 XQ020 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng lần         65,400         65,400                   100,000              120,000
239 XQ023 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [Nhi] lần         65,400         65,400                   100,000              120,000
240 XQU005 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng [phim > 24x30 cm (2 tư thế)] lần         69,200         66,000                     66,000                79,200
241 XQU024 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [phim > 24x30 cm (2 tư thế)] lần         69,200         66,000                     66,000                79,200
242 XQU012 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [phim > 24x30 cm (2 tư thế)] lần         69,200         66,000                     66,000                79,200
243 XQU014 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [phim > 24x30 cm (2 tư thế)] lần         69,200         66,000                     66,000                79,200
244 XQ045 Chụp Xquang khung chậu thẳng lần         56,200         56,200                   160,000              192,000
245 XQU003 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên lần         65,400         65,400                   100,000              120,000
246 XQ001 Chụp Xquang ngực thẳng lần         65,400         65,400                   100,000              120,000
247 XQ014 Chụp Xquang ngực thẳng (Nhi) lần         65,400         65,400                   100,000              120,000
248 XQKTS Chụp XQuang nhũ ảnh kỹ thuật số hai bên lần                 -                   -                     500,000              600,000
249 XQU002 Chụp Xquang tại giường lần         65,400         65,400                   160,000              192,000
250 XQ042 Chụp Xquang tìm vòng có thước đo [2 tư thế] lần                 -                   -                     300,000              360,000
251 XQ007 Chụp Xquang tử cung vòi trứng (HSG) lần       371,000       371,000                   470,000              564,000
252 XQ025 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch lần         65,400         65,400                   100,000              120,000
253 XQ016 Chụp xương xọ ( Vòm xọ ) / nghiêng lần         27,000                 -                       27,000                32,400
254 THU077 Chuyển phôi rã đông ( FET ) lần                 -                   -                  6,000,000           7,200,000
255 CPHOI Chuyển phôi theo yêu cầu lần                 -                   -                  1,500,000           1,800,000
256 VS045 Chuyển phôi tươi lần                 -                   -                  3,500,000           4,200,000
257 THI002 Clearprep pap lần       520,000                 -                     520,000              624,000
258 XN287 CMV IgG miễn dịch tự động lần       113,000       113,000                   170,000              204,000
259 XN288 CMV IgM miễn dịch tự động lần       130,000       130,000                   170,000              204,000
260 XN175 CMV Real-time PCR lần       734,000       734,000                   750,000              900,000
261 DITR 1 CMV/EBV/HHV6 (mỗi loại) lần                 -                   -                     750,000              840,000
262 TC023 Combo tiền ăn sáng - trưa - chiều (áp dụng từ 11/05/2020) lần       150,000                 -                     150,000                       -  
263 TC027 Combo tiền ăn sáng - trưa - chiều (phòng VIP) lần       180,000                 -                     180,000                       -  
264 TC034 Combo tiền ăn sáng - trưa - chiều người nuôi bệnh lần                 -                   -                     150,000                       -  
265 TN031 Công chích lần         20,000                 -                       20,000                24,000
266 TD001 Công chích ( BN ở ngoài vào) lần         20,000                 -                       20,000                24,000
267 TN016 Công chích (cấp cứu) lần         20,000                 -                       20,000                24,000
268 CNHI Công chích vacxin nhi lần                 -                   -                       30,000                36,000
269 CNHI1 Công chích vacxin nhi (chủ nhật) lần                 -                   -                       40,000                48,000
270 TN020 Công chọc dò lần         20,000                 -                       20,000                24,000
271 CON004 Công đặt sonde Rectal lần         10,000                 -                       10,000                12,000
272 TN038 Công hỏa táng xác lần    2,075,000                 -                  2,075,000           2,490,000
273 CON005 Công hội chẩn liên viện lần       200,000       200,000                   200,000              240,000
274 KB061 Công khám (Tầm soát tiền sản giật) lần                 -                   -                     150,000              180,000
275 KB033 Công khám BHYT ( NGOẠI TRÚ ) Lần                 -           38,700                            -                         -  
276 NHI001 Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype) máu ngoại vi lần       689,000       689,000                   710,000              852,000
277 DTR001 Công thức nhiễm sắc thể (NST) từ tế bào Nhau lần                 -                   -                  2,600,000           3,120,000
278 KARYO Công thức nhiễm sắc thể (NST) từ tế bào Ối lần    1,193,000    1,193,000                2,600,000           3,120,000
279 TN018 Công truyền dịch (BN o ngoai vào cấp cứu) - đạm lần         50,000                 -                     150,000              180,000
280 TN017 Công truyền dịch (thường) lần         50,000                 -                     100,000              120,000
281 TN019 Công Truyền máu lần       100,000                 -                     150,000              180,000
282 XN249 CPK² [CSYT khác] lần         60,000                 -                              -                         -  
283 XN250 CPK-MB [CSYT khác] lần         60,000                 -                              -                         -  
284 GP006 Cytobrush lần         70,000                 -                       70,000                84,000
285 TT215 Dẫn lưu bàng quang bằng chọc trôca[hội chẩn] lần       979,000       932,000                   932,000           1,118,400
286 PT288 Dẫn lưu bể thận tối thiểu[hội chẩn] lần    1,751,000    1,751,000                1,731,000           2,077,200
287 TT044 Dẫn lưu cùng đồ Douglas lần       835,000       835,000                   798,000              957,600
288 TT213 Dẫn lưu đài bể thận qua da[hội chẩn] lần       917,000       904,000                   904,000           1,084,800
289 TT059 Dẫn lưu dịch màng bụng lần       137,000       137,000                   450,000              540,000
290 TT110 Dẫn lưu màng phổi liên tục lần                 -         368,000                            -                         -  
291 TT0073 Dẫn lưu màng phổi sơ sinh lần       596,000       596,000                   583,000              699,600
292 DLNT Dẫn lưu nước tiểu bàng quang lần    1,751,000    1,751,000                2,000,000           2,400,000
293 TT214 Dẫn lưu thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm[hội chẩn] lần       917,000       904,000                   904,000           1,084,800
294 DAT001 Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục lần    1,367,000    1,367,000                1,354,000           1,624,800
295 TT203 Đặt catheter tĩnh mạch cảnh ngoài lần       653,000       653,000                   640,000              768,000
296 TTĐCTH Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng lần       653,000       653,000                            -                783,600
297 TT046 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng lần    1,126,000    1,126,000                1,113,000           1,335,600
298 DMGH Đặt mảnh ghép tổng hợp điều trị sa tạng vùng chậu lần    6,045,000    6,045,000                5,994,000           7,192,800
299 TT152 Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu lần                 -         713,000                            -                         -  
300 NKQ Đặt nội khí quản lần       555,000                 -                     555,000              666,000
301 TT128 Đặt nội khí quản 2 nòng lần       568,000       568,000                            -                681,600
302 TT055 Đặt nội khí quản cấp cứu sơ sinh + Thở máy lần       675,000       543,000                   675,000              810,000
303 TT117 Đặt nội khí quản khó ngược dòng lần                 -         830,000                            -                         -  
304 TT118 Đặt nội khí quản khó với đèn McCoy (đèn có mũi điều khiển). lần       543,000                 -                     543,000              651,600
305 TT119 Đặt nội khí quản mò qua mũi lần       543,000                 -                     543,000              651,600
306 TT120 Đặt nội khí quản qua mũi lần                 -         368,000                            -                         -  
307 TT121 Đặt nội khí quản với thuốc mê tĩnh mạch, thuốc mê hô hấp lần                 -         368,000                            -                         -  
308 TT0077 Đặt ống JJ dưới huỳnh quang trong hẹp niệu quản lần    1,050,000                 -                  1,400,000           1,680,000
309 TT0074 Đặt ống JJ không qua huỳnh quang lần       450,000                 -                     450,000              540,000
310 TT0075 Đặt ống nội khí quản lần       568,000       568,000                   564,000              676,800
311 TT127 Đặt ống nội khí quản (Nhi) lần       568,000       568,000                   564,000              676,800
312 KN002 Đặt ống thông dạ dày lần         90,100         90,100                     88,700              106,440
313 TT126 Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh lần         90,100         90,100                     88,700              106,440
314 TT125 Đặt ống thông dạ dày (Nhi) lần         90,100         90,100                     88,700              106,440
315 TT122 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang lần    1,126,000    1,126,000                1,122,000           1,346,400
316 TT123 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ lần       373,000       373,000                   369,000              442,800
317 TT138 Đặt ống thông hậu môn lần         82,100         82,100                     34,000                40,800
318 TT211 Đặt ống thông JJ trong hẹp niệu quản[hội chẩn] lần       917,000       917,000                   917,000           1,100,400
319 TT212 Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ)[hội chẩn] lần    1,751,000    1,751,000                1,751,000           2,101,200
320 TT0076 Đặt ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh lần       653,000       653,000                   640,000              768,000
321 TT130 Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm sơ sinh lần       653,000       653,000                   640,000              768,000
322 DAT002 Đặt prothese cố định sàn chậu vào mõm nhô xương cụt lần    3,300,000    3,300,000                3,600,000           4,320,000
323 TT136 Đặt sonde hậu môn lần         82,100         82,100                     78,000                93,600
324 TT140 Đặt sonde hậu môn sơ sinh lần         82,100         82,100                     78,000                93,600
325 TT0078 Đặt sonde lòng tử cung lần         50,000                 -                       50,000                60,000
326 TT005 Đặt và tháo dụng cụ tử cung lần       222,000                 -                     222,000              266,400
327 ĐVDV Đặt và tháo dụng cụ tử cung theo yêu cầu lần                 -                   -                     600,000              720,000
328 DAY001 Dạy làm mẹ trước sanh lần         10,000                 -                       10,000                12,000
329 TT049 Đẻ chỉ huy bằng truyền oxytocin tĩnh mạch lần       500,000                 -                     500,000              600,000
330 XN182 Dengue virus NS1Ag test nhanh lần       130,000       130,000                   200,000              240,000
331 XN029 Dịch não tủy (sinh hóa, tế bào, Pandy) lần           8,500           8,500                   100,000              120,000
332 CRCH Dịch vụ cắt rốn + chụp hình ( người nhà) lần                 -                   -                     500,000              600,000
333 GOI Dịch vụ gội đầu lần                 -                   -                       50,000                60,000
334 TT228 Điện châm điều rối loạn trị đại, tiểu tiện lần         74,300         75,800                     75,800                90,960
335 TT224 Điện châm điều trị bại não lần         74,300         75,800                     75,800                90,960
336 TT231 Điện châm điều trị bí đái lần         67,300         67,300                     75,800                90,960
337 TT230 Điện châm điều trị đái dầm lần         74,300         75,800                     75,800                90,960
338 TT235 Điện châm điều trị đau lưng lần         74,300                 -                       75,800                90,960
339 TT234 Điện châm điều trị giảm đau sau phẫu thuật lần         74,300         75,800                     75,800                90,960
340 TT222 Điện châm điều trị liệt chi dưới lần         74,300         75,800                     75,800                90,960
341 TT221 Điện châm điều trị liệt chi trên lần         74,300         75,800                     75,800                90,960
342 TT226 Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên lần         67,300         67,300                     75,800                90,960
343 TT223 Điện châm điều trị liệt nửa người lần         74,300         75,800                     75,800                90,960
344 TT233 Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống lần         74,300         75,800                     75,800                90,960
345 TT225 Điện châm điều trị mất ngủ lần         74,300         75,800                     75,800                90,960
346 TT227 Điện châm điều trị nôn nấc lần         74,300         75,800                     75,800                90,960
347 TT232 Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật lần         74,300         75,800                     75,800                90,960
348 TT229 Điện châm điều trị rối loạn tiêu hoá lần         74,300         75,800                     75,800                90,960
349 DIE006 Điện di huyết sắc tố lần       358,000       358,000                   375,000              450,000
350 XN189 Điện giải đồ (Na,K,Cl) [Máu] lần         29,000         29,000                   150,000              180,000
351 DT001 Điện tâm đồ (ECG) lần         32,800         32,800                     80,000                96,000
352 MOI112 Điện tim thường lần         32,800         32,800                            -                  39,360
353 ĐX01 Điện xung lần         25,000         25,000                     50,000                60,000
354 KB069 Điều chỉnh thông tin hành chính lần                 -                   -                       50,000                60,000
355 TT248 Điều trị bàn chân khoèo tư thế trật - bán trật khớp háng, các biến dạng bàn tay, bàn chân, vẹo cổ, gãy xương đòn lần                 -                   -                     180,000              216,000
356 DIE004 Điều trị chữa ống cổ tử cung bằng tiêm Metrotexat dưới siêu âm lần       350,000                 -                     350,000              420,000
357 MOI70 Điều trị đái rỉ ở nữ bàng đặt miếng nâng niệu đạo TOT lần    1,965,000    1,965,000                1,793,000           2,151,600
358 MOI56 Điều trị rối loạn đại tiện, tiểu tiện bằng phản hồi sinh học. lần       335,000       335,000                   328,000              393,600
359 ĐTTS Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút lần                 -                   -                     100,000              120,000
360 SC002 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... lần       159,000       159,000                   200,000              240,000
361 TT250 Điều trị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay, Điều trị liệt thần kinh số VII ngoại biên (bại não chậm phát triển) lần                 -                   -                     150,000              180,000
362 TT249 Điều trị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay, Điều trị liệt thần kinh số VII ngoại biên (liệt tay - liệt mặt) lần                 -                   -                     150,000              180,000
363 TT272 Điều trị vết thương mạn tính bằng chiếu tia plasma [> 15cm - Liệu trình- Chưa bao gồm máy phát tia] lần                 -                   -                  1,300,000           1,560,000
364 TT271 Điều trị vết thương mạn tính bằng chiếu tia plasma [> 15cm- Chưa bao gồm máy phát tia] lần                 -                   -                     450,000              540,000
365 TT270 Điều trị vết thương mạn tính bằng chiếu tia plasma [≤ 15cm - Liệu trình- Chưa bao gồm máy phát tia] lần                 -                   -                     850,000           1,020,000
366 TT269 Điều trị vết thương mạn tính bằng chiếu tia plasma [≤ 15cm- Chưa bao gồm máy phát tia] lần                 -                   -                     300,000              360,000
367 VDTK Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn lần       257,000       257,000                   300,000              360,000
368 TC030 Dinh dưỡng bổ sung tăng tiết sữa ngày                 -                   -                     100,000              120,000
369 XN215 Định lượng 17 - OHP lần                 -                   -                     114,000              136,800
370 XN002 Định lượng Acid Uric [Máu] lần         21,500         21,500                     35,000                42,000
371 XN001 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] lần         91,600         91,600                   160,000              192,000
372 XN004 Định lượng Albumin [Máu] lần         21,500         21,500                     35,000                42,000
373 XN148 Định lượng AMH (Anti- Mullerian Hormone) [Máu] lần                 -                   -                     820,000              984,000
374 XN006 Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] lần         86,200         86,200                   120,000              144,000
375 XN146 Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] lần         21,500                 -                       21,500                25,800
376 XN008 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] lần         21,500         21,500                     35,000                42,000
377 XN121 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] lần         21,500         21,500                     35,000                42,000
378 XN219 Định lượng BTD lần                 -                   -                       83,000                99,600
379 XN283 Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15 - 3) [Máu] lần       150,000       150,000                   165,000              198,000
380 XN012 Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu] lần       139,000       139,000                   200,000              240,000
381 XN188 Định lượng Calci ion hóa [Máu] lần         16,100         16,100                     60,000                72,000
382 MOI160 Định lượng Calci toàn phần [Máu] lần         12,900         12,900                     50,000                60,000
383 XN286 Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] lần         86,200         86,200                   120,000              144,000
384 XN026 Định lượng cholesterol toàn phần (Máu) lần         26,900         26,900                     40,000                48,000
385 MOI178 Định lượng Creatinin [Dịch] lần         21,500         21,500                     35,000                42,000
386 XN025 Định lượng Creatinin [Máu] lần         21,500         21,500                     35,000                42,000
387 CRE001 Định lượng Creatinin [Niệu] Lần         16,100         16,100                     50,000                60,000
388 XN022 Định lượng CRP lần         53,800         53,800                   100,000              120,000
389 XN163 Định lượng D-Dimer lần       253,000       253,000                   300,000              360,000
390 XN037 Định lượng Estradiol [Máu] lần         80,800         80,800                   140,000              168,000
391 FER001 Định lượng Ferritin [Máu] lần         80,800         80,800                   120,000              144,000
392 XN039 Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động lần       102,000       102,000                   120,000              144,000
393 XN040 Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Máu] lần         80,800         80,800                   220,000              264,000
394 XN127 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] lần         64,600         64,600                   120,000              144,000
395 G6PDM Định lượng G6PD (PP miễn dịch huỳnh quang - Perkin Elmer ) lần         80,800         80,800                     80,800                96,960
396 XN041 Định lượng Globulin [máu] lần         21,500                 -                              -                  25,800
397 MOI179 Định lượng Glucose (dịch chọc dò) lần         12,900         12,900                     35,000                42,000
398 MOI171 Định lượng Glucose [Dịch] lần         12,900         12,900                     35,000                42,000
399 XN035 Định lượng Glucose [Máu] , [bất kỳ] lần         21,500         21,500                     35,000                42,000
400 DUO001 Định lượng Glucose máu (lúc đói) lần         21,500         21,500                     30,000                36,000
401 DUO002 Định lượng Glucose máu (sau ăn 2 giờ) lần         21,500         21,500                     30,000                36,000
402 HBA001 Định lượng HbA1c [Máu] lần       101,000       101,000                   120,000              144,000
403 XN047 Định lượng HDL - C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] lần         26,900         26,900                     40,000                48,000
404 XN169 Định lượng HE 4 lần       300,000                 -                     340,000              408,000
405 XN218 Định lượng IRT lần                 -                   -                     107,000              128,400
406 XN061 Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] lần         26,900         26,900                     40,000                48,000
407 XN060 Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Máu] lần         80,800         80,800                   170,000              204,000
408 ION001 Định lượng Mg [Máu] lần         32,300         32,300                     55,000                66,000
409 XN217 Định lượng Phenylalanine lần                 -                   -                       72,000                86,400
410 PRO001 Định lượng Pro-calcitonin [Máu] lần       398,000       398,000                   430,000              516,000
411 XN081 Định lượng Progesteron [Máu] lần         80,800         80,800                   120,000              144,000
412 XN082 Định lượng Prolactin [Máu] lần         75,400         75,400                   150,000              180,000
413 XN149 Định lượng Protein (dịch chọc dò) lần         21,500         21,500                     35,000                42,000
414 XN085 Định lượng Protein (Niệu 24h) lần         13,900         13,900                   100,000              120,000
415 XN228 Định lượng Protein (niệu) [bất kỳ] lần         13,900         13,900                   100,000              120,000
416 MOI173 Định lượng Protein [Dịch] lần         10,700         10,700                     35,000                42,000
417 XN083 Định lượng Protein toàn phần [Máu] lần         21,500         21,500                     35,000                42,000
418 XN116 Định lượng Testosterol [Máu] lần         93,700         93,700                   180,000              216,000
419 XN216 Định lượng TGAL lần                 -                   -                     138,000              165,600
420 ĐLTRY Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] lần         26,900         26,900                     40,000                48,000
421 XN108 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] lần         59,200         59,200                   120,000              144,000
422 TSHN Định lượng TSH nhi ( PP miễn dịch huỳnh quang - Perkin Elmer ) lần                 -                   -                       70,000                84,000
423 MOI182 Định lượng Urê (dịch) lần         21,500         21,500                     21,200                25,440
424 URE001 Định lượng Urê (niệu) lần         16,100                 -                       22,000                26,400
425 XN109 Định lượng Urê máu [Máu] lần         21,500         21,500                     35,000                42,000
426 XN280 Định lượng Vancomycin (đáy) [Máu] lần       521,000       521,000                   600,000              720,000
427 XN279 Định lượng Vancomycin (đỉnh) [Máu] lần       521,000       521,000                   600,000              720,000
428 XN171 Định lượng yếu tố kháng tân tạo mạch máu (sFlt-1-solube FMS like tyrosinkinase-1) lần       731,000       731,000                   740,000              888,000
429 XN247 Định lượng yếu tố kháng Xa [CSYT khác] lần       250,000                 -                              -                         -  
430 XN200 Định lượng yếu tố tân tạo mạch máu (PLGF – Placental Growth Factor) - Tầm soát tiền sản giật lần       731,000       731,000                   800,000              960,000
431 XN157 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) lần         39,100         39,100                     50,000                60,000
432 DIN005 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu lần         23,100         23,100                            -                  27,720
433 XN10010 Định nhóm máu hệ ABO, RH(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) lần         86,600         86,600                   110,000              132,000
434 MOI131 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) lần         31,100         31,100                     50,000                60,000
435 MOI09 Định nhóm máu tại giường lần         39,100         39,100                     38,000                45,600
436 MOI153 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu lần         23,100         23,100                     20,100                24,120
437 XN158 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu (Khi truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu) lần         23,100         23,100                     22,400                26,880
438 XN160 Định nhóm máu tại giường trước truyền máu (Khi truyền chế phẩm huyết tương, khối tiểu cầu) lần         20,700         20,700                     20,100                24,120
439 TT236 Đo áp lực hậu môn trực tràng lần       948,000       948,000                   907,000           1,088,400
440 XN007 Đo Bilirubin qua da [Nhi] lần                 -                   -                       40,000                48,000
441 TT042 Đỡ đẻ ngôi ngược lần    1,002,000    1,002,000                2,050,000           2,460,000
442 TT0094 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên lần    1,227,000    1,227,000                4,484,000           5,380,800
443 XN090 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] lần         21,500         21,500                     30,000                36,000
444 SGO001 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Lần         21,500         21,500                     30,000                36,000
445 DOG6 Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) [Máu] lần         80,800         80,800                   160,000              192,000
446 XN274 Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) lần         26,900         26,900                     37,000                44,400
447 DT002 Đo huyết áp động mạch xâm lấn lần       294,000                 -                     294,000              352,800
448 DO001 Đo mật độ xương bằng phương pháp Dexa [2 vị trí] lần       141,000       141,000                   200,000              240,000
449 KT001 Đo NST ( Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitoring ) lần         55,000         55,000                   180,000              216,000
450 SANT Đo nước tiểu tồn lưu bằng siêu âm lần         50,000                 -                       50,000                60,000
451 TT252 Đo SPO2 trẻ sơ sinh lần                 -                   -                       70,000                84,000
452 NHI007 Đo thính lực [Nhi - lần 2] lần                 -                   -                     120,000              144,000
453 DOTL Đo thính lực [Nhi] lần       120,000                 -                     150,000              180,000
454 KT003 Đo tim thai bằng Doppler lần         35,000                 -                       35,000                42,000
455 TT013 Đóng hậu môn nhân tạo lần    4,293,000    4,293,000                4,105,000           4,926,000
456 PT301 Đóng mở thông ruột non[hội chẩn] lần    3,579,000    3,579,000                            -             4,294,800
457 PT051 Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc rò tiết niệu - sinh dục lần    4,113,000    4,113,000                4,062,000           4,874,400
458 PT247 Đóng rò trực tràng – bàng quang[hội chẩn] lần    3,579,000    3,579,000                3,530,000           4,236,000
459 XN212 Đông thêm một cọng rạ straw trữ đông tinh trùng số lượng rất ít lần                 -                   -                  1,500,000           1,800,000
460 VS046 Đông tinh trùng ( 1 lần đông) lần                 -                   -                     500,000              600,000
461 VS040 Đông tinh trùng ( Lấy từ người khác ) lần                 -                   -                     600,000              720,000
462 XN214 Đông tinh trùng bình thường lần                 -                   -                  1,500,000           1,800,000
463 XN211 Đông tinh trùng số lượng rất ít lần                 -                   -                  5,000,000           6,000,000
464 DOUB01 Double test lần                 -                   -                     420,000              504,000
465 DOUB02 Double test tầm soát tiền sản giật cơ bản lần                 -                   -                     420,000              504,000
466 PT294 Đưa niệu quản ra da đơn thuần ± thắt ĐM chậu trong[hội chẩn] lần    2,664,000    2,664,000                2,563,000           3,075,600
467 XN202 Đường huyết đói (75 gram) lần       160,000       160,000                   160,000              192,000
468 XN190 Đường máu mao mạch [Bất kỳ] lần         15,200         15,200                     24,000                28,800
469 XN191 Đường máu mao mạch [Lúc đói] lần         15,200         15,200                     24,000                28,800
470 DUO004 Đường máu mao mạch [Sau ăn 2 giờ] lần         15,200         15,200                     24,000                28,800
471 XN177 EBV Real-time PCR lần       734,000       734,000                   750,000              900,000
472 FIS003 FISH chẩn đoán hội chứng De George lần                 -                   -                  1,500,000           1,800,000
473 FIS001 FISH chẩn đoán NST 13, 18, 21, XY (Chẩn đoán trước sinh) lần    3,329,000    3,329,000                            -             3,994,800
474 FIS002 FISH SRY lần                 -                   -                  2,000,000           2,400,000
475 SAN007 Forceps lần       952,000       952,000                4,140,000           4,968,000
476 DITR 3 GBS lần                 -                   -                     500,000              600,000
477 PHO023 Ghế bố bệnh nhân nằm hành lang ngày       203,600       203,600                     65,000                78,000
478 PHO022 Ghế bố bệnh nhân nằm trong phòng ngày       203,600       203,600                     80,000                96,000
479 LUU002 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 1 năm                 -                   -                  2,000,000           2,400,000
480 LUU016 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 10 năm                 -                   -                  6,500,000           7,800,000
481 LUU018 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 11 năm                 -                   -                  7,000,000           8,400,000
482 LUU019 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 12 năm                 -                   -                  7,500,000           9,000,000
483 LUU020 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 13 năm                 -                   -                  8,000,000           9,600,000
484 LUU021 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 14 năm                 -                   -                  8,500,000         10,200,000
485 LUU022 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 15 năm                 -                   -                  9,000,000         10,800,000
486 LUU023 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 16 năm                 -                   -                  9,500,000         11,400,000
487 LUU024 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 17 năm                 -                   -                10,000,000         12,000,000
488 LUU025 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 18 năm                 -                   -                10,500,000         12,600,000
489 LUU007 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 2 năm                 -                   -                  2,500,000           3,000,000
490 LUU008 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 3 năm                 -                   -                  3,000,000           3,600,000
491 LUU009 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 4 năm                 -                   -                  3,500,000           4,200,000
492 LUU011 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 5 năm                 -                   -                  4,000,000           4,800,000
493 LUU012 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 6 năm                 -                   -                  4,500,000           5,400,000
494 LUU013 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 7 năm                 -                   -                  5,000,000           6,000,000
495 LUU014 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 8 năm                 -                   -                  5,500,000           6,600,000
496 LUU015 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm ) top 9 năm                 -                   -                  6,000,000           7,200,000
497 LUU005 Gia hạn lưu trữ phôi/ noãn (1 năm) top tiếp theo năm                 -                   -                     500,000              600,000
498 LUU006 Gia hạn lưu trữ tinh trùng ( 1 năm ) lần                 -                   -                  2,400,000           2,880,000
499 LUU017 Gia hạn lưu trữ tinh trùng (3 tháng) lần                 -                   -                     800,000              960,000
500 TRU01 Gia hạn trữ mô tinh hoàn ca                 -                   -                  1,200,000           1,440,000
501 TT0080 Giác hút lần       952,000       952,000                4,140,000           4,968,000
502 GĐSK Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng lần       649,000       649,000                   800,000              960,000
503 TT039 Giảm thiểu phôi lần    2,139,000    2,139,000                2,500,000           3,000,000
504 G05 Giường 1 triệu ngày       203,600       203,600                1,000,000           1,200,000
505 G05L1 Giường 1 triệu (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                1,000,000           1,200,000
506 G05L2 Giường 1 triệu (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                1,000,000           1,200,000
507 G05L3 Giường 1 triệu (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                1,000,000           1,200,000
508 G05DB Giường 1 triệu (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                1,000,000           1,200,000
509 PHKML2 Giường 1,2 triệu ngày       203,600       203,600                1,200,000           1,440,000
510 PH2G1 Giường 1,2 triệu (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                1,200,000           1,440,000
511 G33L1 Giường 1,2 triệu (PT loại 1) [Bao phòng - K.SB] ngày       276,500       276,500                1,200,000           1,440,000
512 PH2G2 Giường 1,2 triệu (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                1,200,000           1,440,000
513 G33L2 Giường 1,2 triệu (PT loại 2) [Bao phòng - K.SB] ngày       241,700       241,700                1,200,000           1,440,000
514 PH2G3 Giường 1,2 triệu (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                1,200,000           1,440,000
515 G33L3 Giường 1,2 triệu (PT loại 3) [Bao phòng - K.SB] ngày       216,500       216,500                1,200,000           1,440,000
516 PH2G Giường 1,2 triệu (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                1,200,000           1,440,000
517 G33DB Giường 1,2 triệu (PT loại đặc biệt) [Bao phòng - K.SB] ngày       303,800       303,800                1,200,000           1,440,000
518 G33 Giường 1,2 triệu [Bao phòng - K.SB] ngày       203,600       203,600                1,200,000           1,440,000
519 G19L1 Giường 1,3 triệu (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                1,300,000           1,560,000
520 G19L2 Giường 1,3 triệu (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                1,300,000           1,560,000
521 G19L3 Giường 1,3 triệu (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                1,300,000           1,560,000
522 G19DB Giường 1,3 triệu (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                1,300,000           1,560,000
523 G04 Giường 1,5 triệu ngày       203,600       203,600                1,500,000           1,800,000
524 G04L1 Giường 1,5 triệu (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                1,500,000           1,800,000
525 G04L2 Giường 1,5 triệu (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                1,500,000           1,800,000
526 G04L3 Giường 1,5 triệu (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                1,500,000           1,800,000
527 G04DB Giường 1,5 triệu (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                1,500,000           1,800,000
528 G20 Giường 1,7 triệu ngày       203,600       203,600                1,700,000           2,040,000
529 G20L1 Giường 1,7 triệu (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                1,700,000           2,040,000
530 G20L2 Giường 1,7 triệu (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                1,700,000           2,040,000
531 G20L3 Giường 1,7 triệu (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                1,700,000           2,040,000
532 G20DB Giường 1,7 triệu (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                1,700,000           2,040,000
533 G19 Giường 1.3 triệu ngày       203,600       203,600                1,300,000           1,560,000
534 G16 Giường 130 ngàn ngày       203,600       203,600                   130,000              156,000
535 G16L1 Giường 130 ngàn (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                   130,000              156,000
536 G16L2 Giường 130 ngàn (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                   130,000              156,000
537 G16L3 Giường 130 ngàn (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                   130,000              156,000
538 G16DB Giường 130 ngàn (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                   130,000              156,000
539 G15 Giường 150 ngàn ngày       203,600       203,600                   150,000              180,000
540 G15L1 Giường 150 ngàn (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                   150,000              180,000
541 G15L2 Giường 150 ngàn (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                   150,000              180,000
542 G15L3 Giường 150 ngàn (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                   150,000              180,000
543 G15DB Giường 150 ngàn (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                   150,000              180,000
544 G18 Giường 180 ngàn ngày       203,600       203,600                   180,000              216,000
545 G18L2 Giường 180 ngàn ( PT loại 2) ngày       241,700       241,700                   180,000              216,000
546 G18L1 Giường 180 ngàn (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                   180,000              216,000
547 G18L3 Giường 180 ngàn (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                   180,000              216,000
548 G18ĐB Giường 180 ngàn (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                   180,000              216,000
549 G03 Giường 2 triệu ngày       203,600       203,600                2,000,000           2,400,000
550 G03L1 Giường 2 triệu (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                2,000,000           2,400,000
551 G03L2 Giường 2 triệu (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                2,000,000           2,400,000
552 G03L3 Giường 2 triệu (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                2,000,000           2,400,000
553 G03DB Giường 2 triệu (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                2,000,000           2,400,000
554 G02 Giường 2,5 triệu ngày       203,600       203,600                2,500,000           3,000,000
555 G02L1 Giường 2,5 triệu (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                2,500,000           3,000,000
556 G02L2 Giường 2,5 triệu (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                2,500,000           3,000,000
557 G02L3 Giường 2,5 triệu (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                2,500,000           3,000,000
558 G02DB Giường 2,5 triệu (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                2,500,000           3,000,000
559 G14 Giường 200 ngàn ngày       203,600       203,600                   200,000              240,000
560 G14L1 Giường 200 ngàn (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                   200,000              240,000
561 G14L2 Giường 200 ngàn (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                   200,000              240,000
562 G14L3 Giường 200 ngàn (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                   200,000              240,000
563 G14DB Giường 200 ngàn (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                   200,000              240,000
564 G13 Giường 250 ngàn ngày       203,600       203,600                   250,000              300,000
565 G13L1 Giường 250 ngàn (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                   250,000              300,000
566 G13L2 Giường 250 ngàn (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                   250,000              300,000
567 G13L3 Giường 250 ngàn (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                   250,000              300,000
568 G13DB Giường 250 ngàn (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                   250,000              300,000
569 G01 Giường 3 triệu ngày       203,600       203,600                3,000,000           3,600,000
570 G01L1 Giường 3 triệu (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                3,000,000           3,600,000
571 G01L2 Giường 3 triệu (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                3,000,000           3,600,000
572 G01L3 Giường 3 triệu (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                3,000,000           3,600,000
573 G01DB Giường 3 triệu (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                3,000,000           3,600,000
574 G22 Giường 3,3 triệu ngày       203,600       203,600                3,300,000           3,960,000
575 G22L1 Giường 3,3 triệu (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                3,300,000           3,960,000
576 G22L2 Giường 3,3 triệu (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                3,300,000           3,960,000
577 G22L3 Giường 3,3 triệu (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                3,300,000           3,960,000
578 G22DB Giường 3,3 triệu (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                3,300,000           3,960,000
579 G21 Giường 3,5 triệu ngày       203,600       203,600                3,500,000           4,200,000
580 G21L1 Giường 3,5 triệu (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                3,500,000           4,200,000
581 G21L2 Giường 3,5 triệu (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                3,500,000           4,200,000
582 G21L3 Giường 3,5 triệu (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                3,500,000           4,200,000
583 G21DB Giường 3,5 triệu (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                3,500,000           4,200,000
584 G25 Giường 3,7 triệu ngày       203,600       203,600                3,700,000           4,440,000
585 G25L1 Giường 3,7 triệu (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                3,700,000           4,440,000
586 G25L2 Giường 3,7 triệu (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                3,700,000           4,440,000
587 G25L3 Giường 3,7 triệu (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                3,700,000           4,440,000
588 G25DB Giường 3,7 triệu (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                3,700,000           4,440,000
589 G24 Giường 3,8 triệu ngày       203,600       203,600                3,800,000           4,560,000
590 G24L1 Giường 3,8 triệu (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                3,800,000           4,560,000
591 G24L2 Giường 3,8 triệu (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                3,800,000           4,560,000
592 G24L3 Giường 3,8 triệu (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                3,800,000           4,560,000
593 G24DB Giường 3,8 triệu (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                3,800,000           4,560,000
594 G12 Giường 300 ngàn ngày       203,600       203,600                   300,000              360,000
595 G12L1 Giường 300 ngàn (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                   300,000              360,000
596 G12L2 Giường 300 ngàn (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                   300,000              360,000
597 G12L3 Giường 300 ngàn (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                   300,000              360,000
598 G12DB Giường 300 ngàn (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                   300,000              360,000
599 G11 Giường 350 ngàn ngày       203,600       203,600                   350,000              420,000
600 G11L1 Giường 350 ngàn (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                   350,000              420,000
601 G11L3 Giường 350 ngàn (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                   350,000              420,000
602 G11DB Giường 350 ngàn (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                   350,000              420,000
603 G11L2 Giường 350 ngàn (PTloại 2) ngày       241,700       241,700                   350,000              420,000
604 G10 Giường 400 ngàn ngày       203,600       203,600                   400,000              480,000
605 G10L1 Giường 400 ngàn (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                   400,000              480,000
606 G10L2 Giường 400 ngàn (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                   400,000              480,000
607 G10L3 Giường 400 ngàn (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                   400,000              480,000
608 G10DB Giường 400 ngàn (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                   400,000              480,000
609 G09 Giường 450 ngàn ngày       203,600       203,600                   450,000              540,000
610 G09L1 Giường 450 ngàn (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                   450,000              540,000
611 G09L2 Giường 450 ngàn (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                   450,000              540,000
612 G09L3 Giường 450 ngàn (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                   450,000              540,000
613 G09DB Giường 450 ngàn (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                   450,000              540,000
614 G08 Giường 500 ngàn ngày       203,600       203,600                   500,000              600,000
615 G08L1 Giường 500 ngàn (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                   500,000              600,000
616 G08L2 Giường 500 ngàn (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                   500,000              600,000
617 G08L3 Giường 500 ngàn (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                   500,000              600,000
618 G08DB Giường 500 ngàn (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                   500,000              600,000
619 G07 Giường 600 ngàn ngày       203,600       203,600                   600,000              720,000
620 G30 Giường 600 ngàn (phòng 3 giường trở xuống) ngày                 -                   -                     600,000              720,000
621 G07L1 Giường 600 ngàn (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                   600,000              720,000
622 G07L2 Giường 600 ngàn (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                   600,000              720,000
623 G07L3 Giường 600 ngàn (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                   600,000              720,000
624 G07DB Giường 600 ngàn (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                   600,000              720,000
625 G28 Giường 700 ngàn ngày       203,600       203,600                   700,000              840,000
626 G28L1 Giường 700 ngàn (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                   700,000              840,000
627 G28L2 Giường 700 ngàn (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                   700,000              840,000
628 G28L3 Giường 700 ngàn (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                   700,000              840,000
629 G28DB Giường 700 ngàn (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                   700,000              840,000
630 G26 Giường 750 ngàn ngày       203,600       203,600                   750,000              900,000
631 G26L1 Giường 750 ngàn (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                   750,000              900,000
632 G26L2 Giường 750 ngàn (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                   750,000              900,000
633 G26L3 Giường 750 ngàn (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                   750,000              900,000
634 G26DB Giường 750 ngàn (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                   750,000              900,000
635 G06 Giường 800 ngàn ngày       203,600       203,600                   800,000              960,000
636 G06L1 Giường 800 ngàn (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                   800,000              960,000
637 G06L2 Giường 800 ngàn (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                   800,000              960,000
638 G06L3 Giường 800 ngàn (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                   800,000              960,000
639 G06DB Giường 800 ngàn (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                   800,000              960,000
640 G27 Giường 850 ngàn ngày       203,600       203,600                   850,000           1,020,000
641 G27L1 Giường 850 ngàn (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                   850,000           1,020,000
642 G27L2 Giường 850 ngàn (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                   850,000           1,020,000
643 G27L3 Giường 850 ngàn (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                   850,000           1,020,000
644 G27DB Giường 850 ngàn (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                   850,000           1,020,000
645 G29 Giường 950 ngàn ngày       203,600       203,600                   950,000           1,140,000
646 G29L1 Giường 950 ngàn (PT loại 1) ngày       276,500       276,500                   950,000           1,140,000
647 G29L2 Giường 950 ngàn (PT loại 2) ngày       241,700       241,700                   950,000           1,140,000
648 G29L3 Giường 950 ngàn (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                   950,000           1,140,000
649 G29DB Giường 950 ngàn (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                   950,000           1,140,000
650 G32 Giường bệnh nội khoa ngày       203,600       203,600                            -                         -  
651 G13UT Giường chuyên khoa điều trị UT ngày       226,500       226,500                   250,000              300,000
652 G31 Giường điều trị nội khoa [Covid] ngày       226,500                 -                              -                         -  
653 KN033 Giường Kangaroo 250 ngàn ngày                 -                   -                     250,000              300,000
654 KN020 Giường Kangaroo 300 ngàn ngày                 -                   -                     300,000              360,000
655 KN031 Giường Kangaroo 400 ngàn ngày                 -                   -                     400,000              480,000
656 KN032 Giường Kangaroo 500 ngàn ngày                 -                   -                     500,000              600,000
657 PHO033 Giường kê thêm ngày       203,600       203,600                            -                244,320
658 G17 Giường kê thêm ngày       203,600       203,600                   160,000              192,000
659 GIU013 Giường kê thêm (PT Loại 1) ngày       276,500       276,500                            -                331,800
660 GIU007 Giường kê thêm (PT Loại 2) ngày       241,700       241,700                            -                290,040
661 GIU005 Giường kê thêm (PT Loại 3) ngày       216,500       216,500                            -                259,800
662 G17L3 Giường kê thêm (PT loại 3) ngày       216,500       216,500                   160,000              192,000
663 G17DB Giường kê thêm (PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                   160,000              192,000
664 PDV007 Giường phòng sanh ngày       203,600       203,600                   203,600              244,320
665 MOI81 Gỡ dính sau mổ lại lần    2,498,000    2,498,000                2,474,000           2,968,800
666 TT251 Gói gây tê giảm đau sản khoa lần                 -                   -                  2,000,000           2,400,000
667 GOITMK1 GÓI KHÁM NÂNG CAO SÀNG LỌC VÀ PHÁT HIỆN SỚM RỐI LOẠN TMK-MK gói                 -                   -                  4,010,000                       -  
668 GOITMK GÓI KHÁM TỐI THIỂU SÀNG LỌC VÀ PHÁT HIỆN SỚM RỐI LOẠN TMK-MK gói                 -                   -                  2,350,000                       -  
669 GOISTV Gói Sinh thiết vú - hút chân không gói                 -                   -                12,741,160                       -  
670 TT239 Hạ thân nhiệt chỉ huy (Chưa bao gồm: bộ bẫy khí và hệ thống kết nối (bộ dây truyền dịch ICY hoặc chăn hạ nhiệt) lần                 -      2,212,000                2,212,000           2,654,400
671 CON002 Hào châm lần         65,300         65,300                     81,800                98,160
672 MOI188 HBeAg miễn dịch bán tự động lần         95,500         95,500                   150,000              180,000
673 XN045 HBeAg miễn dịch tự động Lần         95,500         95,500                   150,000              180,000
674 XN048 HbF (Aptest) lần           6,000                 -                       20,000                24,000
675 XN044 HBsAg miễn dịch tự động lần         74,700         74,700                   100,000              120,000
676 DITR 4 HBV đo tải lượng Real-time PCR lần       664,000       664,000                   700,000              840,000
677 ANT003 HCV Ab miễn dịch tự động lần       119,000       119,000                   160,000              192,000
678 DTR002 HHV6 Real-time PCR lần                 -                   -                     750,000              900,000
679 XN276 HIV Ag/Ab miễn dịch tự động lần       130,000       130,000                   150,000              180,000
680 XN230 HIV Ag/Ab test nhanh lần         98,200                 -                     150,000              180,000
681 XN174 HIV khẳng định lần       175,000       175,000                   250,000              300,000
682 HOH001 Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) lần       559,000       559,000                            -                670,800
683 TT134 Hỗ trợ hô hấp xâm nhập qua nội khí quản lần       559,000       559,000                            -                670,800
684 PTM01 Hỗ trợ phôi nở lần                 -                   -                  1,000,000           1,200,000
685 MASS02 Hỗ trợ tạo sữa sau sanh lần                 -                   -                     550,000              660,000
686 MASS04 Hỗ trợ tạo sữa sau sanh [Chưa bao gồm thực phẩm và cốm lợi sữa] lần                 -                   -                     400,000              480,000
687 HCK01 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia) ca       200,000       200,000                   200,000              240,000
688 HCXQ Hội chẩn đọc kết quả nhũ ảnh kỹ thuật số lần                 -                   -                     138,000              165,600
689 HOI001 Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện lần       459,000       459,000                   430,000              516,000
690 TT0081 Hồi sức sơ sinh ngạt sau sinh lần       700,000       290,000                   700,000              840,000
691 GM014 Hồng cầu lắng điều chế từ máu TP 350ml đơn vị       465,000       465,000                   465,000              465,000
692 MOI199 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi lần         38,200         38,200                     36,800                44,160
693 HOST HOS test lần                 -                   -                     150,000              180,000
694 XN113 HPV genotype PCR hệ thống tự động lần    1,064,000    1,064,000                   660,000              792,000
695 CHA009 HSV 1+2 IgG miễn dịch tự động lần       154,000       154,000                   250,000              300,000
696 CHA008 HSV 1+2 IgM miễn dịch tự động lần       154,000       154,000                   250,000              300,000
697 XN176 HSV Real-time PCR lần       734,000       734,000                   720,000              864,000
698 HUTC Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết lần       204,000       204,000                   200,000              240,000
699 HCK Hút chân không khối u vú lần                 -                   -                  3,561,000           4,273,200
700 HCK1 Hút chân không u thứ 2 lần                 -                   -                  1,780,500           2,136,600
701 HCK2 Hút chân không u thứ 3 lần                 -                   -                     890,250           1,068,300
702 TN042 Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter một lần lần       317,000       317,000                   295,000              354,000
703 TN041 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) lần       317,000       317,000                   295,000              354,000
704 TN040 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) lần         11,100         11,100                     10,000                12,000
705 TN025 Hút đờmqua ống nội khí phế quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) lần         11,100         11,100                     10,000                12,000
706 TRSAN Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ lần    2,860,000    2,860,000                2,821,000           3,385,200
707 TT208 Hút thai có kiểm soát bằng nội soi lần    4,963,000    4,963,000                5,000,000           6,000,000
708 TP030 Hút thai dưới 12 tuần lần       644,000       644,000                   644,000              772,800
709 HTSA Hút thai dưới siêu âm lần       456,000       456,000                   800,000              960,000
710 DTBL Hủy thai (Chích thuốc) lần       700,000                 -                     700,000              840,000
711 HUTH Hủy thai (Fetocide) lần                 -                   -                     700,000              840,000
712 TT038 Hủy thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang lần    2,741,000    2,741,000                2,717,000           3,260,400
713 XN051 Huyết đồ (bằng máy đếm laser) lần         69,300         69,300                   130,000              156,000
714 HTH Huyết thống ( ối, máu, nhau ) lần    6,000,000                 -                  6,000,000           7,200,000
715 GM007 Huyết tương giàu tiểu cầu 100 ml từ 250 ml máu toàn phần đơn vị       209,000       209,000                   209,000              209,000
716 GM008 Huyết tương giàu tiểu cầu 150 ml từ 350 ml máu toàn phần đơn vị       228,000       228,000                   228,000              228,000
717 GM016 Huyết tương giàu tiểu cầu 200 ml từ 450 ml máu toàn phần đơn vị       248,000       248,000                   248,000              248,000
718 HUY004 Huyết tương tươi đông lạnh 100 ml đơn vị       157,000       157,000                            -                157,000
719 GM004 Huyết tương tươi đông lạnh 150 ml đơn vị       181,000       181,000                            -                181,000
720 HUY005 Huyết tương tươi đông lạnh 200 ml đơn vị       285,000       285,000                            -                         -  
721 HTTDL Huyết tương tươi đông lạnh 250 ml đơn vị       349,000       349,000                   349,000              349,000
722 HUY002 Huyết tương tươi đông lạnh 30 ml đơn vị         65,000         65,000                     65,000                65,000
723 HUY003 Huyết tương tươi đông lạnh 50 ml đơn vị         93,000         93,000                     93,000                93,000
724 ICS007 ICSI xin trứng - tiền công giai đoạn 1 lần                 -                   -                10,000,000         12,000,000
725 HMIM IMSI ca                 -                   -                  2,200,000           2,640,000
726 THU005 IVF - tiền công giai đoạn 1 lần                 -                   -                  7,100,000           8,520,000
727 IVF IVF theo yêu cầu lần                 -                   -                  2,500,000           3,000,000
728 KB036 Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp ngày         26,000         26,000                     50,000                60,000
729 MOI36 Khám - Đánh giá, xây dựng chương trình vật lý trị liệu lần                 -                   -                     130,000              156,000
730 KHA002 Khám cấp cứu lần                 -           38,700                   150,000              180,000
731 KHA022 Khám chọc dò lần                 -                   -                     150,000              180,000
732 KB008 Khám hiếm muộn lần                 -                   -                     150,000              180,000
733 KB009 Khám hiếm muộn (Chương trình 15 năm) lần                 -                   -                       75,000                90,000
734 KANGRO Khám Kangaroo (tái khám) lần                 -                   -                     150,000              180,000
735 KB001 Khám kế hoạch Lần                 -           38,700                   150,000              180,000
736 KB071 Khám kế hoạch [Chuyên gia- Thứ 7,chủ nhật] lần                 -                   -                     450,000              540,000
737 KB063 Khám kế hoạch [Chuyên gia] lần                 -                   -                     350,000              420,000
738 KB010 Khám KHGĐ + tiền sổ lần                 -                   -                     155,000              185,000
739 KB080 Khám KHGĐ + Tiền sổ + Photo chứng từ lần                 -                   -                     156,000              186,000
740 KB082 Khám KHGĐ và photocopy CMND + Giấy tở lần                 -                   -                     151,000              181,000
741 KB057 Khám mắt sơ sinh non tháng để tầm soát bệnh lý võng mạc lần                 -                   -                     250,000              300,000
742 KB018 Khám nhi Lần         38,700                 -                     120,000              144,000
743 TN014 Khám nhi ( Bác sĩ sản nội trú ) lần           5,000                 -                         5,000                  6,000
744 KHA010 Khám nhi + tiền sổ nhi lần         43,700                 -                     125,000              149,000
745 NTRU Khám nhi dịch vụ nội trú (BS Nhi) lần                 -                   -                       80,000                96,000
746 KNHI Khám nhi thứ 7, chủ nhật lần                 -                   -                     150,000              180,000
747 KNHI1 Khám nhi thứ 7, chủ nhật + sổ lần                 -                   -                     155,000              185,000
748 KB022 Khám nhũ lần                 -           38,700                   200,000              240,000
749 KB092 Khám Nhũ [ Khám từ lần 2 trở đi ] lần                 -                   -                       80,000                       -  
750 KB072 Khám nhũ [Chuyên gia- Thứ 7, chủ nhật] lần                 -                   -                     450,000              540,000
751 KHA008 Khám nhũ [Chuyên gia] lần                 -                   -                     350,000              420,000
752 KHA011 Khám nhũ + tiền sổ (HSBA ngoại trú) lần                 -                   -                     205,000              245,000
753 KB087 Khám niệu sàn chậu lần                 -           38,700                   150,000              180,000
754 KB088 Khám niệu sàn chậu [Chuyên gia] lần                 -                   -                     350,000              420,000
755 NK001 Khám nội khoa lần         38,700         38,700                   150,000              180,000
756 NK003 Khám nội khoa [Không theo quy trình thường quy] lần                 -                   -                     180,000              216,000
757 NK002 Khám nội khoa lần 2 lần                 -           11,610                            -                         -  
758 KB003 Khám phụ khoa lần         80,000         38,700                   150,000              180,000
759 KHA015 Khám phụ khoa - Ngoại viện lần                 -                   -                       80,000                96,000
760 KB073 Khám phụ khoa [Chuyên gia- Thứ 7, chủ nhật] lần                 -                   -                     450,000              540,000
761 KHA009 Khám phụ khoa [Chuyên gia] lần                 -                   -                     350,000              420,000
762 KB011 Khám phụ khoa + tiền sổ (HSBA ngoại trú) lần         85,000                 -                     155,000              185,000
763 KB075 Khám răng lần                 -                   -                     200,000              240,000
764 KHA006 Khám sàng lọc điếc sơ sinh lần                 -                   -                     240,000              288,000
765 KB002 Khám thai Lần         80,000         38,700                   150,000              180,000
766 KB074 Khám thai [Chuyên gia- Thứ 7, chủ nhật] lần                 -                   -                     450,000              540,000
767 KHA020 Khám thai [Chuyên gia] lần                 -                   -                     350,000              420,000
768 KTS Khám thai + sổ (HSBA ngoại trú) lần         85,000                 -                     155,000              185,000
769 KB025 Khám thai vô sinh lần                 -                   -                     150,000              180,000
770 KB062 Khám Tiền Mãn Kinh, Mãn Kinh [Chuyên gia] lần                 -                   -                     400,000              480,000
771 KHSCH Khám tư vấn bệnh lý phụ niệu lần                 -                   -                     100,000              120,000
772 CCT1 Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa ( không xét nghiệm, X-quang) lần       100,000       100,000                   100,000              120,000
773 KB070 Khám, tư vấn dinh dưỡng lần                 -                   -                     120,000              144,000
774 XN165 Khẳng định kháng đông lupus (LAC/ LA confirm: Lupus Anticoagulant confirm) lần       244,000       244,000                   237,000              284,400
775 BQ01 Khâu bàng quang lần    1,000,000                 -                  1,000,000           1,200,000
776 KHA017 Khâu lại vết da phẫu thuật sau nhiễm khuẩn lần    1,600,000                 -                  1,600,000           1,920,000
777 PT229 Khâu lỗ thủng đại tràng[hội chẩn] lần    3,579,000    3,579,000                3,530,000           4,236,000
778 PT222 Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non[hội chẩn] lần    3,579,000    3,579,000                3,530,000           4,236,000
779 PT201 Khâu lỗ thủng, vết thương trực tràng lần    3,579,000    3,579,000                3,530,000           4,236,000
780 PT0010 Khâu phục hồi rách cổ tử cung , âm đạo lần    1,564,000    1,564,000                1,525,000           1,830,000
781 TT034 Khâu rách cùng đồ âm đạo lần    1,898,000    1,898,000                2,000,000           2,400,000
782 PT091 Khâu tử cung do nạo thủng lần    2,782,000    2,782,000                2,750,000           3,300,000
783 PT328 Khâu vết thương âm hộ, âm đạo lần       257,000       257,000                1,500,000           1,800,000
784 KHA016 Khâu vết thương lớn tầng sinh môn kèm rách cơ tròn, làm hậu môn nhân tạo lần    3,600,000    3,531,000                3,600,000           4,320,000
785 PT206 Khâu vết thương thành bụng lần    1,965,000    1,965,000                1,914,000           2,296,800
786 PT096 Khâu vòng cổ tử cung lần       549,000       549,000                2,000,000           2,400,000
787 TT204 Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng lần         20,400         20,400                     20,000                24,000
788 TT198 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) lần         20,400         20,400                     20,000                24,000
789 TT199 Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) lần         20,400         20,400                     20,000                24,000
790 PT087 Khoét chóp cổ tử cung lần    2,747,000    2,747,000                2,715,000           3,258,000
791 KH0014 Khối hồng cầu rửa thể tích 250ml đơn vị    1,002,222                 -                  1,002,222           1,002,222
792 KH0015 Khối hồng cầu rửa thể tích 350ml đơn vị    1,095,000                 -                  1,095,000           1,095,000
793 KHO012 Khối hồng cầu từ 100 ml máu toàn phần [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường] đơn vị       282,000       282,000                            -                282,000
794 KHO004 Khối hồng cầu từ 150 ml máu toàn phần [Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường] đơn vị       406,000       406,000                   406,000              406,000
795 HON001 Khối hồng cầu từ 250 ml máu toàn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) đơn vị       871,000       871,000                            -                871,000
796 KHO006 Khối hồng cầu từ 30ml máu toàn phần đơn vị       115,000       115,000                   115,000              115,000
797 GM018 Khối hồng cầu từ 350 ml máu toàn phần đơn vị       984,000       984,000                            -                984,000
798 GM015 Khối hồng cầu từ 450 ml máu toàn phần đơn vị    1,077,000    1,077,000                1,077,000           1,077,000
799 KHO005 Khối hồng cầu từ 50ml máu toàn phần đơn vị       163,000       163,000                   163,000              163,000
800 TT240 Khởi phát chuyển dạ bằng foley bóng đôi cải tiến lần                 -                   -                  1,045,000           1,254,000
801 TT241 Khởi phát chuyển dạ bằng foley bóng đơn lần                 -                   -                  1,006,000           1,207,200
802 TT242 Khởi phát chuyển dạ bằng Laminaire lần                 -                   -                  1,228,000           1,473,600
803 TT243 Khởi phát chuyển dạ bằng Propess lần                 -                   -                  1,812,000           2,174,400
804 KTC 1 Khối tiểu cầu 1 đơn vị (từ 250 ml máu toàn phần) đơn vị       141,000       141,000                            -                141,000
805 KHO002 Khối tiểu cầu 2 đơn vị (từ 500 ml máu toàn phần) đơn vị       293,000       293,000                            -                293,000
806 GM009 Khối tiểu cầu 3 đơn vị (từ 750 ml máu toàn phần) đơn vị       450,000       450,000                            -                450,000
807 KHO001 Khối tiểu cầu 4 đơn vị (từ 1.000 ml máu toàn phần) đơn vị       564,000       564,000                            -                564,000
808 GM025 Khối tiểu cầu 8 đơn vị (từ 2000 ml máu toàn phần) chưa bao gồm túi pool và lọc bạch cầu. (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NATvà chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) đơn vị    1,074,000    1,074,000                            -             1,074,000
809 KN035 KMC không liên tục ngày                 -                   -                       50,000                60,000
810 KOF001 KOFO"S lần       350,000                 -                     350,000              420,000
811 TP026 Kovax lần       350,000                 -                     350,000              420,000
812 TT0079 Kỹ thuật gây tê đặt kim kết hợp tuỷ sống - ngoài màng cứng lần                 -         830,000                   830,000              996,000
813 TT246 Kỹ thuật Laser trong điều trị bệnh lý sàn chậu lần                 -                   -                  6,623,000           7,947,600
814 MOK001 Làm hậu môn nhân tạo lần    2,514,000                 -                  2,500,000           3,000,000
815 PT240 Làm hậu môn nhân tạo[hội chẩn] lần    2,514,000    2,514,000                2,494,000           2,992,800
816 PT088 Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn lần    1,482,000    1,482,000                3,000,000           3,600,000
817 PT090 Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa lần    2,612,000    2,612,000                2,524,000           3,028,800
818 TN022 Làm thuốc âm đạo lần         10,000                 -                       20,000                24,000
819 LTHUOC làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn lần         85,600         85,600                   100,000              120,000
820 VMSS Laser điều trị bệnh lý võng mạc sơ sinh (ROP) lần       406,000       406,000                   393,000              471,600
821 TT247 Laser Ebrium Yag trong hỗ trợ điều trị tiểu không kiểm soát khi gắng sức lần                 -                   -                  7,000,000           8,400,000
822 GPB016 Lấy bệnh phẩm làm phiên đồ tế bào cổ tử cung – âm đạo lần       349,000       322,000                   322,000              386,400
823 TT274 Lấy cao răng lần                 -                   -                     360,000              432,000
824 DIVAT Lấy dị vật âm đạo lần       573,000       573,000                   541,000              649,200
825 PT092 Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ lần    2,860,000    2,860,000                3,000,000           3,600,000
826 PT069 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn lần    2,248,000    2,248,000                3,600,000           4,320,000
827 PTTN Lấy khối máu tụ thành nang lần    3,600,000                 -                  3,600,000           4,320,000
828 TT167 Lấy máu động mạch quay làm xét nghiệm lần       174,000                 -                     174,000              208,800
829 LMTU Lấy máu tụ tầng sinh môn lần    1,600,000                 -                  1,600,000           1,920,000
830 VS007 LH-FSH-PROLACTIN-EST-TESTOS LẦN       411,500       411,500                   860,000           1,032,000
831 VS031 Lọ Lần         10,000                 -                       10,000                12,000
832 VS015 Lọc rửa tinh trùng lần       938,000                 -                  1,100,000           1,320,000
833 TN027 Lớp chuẩn bị làm mẹ trước sanh lần         10,000                 -                       10,000                12,000
834 LUU003 Lưu trữ phôi > 2straw tháng                 -                   -                  2,000,000           2,400,000
835 LUU004 Lưu trữ phôi tính theo tháng tháng                 -                   -                     100,000              120,000
836 LUU0010 Lưu trữ tinh trùng ca                 -                   -                     500,000              600,000
837 SPA18 Massage chân dành cho thai phụ lần                 -                   -                       70,000                       -  
838 KB040 Mát xa em bé lần         20,000                 -                       20,000                24,000
839 XN067 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) lần         23,100         23,100                     35,000                42,000
840 MAU008 Máu toàn phần 100 ml đơn vị       380,800       380,800                   380,800              380,800
841 GM002 Máu toàn phần 150 ml đơn vị       553,200       553,200                   553,200              553,200
842 MTP Máu toàn phần 200 ml đơn vị       686,600       686,600                   686,600              686,600
843 GM001 Máu toàn phần 250 ml đơn vị       874,000       874,000                            -                874,000
844 MAU002 Máu toàn phần 350 ml đơn vị       994,000       994,000                            -                994,000
845 MAU003 Máu toàn phần 450 ml đơn vị    1,085,000    1,085,000                1,085,000           1,085,000
846 BO002 Max-prep Pap lần                 -                   -                     520,000              624,000
847 MAY001 May cầm máu (Kiểm tra tử cung) lần    1,000,000                 -                  2,000,000           2,400,000
848 MAY004 May thẩm mỹ (Thành sau)- ngoài cuộc sanh [Gây tê] lần                 -                   -                  3,000,000           3,600,000
849 MAY003 May thẩm mỹ (Thành trước + thành sau) - Ngoài cuộc sanh lần                 -                   -                  5,000,000           6,000,000
850 MAY002 May thẩm mỹ (Thành trước) - Ngoài cuộc sanh lần                 -                   -                  3,000,000           3,600,000
851 TP013 May thẩm mỹ TSM theo yêu cầu (Trong cuộc sanh) lần                 -                   -                  2,500,000           3,000,000
852 MLPA MLPA tầm soát 21 microdeletion ( ối, máu,nhau ) lần    1,200,000                 -                  1,200,000           1,440,000
853 PTBN Mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tồn tử cung lần    3,406,000    3,406,000                3,369,000           4,042,800
854 MBTD Mở bụng thăm dò lần    2,000,000                 -                  2,500,000           3,000,000
855 MKQ Mở khí quản (nhi) lần       719,000       719,000                   565,000              678,000
856 TT045 Mở khí quản cấp cứu lần       719,000       719,000                1,050,000           1,260,000
857 PT205 Mổ sa bàng quang qua ngõ âm đạo (tạo hình thành trước âm đạo) lần    1,965,000    1,965,000                2,000,000           2,400,000
858 MOT002 Mở thông bàng quang lần    1,200,000    1,200,000                1,600,000           1,920,000
859 TBQ Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) lần       220,000       220,000                   300,000              360,000
860 TT124 Mở thông bàng quang trên xương mu lần       373,000       373,000                            -                447,600
861 PT063 Mở thông vòi trứng hai bên lần    3,600,000    3,600,000                3,600,000           4,320,000
862 PT128 Mổ xén góc tử cung do thai sừng lần    2,500,000                 -                  2,500,000           3,000,000
863 KN013 Nằm > 3 tuần ( Đối với con bỏ rơi) ngày         68,000                 -                       68,000                81,600
864 TT0085 Nắn bó, chỉnh hình chân khoèo lần       910,000       910,000                   910,000           1,092,000
865 TT0086 Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật lần       644,000       644,000                   871,000           1,045,200
866 TT131 Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật (bột tự cán) lần       274,000       274,000                            -                         -  
867 PT032 Nang buồng trứng xuất huyết khâu cầm máu lần                 -                   -                  2,000,000           2,400,000
868 TP017 Nạo buồng tử cung chẩn đoán lần       204,000       204,000                   500,000              600,000
869 TP033 Nạo dưới siêu âm lần                 -                   -                     300,000              360,000
870 PT047 Nạo hạch chậu lần                 -                   -                  3,000,000           3,600,000
871 TP019 Nạo hút thai trứng lần       772,000       772,000                   716,000              859,200
872 TT0087 Nạo sẩy thai Lần       350,000                 -                     350,000              420,000
873 TT096 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ lần       344,000       344,000                   900,000           1,080,000
874 KB043 Nẹp chân ( Khoèo loại 1,2,3 )- Nhi cái           7,000                 -                       30,000                36,000
875 KB044 Nẹp chân ( Khoèo loại 1,2,3 )- Nhi cặp         30,000                 -                       30,000                36,000
876 KB042 Nẹp chân ( vẹo gót loại 1,2,3 ) - Nhi cái           7,000                 -                       30,000                36,000
877 KB041 Nẹp chân (vẹo gót loại 1,2,3 ) - Nhi cặp         30,000                 -                       30,000                36,000
878 NEP001 Nẹp cổ - bàn tay lần                 -                   -                     300,000              360,000
879 NGB Ngày giường bệnh hút chân không u vú 1/2 ngày       203,600       203,600                   132,550              159,060
880 XN1009 Nghiệm pháp coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) lần         80,800         80,800                   100,000              120,000
881 XN153 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) lần         80,800         80,800                   100,000              120,000
882 XN162 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g Glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén lần       160,000       160,000                   160,000              192,000
883 TT220 Nhĩ châm lần         72,300         81,800                     81,800                98,160
884 TT278 Nhổ chân răng vĩnh viễn lần                 -                   -                     500,000              600,000
885 TT279 Nhổ chân răng vĩnh viễn [Khó độ 1] lần                 -                   -                  1,000,000           1,200,000
886 TT280 Nhổ chân răng vĩnh viễn [Khó độ 2] lần                 -                   -                  1,500,000           1,800,000
887 TT276 Nhổ răng vĩnh viễn lần                 -                   -                     600,000              720,000
888 TT277 Nhổ răng vĩnh viễn [Khó] lần                 -                   -                  1,000,000           1,200,000
889 TT275 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay lần                 -                   -                     300,000              360,000
890 GPB013 Nhuộm hai màu Hematoxyline- Eosin lần       328,000       328,000                   350,000              420,000
891 MOI213 Nhuộm HE trên phiến đồ tế bào học lần       196,000       196,000                   189,000              226,800
892 GPB019 Nhuộm May Grunwald – Giemsa lần       159,000       159,000                   147,000              176,400
893 TEB001 Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou [Pap smear] Lần       349,000       349,000                   360,000              432,000
894 TEB002 Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou [Tuyến vú] lần       349,000                 -                     260,000              312,000
895 PT062 Nối hai tử cung (Strassmann) lần    3,600,000    3,531,000                3,600,000           4,320,000
896 PT290 Nối niệu quản - đài thận[hội chẩn] lần    3,044,000    3,044,000                            -             3,652,800
897 PTN001 Nối ống dẫn tinh sau phẫu thuật đình sản lần    2,173,000    2,173,000                2,500,000           3,000,000
898 SOI001 Nội soi bàng quang lần       525,000       525,000                   500,000              600,000
899 TT200 Nội soi bơm rửa bàng quang, lấy máu cục lần       893,000       893,000                   900,000           1,080,000
900 PT118 Nội soi buồng TC và ổ bụng chẩn đoán lần    3,000,000                 -                  3,000,000           3,600,000
901 NSBTCN Nội soi buồng tử cung + nạo buồng tử cung lần    4,394,000    4,394,000                4,362,000           5,234,400
902 NSBTCST Nội soi buồng tử cung + Sinh thiết buồng tử cung lần    4,394,000    4,394,000                4,285,000           5,142,000
903 NSBTC Nội soi buồng tử cung can thiệp lần    4,394,000    4,394,000                4,285,000           5,142,000
904 PT027 Nội soi buồng tử cung chẩn đoán lần    1,456,000    1,456,000                3,000,000           3,600,000
905 PT195 Nội soi buồng tử cung, vòi trứng thông vòi trứng lần    2,061,000                 -                  2,061,000           2,473,200
906 PT102 Nội soi cắt tử cung lần    5,914,000    5,914,000                5,863,000           7,035,600
907 PT113 Nội soi chích đốt nang cơ năng bình thường, xẻ buồng trứng đa nang lần                 -                   -                  3,500,000           4,200,000
908 PT104 Nội soi gỡ dính, bơm kích thích 02 vòi trứng lần    3,500,000                 -                  3,500,000           4,200,000
909 MOI218 Nội soi khâu lỗ thủng bàng quang qua ổ bụng lần    1,456,000    1,456,000                1,439,000           1,726,800
910 PT109 Nội soi lạc nội mạc tử cung lần    3,600,000    3,600,000                3,600,000           4,320,000
911 PT286 Nội soi nong niệu quản hẹp[hội chẩn] lần       917,000       917,000                   904,000           1,084,800
912 NSOB Nội soi ổ bụng lần       825,000       825,000                1,000,000           1,200,000
913 NSUX Nội soi ổ bụng cắt nhân xơ tử cung có cuống lần    3,600,000                 -                  3,600,000           4,320,000
914 PT186 Nội soi ổ bụng chẩn đoán lần    1,456,000    1,456,000                2,000,000           2,400,000
915 NSOI Nội soi ổ bụng có sinh thiết lần       937,000       937,000                1,000,000           1,200,000
916 NSSA Nội soi siêu âm chẩn đoán lần    1,152,000    1,152,000                2,000,000           2,400,000
917 NOS Nội soi thông vòi trứng lần    2,700,000    2,700,000                3,600,000           4,320,000
918 NSMN Nội soi treo mõm cắt vào mõm nhô lần    3,000,000                 -                  3,000,000           3,600,000
919 PT227 Nối tắt ruột non - đại tràng hoặc trực tràng[hội chẩn] lần    4,293,000    4,293,000                4,237,000           5,084,400
920 PT228 Nối tắt ruột non - ruột non[hội chẩn] lần    4,293,000    4,293,000                4,237,000           5,084,400
921 TT031 Nội xoay thai lần    1,406,000    1,406,000                1,400,000           1,680,000
922 NCTC1 Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính lần       580,000       580,000                   562,000              674,400
923 NCTC Nong cổ tử cung do bế sản dịch lần       281,000       281,000                   300,000              360,000
924 NUO003 Nước tiểu 13 thông số lần         45,000                 -                     100,000              120,000
925 HM02 Nuôi phôi blastocyst (Ngày 5) lần                 -                   -                  3,000,000           3,600,000
926 NMCM Nút mạch cầm máu trong sản khoa ( chưa bao gồm vật tư chuyên dụng ) lần    8,996,000    8,996,000                8,996,000         10,795,200
927 ONC001 Ôn châm lần         65,300         65,300                     81,800                98,160
928 DTR004 Parvo B19 Real-time PCR lần                 -                   -                     750,000              900,000
929 TTPT Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 lần    1,152,000    1,152,000                1,500,000           1,800,000
930 TK001 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần lần       183,000       183,000                   500,000              600,000
931 TT141 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 8 tuần [Đến hết 56 ngày vô kinh] lần       302,000       302,000                   950,000           1,140,000
932 PHA012 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 9 tuần [Thai lưu đến hết 63 ngày vô kinh] lần       302,000       302,000                4,000,000           4,800,000
933 PHA003 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 9 tuần [từ 57 ngày đến hết 63 ngày vô kinh] lần       302,000       302,000                1,400,000           1,688,000
934 PHA004 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 13 tuần đến hết tuần 22 lần       545,000       545,000                1,000,000           1,200,000
935 TTPT01 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần [từ 64 ngày đến hết 84 ngày vô kinh] lần       302,000       302,000                2,500,000           3,000,000
936 TP014 Phá thai bệnh lý (bệnh lý mẹ, bệnh lý thai) lần       543,000                 -                     600,000              720,000
937 TTPT02 Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không lần       384,000       384,000                   500,000              600,000
938 TT132 Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ lần       587,000       587,000                   600,000              720,000
939 TTPT04 Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước lần    1,040,000    1,040,000                1,500,000           1,800,000
940 TTPT07 Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không [Trên 8 tuần đến hết 12 tuần- Gây mê] lần       396,000       396,000                1,500,000           1,800,000
941 TTPT09 Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không [Trên 8 tuần đến hết 12 tuần- Gây tê] lần       396,000       396,000                1,200,000           1,440,000
942 TTPT05 Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không [Từ 6 tuần đến hết 8 tuần- Gây mê] lần       396,000       396,000                1,000,000           1,200,000
943 TTPT08 Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không [Từ 6 tuần đến hết 8 tuần- Gây tê] lần       396,000       396,000                   950,000           1,140,000
944 XN080 Phản ứng chéo hồng cầu lắng lần         40,000                 -                       40,000                48,000
945 PHA002 Phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng globulin người ( KT Scangel/Gelcard trên máy bán tự động/tự động) lần         74,800         74,800                     72,600                87,120
946 XN154 Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối 22oC (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) lần         68,000         68,000                     66,000                79,200
947 XN155 Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22oC (Kỹ thuật ống nghiệm) lần         28,800         28,800                     28,000                33,600
948 MOI172 Phản ứng Pandy [dịch] lần           8,500           8,500                     45,000                54,000
949 XN088 Phản ứng Rivalta [dịch] lần           8,500           8,500                     40,000                48,000
950 XN192 Phát hiện gene bệnh Hemophilia (bằng kỹ thuật PCR-PFLP) lần    1,064,000    1,064,000                1,050,000           1,260,000
951 XN164 Phát hiện kháng đông lupus (LAC/ LA screen: Lupus Anticoagulant screen) lần       244,000       244,000                   237,000              284,400
952 PTBT Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung lần    4,838,000    4,838,000                4,795,000           5,754,000
953 PTLNM Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng lần    2,677,000    2,677,000                2,645,000           3,174,000
954 PT035 Phẫu thuật bóc nang, nhân di căn âm đạo,tầng sinh môn lần    1,373,000    1,373,000                2,000,000           2,400,000
955 PTC AV Phẫu thuật cắt âm vật phì đại lần    2,619,000    2,619,000                2,587,000           3,104,400
956 PT327 Phẫu thuật cắt bỏ u tuyến vú lành tính philoid lần    2,862,000    2,862,000                2,753,000           3,303,600
957 PT200 Phẫu thuật cắt dây chằng gỡ dính ruột lần    2,498,000    2,498,000                2,416,000           2,899,200
958 PTCL Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai lần    4,585,000    4,585,000                4,554,000           5,464,800
959 PT211 Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn giản lần    2,248,000    2,248,000                2,218,000           2,661,600
960 PT204 Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn phức tạp lần    4,616,000    4,616,000                4,547,000           5,456,400
961 PT089 Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú lần    2,862,000    2,862,000                2,830,000           3,396,000
962 PHA011 Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung lần    3,668,000    3,668,000                3,616,000           4,339,200
963 MOI92 Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo) lần    3,668,000    3,668,000                3,616,000           4,339,200
964 PT097 Phẫu thuật cắt Polip cổ tử cung lần    1,935,000    1,935,000                3,833,000           4,599,600
965 PTCTH Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ lần    2,729,000    2,729,000                2,697,000           3,236,400
966 PT346 Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo (gây mê) lần    3,736,000    3,736,000                8,805,000         10,566,000
967 PT353 Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo (gây tê) lần    3,736,000    3,736,000                8,307,000           9,968,400
968 CTCNS Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội soi lần    5,910,000    5,910,000                5,855,000           7,026,000
969 PT038 Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp lần    9,564,000    9,564,000                9,453,000         11,343,600
970 PHA008 Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa lần    7,397,000    7,397,000                7,314,000           8,776,800
971 PT042 Phẫu thuật cắt ung thư­ buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn lần    6,130,000    6,130,000                6,130,000           7,356,000
972 PT127 Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo lần    2,660,000    2,660,000                2,628,000           3,153,600
973 PTTSM Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn lần    3,710,000    3,710,000                3,659,000           4,390,800
974 PT052 Phẫu thuật chấn thương tiết niệu do tai biến phẫu thuật lần    3,600,000    3,531,000                3,600,000           4,320,000
975 PT344 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng (gây mê) lần    2,944,000    2,944,000                6,960,000           8,352,000
976 PT351 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng (gây tê) lần    2,944,000    2,944,000                6,415,000           7,698,000
977 PT345 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang (gây mê) lần    3,766,000    3,766,000                7,244,000           8,692,800
978 PT352 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang (gây tê) lần    3,766,000    3,766,000                6,850,000           8,220,000
979 PT070 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng (gây mê) lần    3,725,000    3,725,000                7,030,000           8,436,000
980 PTCROS Phẫu thuật Crossen lần    4,012,000    4,012,000                3,961,000           4,753,200
981 PT296 Phẫu thuật đặt võng nâng cổ bàng quang (Sling) trong tiểu không kiểm soát khi gắng sức[hội chẩn] lần    1,965,000    1,965,000                            -             2,358,000
982 PT203 Phẫu thuật điều trị apxe tồn dư, dẫn lưu ổ bụng lần    2,832,000    2,832,000                3,600,000           4,320,000
983 PTVMSS Phẩu thuật điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non (2 mắt) chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, laser nội nhãn, dây dẫn sáng lần    1,723,000                 -                  1,723,000           2,067,600
984 PT209 Phẫu thuật điều trị đứt cơ thắt hậu môn lần    1,898,000    1,898,000                1,872,000           2,246,400
985 PT249 Phẫu thuật điều trị rò trực tràng – niệu đạo[hội chẩn] lần    3,579,000    3,579,000                3,530,000           4,236,000
986 PT248 Phẫu thuật điều trị rò trực tràng – niệu quản[hội chẩn] lần    3,579,000    3,579,000                3,530,000           4,236,000
987 PT250 Phẫu thuật điều trị rò trực tràng – tầng sinh môn[hội chẩn] lần    3,579,000    3,579,000                3,530,000           4,236,000
988 PT251 Phẫu thuật điều trị rò trực tràng – tiểu khung[hội chẩn] lần    3,579,000    3,579,000                3,414,000           4,096,800
989 PT049 Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính lần    3,600,000    3,600,000                3,600,000           4,320,000
990 PTG001 Phẫu thuật giãn tĩnh mạch thừng tinh (Varicocele) lần                 -                   -                  6,000,000           7,200,000
991 PT360 Phẫu thuật giãn tĩnh mạch thừng tinh (Varicocele) [Kỹ thuật cao - Ngoài giờ] lần                 -                   -                10,500,000         12,600,000
992 PT359 Phẫu thuật giãn tĩnh mạch thừng tinh (Varicocele) [Kỹ thuật cao] lần                 -                   -                  9,000,000         10,800,000
993 PT210 Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ lần    2,612,000    2,612,000                2,586,000           3,103,200
994 PTVTK Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung lần    3,322,000    3,322,000                3,500,000           4,200,000
995 PT123 Phẫu thuật Labhart lần    2,783,000    2,783,000                2,751,000           3,301,200
996 PT078 Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp lần    2,844,000    2,844,000                2,812,000           3,374,400
997 PTLTCM Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) lần    4,202,000    4,202,000                4,159,000           4,990,800
998 TT011 Phẫu thuật lấy thai lần 2 lần    2,945,000    2,945,000                6,889,000           8,266,800
999 PT334 Phẫu thuật lấy thai lần 2 nhau bong non lần    4,307,000    4,307,000                7,120,000           8,544,000
1000 PT335 Phẫu thuật lấy thai lần 2 nhau cài răng lược lần    4,307,000    4,307,000                7,913,000           9,495,600
1001 PT333 Phẫu thuật lấy thai lần 2 nhau tiền đạo lần    4,307,000    4,307,000                7,120,000           8,544,000
1002 PT339 Phẫu thuật lấy thai lần 2 trên bệnh nhân mắc bệnh lý nội khoa lần    4,307,000    4,307,000                7,002,000           8,402,400
1003 PT337 Phẫu thuật lấy thai lần 3 nhau bong non lần    4,307,000    4,307,000                7,695,000           9,234,000
1004 PT338 Phẫu thuật lấy thai lần 3 nhau cài răng lược lần    4,307,000    4,307,000                8,254,000           9,904,800
1005 PT336 Phẫu thuật lấy thai lần 3 nhau tiền đạo lần    4,307,000    4,307,000                7,695,000           9,234,000
1006 PT340 Phẫu thuật lấy thai lần 3 trên bệnh nhân mắc bệnh lý nội khoa lần    4,307,000    4,307,000                7,348,000           8,817,600
1007 TT012 Phẫu thuật lấy thai lần 3 trở lên lần    2,945,000    2,945,000                6,892,000           8,270,400
1008 PT330 Phẫu thuật lấy thai lần đầu (gây mê) lần    2,332,000    2,332,000                5,753,000           6,903,600
1009 PT347 Phẫu thuật lấy thai lần đầu (gây tê) lần    2,332,000    2,332,000                5,753,000           6,903,600
1010 PT331 Phẫu thuật lấy thai lần đầu nhau bong non lần    4,307,000    4,307,000                6,711,000           8,053,200
1011 PT332 Phẫu thuật lấy thai lần đầu nhau cài răng lược lần    4,307,000    4,307,000                7,057,000           8,468,400
1012 PT061 Phẫu thuật lấy thai lần đầu nhau tiền đạo lần    4,307,000    4,307,000                6,711,000           8,053,200
1013 PT059 Phẫu thuật lấy thai lần đầu trên bệnh nhân mắc bệnh lý nội khoa lần    4,307,000    4,307,000                6,538,000           7,845,600
1014 PTLTHIV Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp...) lần    5,929,000    5,929,000                5,860,000           7,032,000
1015 PT VMC Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp lần    4,027,000    4,027,000                3,984,000           4,780,800
1016 PTRCRL Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược lần    7,919,000    7,919,000                7,836,000           9,403,200
1017 PT357 Phẫu thuật lấy tinh trùng [TESE - Kỹ thuật cao - Ngoài giờ] lần                 -                   -                10,500,000         12,600,000
1018 PT356 Phẫu thuật lấy tinh trùng [TESE - Kỹ thuật cao] lần                 -                   -                  9,000,000         10,800,000
1019 MOI98 Phẫu thuật lấy tinh trùng [TESE] lần                 -                   -                  5,000,000           6,000,000
1020 PT358 Phẫu thuật lấy tinh trùng với kính hiển vi phóng đại [Micro -TESE- Kỹ thuật cao-Ngoài giờ] lần                 -                   -                20,500,000         24,600,000
1021 PT329 Phẫu thuật lấy tinh trùng với kính hiển vi phóng đại [Micro-TESE] lần                 -                   -                15,000,000         18,000,000
1022 PT355 Phẫu thuật lấy tinh trùng với kính hiển vi phóng đại [Micro-TESE-Kỹ thuật cao] lần                 -                   -                19,000,000         22,800,000
1023 PT065 Phẫu thuật Lefort lần    2,783,000    2,783,000                2,751,000           3,301,200
1024 PT297 Phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp, tạo hình một thì[hội chẩn] lần    4,151,000    4,151,000                            -             4,981,200
1025 TT015 Phẫu thuật Manchester lần    3,681,000    3,681,000                3,509,000           4,210,800
1026 PT343 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung (gây mê) lần    3,355,000    3,355,000                7,729,000           9,274,800
1027 PT350 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung (gây tê) lần    3,355,000    3,355,000                7,280,000           8,736,000
1028 PTCGTC Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung lần    3,507,000    3,507,000                3,456,000           4,147,200
1029 TP009 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần lần    3,876,000    3,876,000                3,825,000           4,590,000
1030 PT341 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn (gây mê) lần    3,876,000    3,876,000                8,346,000         10,015,200
1031 PT348 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn (gây tê) lần    3,876,000    3,876,000                7,668,000           9,201,600
1032 PT216 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối lần    3,876,000    3,876,000                3,825,000           4,590,000
1033 PTVHC Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu lần    6,145,000    6,145,000                6,062,000           7,274,400
1034 PT342 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ (gây mê) lần    2,944,000    2,944,000                7,501,000           9,001,200
1035 PT349 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ (gây tê) lần    2,944,000    2,944,000                6,956,000           8,347,200
1036 PT213 Phẫu thuật mở bụng cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai lần    2,944,000    2,944,000                2,912,000           3,494,400
1037 PTNVT Phẫu thuật mở bụng tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng lần    4,750,000    4,750,000                4,699,000           5,638,800
1038 PTTD Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa lần    2,782,000    2,782,000                2,782,000           3,338,400
1039 PTMB Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng lần    4,289,000    4,289,000                4,238,000           5,085,600
1040 PTNS1 Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc buồng trứng lần                 -                   -                  7,000,000           8,400,000
1041 PT218 Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung lần    5,071,000    5,071,000                7,000,000           8,400,000
1042 PT101 Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung lần    6,116,000    6,116,000                6,065,000           7,278,000
1043 PTN S Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ tử cung dưới niêm mạc lần    5,558,000    5,558,000                5,507,000           6,608,400
1044 PT115 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt Polip buồng tử cung lần    5,558,000    5,558,000                5,507,000           6,608,400
1045 PT207 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt vách ngăn tử cung lần    5,558,000    5,558,000                5,386,000           6,463,200
1046 PT208 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung lấy dị vật buồng tử cung lần    5,558,000    5,558,000                5,507,000           6,608,400
1047 NSTDTC Phẫu thuật nội soi buồng tử cung tách dính buồng tử cung lần    5,558,000    5,558,000                5,507,000           6,608,400
1048 PT285 Phẫu thuật nội soi cắt bỏ thận phụ[hội chẩn] lần    4,316,000    4,316,000                4,261,000           5,113,200
1049 PT265 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng chậu hông[hội chẩn] lần    4,241,000    4,241,000                4,191,000           5,029,200
1050 PT266 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng chậu hông+ nạo vét hạch[hội chẩn] lần    3,316,000    3,316,000                3,261,000           3,913,200
1051 PT262 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ngang + nạo vét hạch[hội chẩn] lần    3,316,000    3,316,000                3,130,000           3,756,000
1052 PT261 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ngang[hội chẩn] lần    4,241,000    4,241,000                4,072,000           4,886,400
1053 PT258 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải + nạo vét hạch[hội chẩn] lần    3,316,000    3,316,000                3,130,000           3,756,000
1054 PT260 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở + nạo vét hạch rộng[hội chẩn] lần    3,316,000    3,316,000                3,261,000           3,913,200
1055 PT259 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở rộng[hội chẩn] lần    4,241,000    4,241,000                4,191,000           5,029,200
1056 PT257 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải[hội chẩn] lần    4,241,000    4,241,000                4,072,000           4,886,400
1057 PT263 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái[hội chẩn] lần    4,241,000    4,241,000                4,072,000           4,886,400
1058 PT264 Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái+ nạo vét hạch[hội chẩn] lần    3,316,000    3,316,000                3,130,000           3,756,000
1059 PT269 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng[hội chẩn] lần    4,241,000    4,241,000                4,072,000           4,886,400
1060 PT273 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng[hội chẩn] lần    4,241,000    4,241,000                4,191,000           5,029,200
1061 PT274 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng+ nạo vét hạch[hội chẩn] lần    3,316,000    3,316,000                3,130,000           3,756,000
1062 PT254 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non[hội chẩn] lần    4,241,000    4,241,000                4,191,000           5,029,200
1063 PT255 Phẫu thuật nội soi cắt gần toàn bộ ruột non[hội chẩn] lần    4,241,000    4,241,000                4,072,000           4,886,400
1064 PT217 Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung lần    6,116,000    6,116,000                6,065,000           7,278,000
1065 PT326 Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung ở bệnh nhân GEU lần    5,914,000    5,914,000                5,742,000           6,890,400
1066 PT312 Phẫu thuật nội soi cắt lại mỏm ruột thừa[hội chẩn] lần    2,167,000    2,167,000                            -             2,600,400
1067 PT256 Phẫu thuật nội soi cắt manh tràng[hội chẩn] lần    4,241,000    4,241,000                4,072,000           4,886,400
1068 PT283 Phẫu thuật nội soi cắt nang mạc treo ruột[hội chẩn] lần    3,680,000    3,680,000                3,634,000           4,360,800
1069 PT103 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ lần    5,071,000    5,071,000                9,478,000         11,373,600
1070 PT400 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ [Hỗ trợ 3D] lần    5,071,000    5,071,000              12,500,000         15,000,000
1071 PT310 Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa [hội chẩn] lần    1,965,000    1,965,000                            -             2,358,000
1072 PT311 Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng[hội chẩn] lần    1,965,000    1,965,000                            -             2,358,000
1073 PT268 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng + nạo vét hạch[hội chẩn] lần    3,316,000    3,316,000                3,130,000           3,756,000
1074 PT267 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng[hội chẩn] lần    4,241,000    4,241,000                4,191,000           5,029,200
1075 PT275 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp[hội chẩn] lần    4,241,000    4,241,000                4,072,000           4,886,400
1076 PT276 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng thấp+ nạo vét hạch[hội chẩn] lần    3,316,000    3,316,000                3,261,000           3,913,200
1077 PT280 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, đóng mỏm cụt trực tràng, mở hậu môn nhân tạo+ nạo vét hạch[hội chẩn] lần    3,316,000    3,316,000                3,261,000           3,913,200
1078 PT277 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, nối đại tràng - ống hậu môn[hội chẩn] lần    4,241,000    4,241,000                4,191,000           5,029,200
1079 PT278 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, nối đại tràng - ống hậu môn+ nạo vét hạch+ nạo vét hạch[hội chẩn] lần    3,316,000    3,316,000                3,130,000           3,756,000
1080 PT279 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng, ống hậu môn ngả bụng và tầng sinh môn + nạo vét hạch[hội chẩn] lần    3,316,000    3,316,000                3,261,000           3,913,200
1081 PT220 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần lần    5,914,000    5,914,000                5,863,000           7,035,600
1082 PT219 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn lần    5,914,000    5,914,000              11,619,000         13,942,800
1083 PT401 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn [Hỗ trợ 3D] lần    5,914,000    5,914,000              14,700,000         17,640,000
1084 PTNS Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn chừa 2 buồng trứng lần                 -                   -                  7,000,000           8,400,000
1085 PTNSCTC Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu lần    7,923,000    7,923,000                7,840,000           9,408,000
1086 PT315 Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa đại tràng[hội chẩn] lần    2,561,000    2,561,000                            -             3,073,200
1087 PT309 Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel[hội chẩn] lần    4,241,000    4,241,000                            -             5,089,200
1088 NSBTPP Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ lần    5,071,000    5,071,000                5,020,000           6,024,000
1089 PT282 Phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột + cắt đoạn ruột non[hội chẩn] lần    4,241,000    4,241,000                4,191,000           5,029,200
1090 PT281 Phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột, không cắt ruột[hội chẩn] lần    3,680,000    3,680,000                3,634,000           4,360,800
1091 NSBTTS Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản lần    5,071,000    5,071,000                5,020,000           6,024,000
1092 UBTX Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn lần    5,071,000    5,071,000                5,020,000           6,024,000
1093 NSBTTC Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung lần    5,071,000    5,071,000                5,020,000           6,024,000
1094 NSBT Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai lần    5,071,000    5,071,000                5,020,000           6,024,000
1095 PT284 Phẫu thuật nội soi cắt u sau phúc mạc[hội chẩn] lần    4,316,000    4,316,000                4,261,000           5,113,200
1096 PTNSBT Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn lần    8,063,000    8,063,000                8,063,000           9,675,600
1097 PT313 Phẫu thuật nội soi điều trị áp xe ruột thừa trong ổ bụng[hội chẩn] lần    2,167,000    2,167,000                            -             2,600,400
1098 PTNSVS Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng) lần    6,023,000    6,023,000                5,972,000           7,166,400
1099 PT272 Phẫu thuật nội soi đóng hậu môn nhân tạo[hội chẩn] lần    4,241,000    4,241,000                4,191,000           5,029,200
1100 PT188 Phẫu thuật nội soi hỗ trợ trong mổ mở lần    2,448,000    2,448,000                2,262,000           2,714,400
1101 PTNSLT Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung lần    5,089,000    5,089,000                4,917,000           5,900,400
1102 PT324 Phẫu thuật nội soi khâu mạc treo[hội chẩn] lần    2,167,000    2,167,000                2,061,000           2,473,200
1103 PT317 Phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng[hội chẩn] lần    3,241,000    3,241,000                            -             3,889,200
1104 PT316 Phẫu thuật nội soi khâu thủng đại tràng[hội chẩn] lần    2,561,000    2,561,000                            -             3,073,200
1105 PT252 Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng[hội chẩn] lần    4,241,000    4,241,000                4,191,000           5,029,200
1106 PT302 Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non[hội chẩn] lần    2,664,000    2,664,000                            -             3,196,800
1107 PT321 Phẫu thuật nội soi khâu thủng trực tràng + hậu môn nhân tạo[hội chẩn] lần    3,241,000    3,241,000                            -             3,889,200
1108 PT320 Phẫu thuật nội soi khâu thủng trực tràng[hội chẩn] lần    2,561,000    2,561,000                            -             3,073,200
1109 PT318 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương đại tràng + hậu môn nhân tạo[hội chẩn] lần    3,241,000    3,241,000                            -             3,889,200
1110 PT325 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương đại tràng[hội chẩn] lần    2,561,000    2,561,000                            -             3,073,200
1111 PT304 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng[hội chẫn] lần    2,561,000    2,561,000                            -             3,073,200
1112 PT303 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non[hội chẩn] lần    2,167,000    2,167,000                            -             2,600,400
1113 PT323 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương trực tràng + hậu môn nhân tạo trên dòng[hội chẩn] lần    3,241,000    3,241,000                            -             3,889,200
1114 PT322 Phẫu thuật nội soi khâu vết thương trực tràng[hội chẩn] lần    2,561,000    2,561,000                            -             3,073,200
1115 PT319 Phẫu thuật nội soi làm hậu môn nhân tạo[hội chẩn] lần    2,167,000    2,167,000                2,061,000           2,473,200
1116 PT306 Phẫu thuật nội soi mở hồi tràng ra da[hội chẩn] lần    2,697,000    2,697,000                            -             3,236,400
1117 PT305 Phẫu thuật nội soi mở hỗng tràng ra da[hội chẩn] lần    2,697,000    2,697,000                            -             3,236,400
1118 PT307 Phẫu thuật nội soi mở ruột lấy dị vật[hội chẩn] lần    2,697,000    2,697,000                2,679,000           3,214,800
1119 PT271 Phẫu thuật nội soi nối tắt đại tràng - đại tràng[hội chẩn] lần    4,241,000    4,241,000                4,191,000           5,029,200
1120 PT270 Phẫu thuật nội soi nối tắt hồi tràng - đại tràng ngang[hội chẩn] lần    4,241,000    4,241,000                4,072,000           4,886,400
1121 PT253 Phẫu thuật nội soi nối tắt ruột non - ruột non[hội chẩn] lần    4,241,000    4,241,000                4,191,000           5,029,200
1122 PTNS MTX Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại chỗ điều trị thai ngoài tử cung lần    5,005,000    5,005,000                4,833,000           5,799,600
1123 PTNSOB Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa lần    4,963,000    4,963,000                4,791,000           5,749,200
1124 PT031 Phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai lần    5,528,000    5,352,000                5,352,000           6,422,400
1125 PTSSD Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ lần    9,153,000    9,153,000                8,981,000         10,777,200
1126 PT187 Phẫu thuật nội soi sinh thiết u trong ổ bụng lần    1,456,000    1,456,000                3,600,000           4,320,000
1127 PT199 Phẫu thuật nội soi tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng lần    3,531,000    3,531,000                3,531,000           4,237,200
1128 NSTNCV Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ lần    5,071,000    5,071,000                7,849,000           9,418,800
1129 PT402 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ [Hỗ trợ 3D] lần    5,071,000    5,071,000              10,500,000         12,600,000
1130 NSTNTC Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang lần    5,071,000    5,071,000                9,498,000         11,397,600
1131 PT403 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang [Hỗ trợ 3D] lần    5,071,000    5,071,000              12,500,000         15,000,000
1132 NSTNV Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ lần    5,071,000    5,071,000                5,020,000           6,024,000
1133 PT308 Phẫu thuật nội soi tháo lồng ruột và cố định manh tràng[hội chẩn] lần    4,276,000    4,276,000                            -             5,131,200
1134 PTTBT Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng lần    5,370,000    5,370,000                5,370,000           6,444,000
1135 PT116 Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ lần    4,744,000    4,744,000                4,692,000           5,630,400
1136 PT221 Phẫu thuật nội soi u buồng trứng trên bệnh nhân có thai lần    5,071,000    5,071,000                5,020,000           6,024,000
1137 VETH Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung lần    6,533,000    6,533,000                6,482,000           7,778,400
1138 PT314 Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa[hội chẩn] lần    2,167,000                 -                              -             2,600,400
1139 PTNS VPP Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng lần    6,575,000    6,575,000                6,294,000           7,552,800
1140 MOI68 Phẫu thuật rò bàng quang-âm đạo, bàng quang-tử cung, trực tràng lần    4,415,000    4,415,000                4,359,000           5,230,800
1141 PT292 Phẫu thuật rò niệu quản - âm đạo[hội chẩn] lần    4,415,000    4,415,000                4,359,000           5,230,800
1142 PTSTT Phẫu thuật sa trực tràng không cắt ruột lần    3,949,000    3,949,000                3,949,000           4,738,800
1143 SATT Phẫu thuật sa trực tràngđường bụng hoặc đường tầng sinh môn, có cắt ruột lần    3,600,000    3,600,000                3,600,000           4,320,000
1144 PT086 Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng lần    4,083,000    4,083,000                4,040,000           4,848,000
1145 PTST Phẫu thuật sinh thiết chẩn đoán lần    1,600,000    1,600,000                1,800,000           2,160,000
1146 PT040 Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới) lần    5,976,000    5,976,000                5,898,000           7,077,600
1147 PTAD Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới) lần    3,610,000    3,610,000                3,500,000           4,200,000
1148 PT041 Phẫu thuật tạo hình tử cung (Strassman, Jones) lần    4,660,000    4,660,000                4,582,000           5,498,400
1149 PT036 Phẫu thuật thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang lần    3,766,000    3,766,000                3,715,000           4,458,000
1150 PTTĐM Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa lần    4,867,000    4,867,000                4,834,000           5,800,800
1151 THA002 Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa lần    3,342,000    3,342,000                3,312,000           3,974,400
1152 PT198 Phẫu thuật tổn thương mạch máu do tai biến phẫu thuật sản phụ khoa lần    2,173,000                 -                  2,173,000           2,607,600
1153 PTST1 Phẫu thuật TOT điều trị són tiểu lần    5,385,000    5,385,000              12,353,000         14,823,600
1154 MOI77 Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn lần    1,242,000    1,242,000                1,211,000           1,453,200
1155 PTTBQ Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục lần    4,121,000    4,121,000                4,121,000           4,945,200
1156 PT085 Phẫu thuật treo tử cung lần    2,859,000    2,859,000                3,600,000           4,320,000
1157 PT215 Phẫu thuật TVT điều trị són tiêu lần    5,385,000    5,385,000              12,353,000         14,823,600
1158 VET Phẫu thuật vét hạch ổ trong ung thư lần    3,600,000    3,600,000                4,000,000           4,800,000
1159 PHA010 Phẫu thuật vết thương tầng sinh môn lần    2,000,000    2,000,000                3,600,000           4,320,000
1160 PT073 Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa lần                 -                   -                  2,500,000           3,000,000
1161 PTWTH Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận gốc + vét hạch) lần    6,191,000    6,191,000                6,108,000           7,329,600
1162 MOI76 Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn lần    2,321,000    2,321,000                2,254,000           2,704,800
1163 GP010 Phẫu tích các loại bệnh phẩm làm xét nghiệm mô bệnh học lần       328,000                 -                     300,000              360,000
1164 XN078 Phết gèn lần         10,000         10,000                     10,000                12,000
1165 PBS Phí bổ sung khám Kế hoạch gia đình lần                 -                   -                       70,000                       -  
1166 CBL Phí cấp lại biên lai viện phí lần         30,000                 -                       30,000                36,000
1167 GHT Phí gia hạn trễ lưu trữ phôi > 1 tháng lần                 -                   -                  2,000,000           2,400,000
1168 PHI02 Phí tham gia tour hành trình vượt cạn lần                 -                   -                     100,000              120,000
1169 PHI03 Phí tham gia tour hành trình vượt cạn ( người nhà) lần                 -                   -                       50,000                60,000
1170 PHI001 Phí thu cho một chu kỳ theo dõi vô sinh chu kỳ       400,000                 -                     400,000              480,000
1171 PBĐ01 Phí trả kết quả xét nghiệm pap's lần         20,000                 -                       20,000                24,000
1172 PHO009 Phòng 4 giường ( không máy lạnh & nước nóng ) ngày       203,600       203,600                            -                         -  
1173 PHO307 Phòng 4 giường ( không máy lạnh & nước nóng )(PT loại 1) ngày       276,500       276,500                            -                         -  
1174 PHO159 Phòng 4 giường ( không máy lạnh & nước nóng )(PT loại 2) ngày       241,700       241,700                            -                         -  
1175 PHO085 Phòng 4 giường ( không máy lạnh & nước nóng )(PT loại 3) ngày       216,500       216,500                            -                         -  
1176 PHO233 Phòng 4 giường ( không máy lạnh & nước nóng )(PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                            -                         -  
1177 PHO020 Phòng 5-6-8 Giường ( không máy lạnh & nước nóng) ngày       203,600       203,600                            -                         -  
1178 PHO312 Phòng 5-6-8 Giường ( không máy lạnh & nước nóng)(PT loại 1) ngày       276,500       276,500                            -                         -  
1179 PHO164 Phòng 5-6-8 Giường ( không máy lạnh & nước nóng)(PT loại 2) ngày       241,700       241,700                            -                         -  
1180 PHO090 Phòng 5-6-8 Giường ( không máy lạnh & nước nóng)(PT loại 3) ngày       216,500       216,500                            -                         -  
1181 PHO238 Phòng 5-6-8 Giường ( không máy lạnh & nước nóng)(PT loại đặc biệt) ngày       303,800       303,800                            -                         -  
1182 PHO017 Phòng cấp cứu hồi sức ( một ngày điều trị nội trú HSCC ) Ngày       427,000       427,000                   150,000              180,000
1183 PCVIP Phòng chờ Vip lần                 -                   -                  1,000,000           1,200,000
1184 PHOCK Phòng chuyên khoa điều trị UT ngày       226,500       226,500                   200,000              240,000
1185 PHOCK1 Phòng chuyên khoa điều trị UT( Giường kê thêm) ngày       226,500       226,500                   160,000              192,000
1186 PHOHS01 Phòng hồi sức ( một ngày điều trị) ngày       427,000       427,000                   335,000              402,000
1187 PHO035 Phòng hồi sức sau mổ ngày       427,000       427,000                   427,000              512,400
1188 PHO324 Phòng hồi sức sau mổ (PT Loại 1) ngày       276,500       276,500                   276,500              331,800
1189 PHO176 Phòng hồi sức sau mổ (PT Loại 2) ngày       241,700       241,700                   241,700              290,040
1190 PHO102 Phòng hồi sức sau mổ (PT Loại 3) ngày       216,500       216,500                   216,500              259,800
1191 PHO250 Phòng hồi sức sau mổ (PT Loại ĐB) ngày       303,800       303,800                   303,800              364,560
1192 KN021 Phòng săn sóc tăng cường ngày       226,500       226,500                   199,100              238,920
1193 KN010 Phòng săn sóc tích cực ngày       427,000       427,000                   335,900              403,080
1194 KN011 Phòng săn sóc tiêu chuẩn 1 (Thiếu tháng ) ngày       226,500       226,500                   199,100              238,920
1195 KN022 Phòng săn sóc tiêu chuẩn 2 ( đủ tháng ) ngày       226,500       226,500                   199,100              238,920
1196 PS001 Phòng sanh gia đình Lần                 -                   -                  1,000,000           1,200,000
1197 PSVIP Phòng sanh Vip ngày                 -                   -                  2,000,000           2,400,000
1198 XN079 Phosphataze kiềm (P.A) lần         21,500         21,500                     22,000                26,400
1199 KB081 Photocopy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ BHYT tờ                 -                   -                         1,000                  1,000
1200 KB030 Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ lần         11,000         11,000                     10,000                12,000
1201 XN252 Pro B.N.P [CSYT khác] lần       400,000                 -                              -                         -  
1202 QF QF - PCR ( ối, máu, nhau) lần                 -                   -                  2,000,000           2,400,000
1203 HMRĐ Rã đông phôi / noãn lần                 -                   -                  4,000,000           4,800,000
1204 HMRĐ 1 Rã đông tinh trùng lần       201,000                 -                              -                241,200
1205 HM01 Rã trứng ICSI + Chuyển phôi lần                 -                   -                10,000,000         12,000,000
1206 SK004 Rạch abces tuyến vú lần       450,000                 -                     450,000              540,000
1207 TP018 Rạch Kyste, abces bằng laser lần                 -                   -                     100,000              120,000
1208 RUA Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) lần       117,000       117,000                   117,000              140,400
1209 TT063 Rửa bàng quang lấy máu cục lần       198,000       198,000                   400,000              480,000
1210 TN039 Rửa dạ dày cấp cứu lần       119,000       119,000                   106,000              127,200
1211 TN024 Rửa dạ dày sơ sinh lần       119,000       119,000                   106,000              127,200
1212 XN087 Rửa tinh trùng lần                 -                   -                     200,000              240,000
1213 TSCH3 Rửa vòng nâng Pessary+ đặt lại lần                 -                   -                     100,000              120,000
1214 CHA006 Rubella virus IgG miễn dịch tự động lần       119,000       119,000                   160,000              192,000
1215 CHA005 Rubella virus IgM miễn dịch tự động lần       143,000       143,000                   160,000              192,000
1216 MOI198 Rubella virus Real-time PCR lần       734,000       734,000                   800,000              960,000
1217 PT405 Rút đinh các loại lần    1,731,000                 -                              -                         -  
1218 TT0090 Rút ống JJ lần       320,000                 -                     320,000              384,000
1219 TT153 Rút ống nội khí quản lần                 -         295,000                   295,000              354,000
1220 TN008 Rút que ngừa thai lần       100,000                 -                     100,000              120,000
1221 XN234 Sàng lọc sơ sinh 55 bệnh bằng khối phổ - MSMS lần                 -                   -                     880,000           1,056,000
1222 SAN010 Sanh thường B lần       706,000       706,000                3,313,000           3,975,600
1223 SAN008 Sanh thường N lần       706,000       706,000                2,764,000           3,316,800
1224 SAO01 Sao y giấy chứng sanh lần                 -                   -                       10,000                12,000
1225 VS026 Save_1 lần       176,000       176,000                   176,000              211,200
1226 ONG001 Save_2 ống         50,000         50,000                     50,000                60,000
1227 VS030 Save_3 Lần       370,000                 -                     370,000              444,000
1228 VS029 Save_4 Lần       240,000                 -                     240,000              288,000
1229 VS023 Save_6 Ống       150,000                 -                     150,000              180,000
1230 VS020 Save_7 lần         55,000         55,000                     55,000                66,000
1231 XN089 SGOT-SGPT lần         43,000         43,000                     60,000                72,000
1232 KHA003 Siêu âm 1 chu kỳ ( Hiếm muộn ) lần                 -                   -                     400,000              480,000
1233 SM004 Siêu âm 3D/4D thai nhi lần                 -                   -                     350,000              420,000
1234 SADT02 Siêu âm 3D/4D thai nhi (Đa thai) lần                 -                   -                     450,000              540,000
1235 SIE015 Siêu âm 3D/4D thai nhi [Chuyên gia] lần                 -                   -                     450,000              540,000
1236 SADT03 Siêu âm 3D/4D thai nhi [Đa thai - Chuyên gia] lần                 -                   -                     550,000              660,000
1237 SA030 Siêu âm 4D + đo kênh cổ tử cung lần                 -                   -                     545,000              654,000
1238 SA035 Siêu âm 4D + đo kênh cổ tử cung [Chuyên gia] lần                 -                   -                     645,000              774,000
1239 SA036 Siêu âm 4D + đo kênh cổ tử cung [Đa thai - Chuyên gia] lần                 -                   -                     745,000              894,000
1240 SA031 Siêu âm 4D + đo kênh cổ tử cung [Đa thai] lần                 -                   -                     645,000              774,000
1241 BOM004 Siêu âm bơm nước lòng tử cung lần                 -                   -                     450,000              540,000
1242 SALTC Siêu âm bơm nước lòng tử cung [chuyên gia] lần                 -                   -                     550,000              660,000
1243 SIE008 Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh (Phụ) lần         43,900         43,900                   176,000                       -  
1244 SIEU11 Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh (Sản) lần         43,900         43,900                   176,000              211,200
1245 SA037 Siêu âm chi tiết (tiền sản dị tật) lần                 -                   -                     450,000              540,000
1246 SA038 Siêu âm chi tiết (tiền sản dị tật) [Chuyên gia] lần                 -                   -                     500,000              600,000
1247 SA010 Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng lần       181,000       181,000                   195,000              234,000
1248 SIE014 Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng [Chuyên gia] lần                 -                   -                     295,000              354,000
1249 SA029 Siêu âm đo kênh cổ tử cung lần                 -                   -                     195,000              234,000
1250 SA005 Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường lần       222,000       222,000                   219,000              262,800
1251 SAT011 Siêu âm Doppler thai nhi ( Thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung ) đa thai + Đo kênh cổ tử cung lần                 -                   -                     475,000              570,000
1252 SAT012 Siêu âm Doppler thai nhi (Thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung ) + đo kênh cổ tử cung lần                 -                   -                     395,000              474,000
1253 SAT016 Siêu âm Doppler thai nhi (Thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung ) + đo kênh cổ tử cung [Chuyên gia] lần                 -                   -                     495,000              594,000
1254 SAT017 Siêu âm Doppler thai nhi (Thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung ) + đo kênh cổ tử cung [Đa thai - Chuyên gia] lần                 -                   -                     575,000              690,000
1255 SIE007 Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) lần         82,300         82,300                   200,000              240,000
1256 SIE017 Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) - Tầm soát tiền sản giật lần                 -                   -                     230,000              276,000
1257 DOPTH Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) [Chuyên gia] lần                 -                   -                     300,000              360,000
1258 DOPTH1 Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) [Đa thai - Chuyên gia] lần                 -                   -                     380,000              456,000
1259 SADT01 Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) [Đa thai] lần         82,300         82,300                   280,000              336,000
1260 SIE009 Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo (hoặc trực tràng) lần       222,000       222,000                   230,000              276,000
1261 SA026 Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo (hoặc trực tràng) [Chuyên gia] lần                 -                   -                     330,000              396,000
1262 SA024 Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng lần         82,300         82,300                   200,000              240,000
1263 SA025 Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng [Chuyên gia] lần                 -                   -                     300,000              360,000
1264 MOI108 Siêu âm Doppler tuyến vú lần         82,300         82,300                            -                  98,760
1265 SM005 Siêu âm hình thái học - Tam cá nguyệt thứ 1 lần                 -                   -                     240,000              288,000
1266 SIE016 Siêu âm hình thái học - Tam cá nguyệt thứ 1 [Chuyên gia] lần                 -                   -                     340,000              408,000
1267 SIE019 Siêu âm hình thái học - Tam cá nguyệt thứ 1 [Đa thai - chuyên gia] lần                 -                   -                     420,000              504,000
1268 SAHT Siêu âm hình thái học - Tam cá nguyệt thứ 1 [Đa thai] lần                 -                   -                     320,000              384,000
1269 SA032 Siêu âm hình thái học tam cá nguyệt thứ 1 (Hội chẩn) lần                 -                   -                     220,000              264,000
1270 SA020 Siêu âm khớp háng (Nhi) lần                 -                   -                     110,000              132,000
1271 SA019 Siêu âm não (Nhi) lần                 -                   -                     110,000              132,000
1272 SIE011 Siêu âm nhũ + Khám nhũ - Ngoại viện lần                 -                   -                     250,000              300,000
1273 SIE005 Siêu âm noãn ( 1 lần ) lần                 -                   -                     176,000              211,200
1274 SIE006 Siêu âm noãn cho 1 chu kỳ lần                 -                   -                     200,000              240,000
1275 MOI01 Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu lần         43,900         43,900                            -                  52,680
1276 SIE010 Siêu âm phụ khoa - Ngoại viện lần                 -                   -                       70,000                84,000
1277 SA039 Siêu âm Sofmarker lần                 -                   -                     350,000              420,000
1278 SA040 Siêu âm Sofmarker [Chuyên gia] lần                 -                   -                     450,000              540,000
1279 SAS1 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) [Đa thai -chuyên gia] lần                 -                   -                     350,000              420,000
1280 SADT Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) [Đa thai] lần         43,900         43,900                   250,000              300,000
1281 ST016 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) [đa thai] + đo kênh cổ tử cung lần                 -                   -                     445,000              534,000
1282 ST017 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) + đo kênh cổ tử cung [Đa thai - chuyên gia] lần                 -                   -                     545,000              654,000
1283 SA023 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối lần         43,900         43,900                   120,000              144,000
1284 SIE018 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối [Chuyên gia] lần                 -                   -                     220,000              264,000
1285 SAT015 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối + đo kênh cổ tử cung lần                 -                   -                     315,000              378,000
1286 SIE001 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu Lần         43,900         43,900                   195,000              234,000
1287 SIE012 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu [Chuyên gia] lần                 -                   -                     295,000              354,000
1288 SAT013 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu + đo kênh cổ tử cung lần                 -                   -                     390,000              468,000
1289 SAT01 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa lần         43,900         43,900                   120,000              144,000
1290 SIE013 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa [Chuyên gia] lần                 -                   -                     220,000              264,000
1291 SAT014 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa + đo kênh cổ tử cung lần                 -                   -                     315,000              378,000
1292 SA004 Siêu âm tim cấp cứu tại giường lần       222,000       222,000                   219,000              262,800
1293 MOI302 Siêu âm tim cấp cứu tại giường[GMHS] lần       222,000       222,000                            -                266,400
1294 SA002 Siêu âm tim sơ sinh lần                 -                   -                     300,000              360,000
1295 SA021 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo lần       181,000       181,000                   195,000              234,000
1296 SA022 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo [Chuyên gia] lần                 -                   -                     295,000              354,000
1297 SA001 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng lần         43,900         43,900                   195,000              234,000
1298 SIE004 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng [Chuyên gia] lần                 -                   -                     295,000              354,000
1299 SA006 Siêu âm tuyến vú hai bên lần         43,900         43,900                   150,000              180,000
1300 SIE003 Siêu âm tuyến vú hai bên [Chuyên gia] lần                 -                   -                     250,000              300,000
1301 SA003 Siêu âm Vô sinh lần                 -                   -                     195,000              234,000
1302 VS017 SIM Lần           7,000           7,000                       7,000                  8,400
1303 TT244 Sinh thiết 01 phôi đầu tiên lần                 -                   -                  6,000,000           7,200,000
1304 TT245 Sinh thiết 02 phôi lần                 -                   -                  8,000,000           9,600,000
1305 TT255 Sinh thiết 03 phôi lần                 -                   -                10,000,000         12,000,000
1306 TT256 Sinh thiết 04 phôi lần                 -                   -                12,000,000         14,400,000
1307 TT257 Sinh thiết 05 phôi lần                 -                   -                14,000,000         16,800,000
1308 TT258 Sinh thiết 06 phôi lần                 -                   -                16,000,000         19,200,000
1309 TT259 Sinh thiết 07 phôi lần                 -                   -                18,000,000         21,600,000
1310 TT260 Sinh thiết 08 phôi lần                 -                   -                20,000,000         24,000,000
1311 TT261 Sinh thiết 09 phôi lần                 -                   -                22,000,000         26,400,000
1312 TT262 Sinh thiết 10 phôi lần                 -                   -                24,000,000         28,800,000
1313 TT263 Sinh thiết 11 phôi lần                 -                   -                26,000,000         31,200,000
1314 TT264 Sinh thiết 12 phôi lần                 -                   -                28,000,000         33,600,000
1315 TT265 Sinh thiết 13 phôi lần                 -                   -                30,000,000         36,000,000
1316 TT266 Sinh thiết 14 phôi lần                 -                   -                32,000,000         38,400,000
1317 TT267 Sinh thiết 15 phôi lần                 -                   -                34,000,000         40,800,000
1318 SK013 Sinh thiết buồng tử cung lần       300,000                 -                     400,000              480,000
1319 SK012 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo lần       382,000       382,000                   900,000           1,080,000
1320 SK006 Sinh thiết định vị bằng kim xương dưới xquang lần                 -                   -                     300,000              360,000
1321 ST001 Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính ( phổi, gan, vú, ap1xe, các tổn thương khác) lần    1,700,000    1,700,000                2,000,000           2,400,000
1322 TTST Sinh thiết gai rau lần    1,149,000    1,149,000                1,200,000           1,440,000
1323 TTSTV Sinh thiết hạch gác (cửa) trong ung thư vú lần    2,207,000    2,207,000                2,143,000           2,571,600
1324 HMSTP Sinh thiết phôi chẩn đoán (ST phôi bào cho chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (Biopsy-PGS) cho 1 người bệnh) ca                 -                   -                  9,000,000         10,800,000
1325 SIN001 Sinh thiết tinh hoàn, mào tinh lần                 -                   -                  3,500,000           4,200,000
1326 XN213 Sinh thiết tinh hoàn, mào tinh ngoại viện + xử lý mẫu lần                 -                   -                  1,500,000           1,800,000
1327 TT253 Sinh thiết vú - hút chân không lần                 -                   -                12,721,000         15,265,200
1328 SK010 Sinh thiết vú dưới hướng dẫn siêu âm lần       828,000       828,000                1,583,000           1,899,600
1329 TT254 Sinh thiết vú dưới hướng dẫn siêu âm [Sử dụng súng Maxcore] lần                 -                   -                  1,800,000           2,160,000
1330 VT071 Sổ sức khoẻ bé cuốn                 -                   -                         8,000                  8,000
1331 TT0069 Sốc điện điều trị rung nhĩ lần       989,000       989,000                   968,000           1,161,600
1332 TT0068 Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu lần       459,000       459,000                   700,000              840,000
1333 SOI004 Soi có nhuộm tiêu bản - Ngoại viện lần                 -                   -                       66,000                79,200
1334 SC005 Soi cổ tử cung lần         61,500         61,500                   300,000              360,000
1335 SOI003 Soi cổ tử cung - Ngoại viện lần                 -                   -                     300,000              360,000
1336 SC008 Soi cổ tử cung ( Chuyên gia) lần                 -                   -                     400,000              480,000
1337 TT197 Soi đáy mắt cấp cứu lần         52,500         52,500                     50,000                60,000
1338 SOI Soi ối lần         45,900         45,900                     50,000                60,000
1339 XN092 Soi tươi tìm ký sinh trùng ( đường ruột, ngoài đường ruột) lần         41,700         41,700                     60,000                72,000
1340 PHI014 Sử dụng tinh trùng hiến giới thiệu lần                 -                   -                  6,000,000           7,200,000
1341 PHI01 Sử dụng tinh trùng hiến tự nguyện lần                 -                   -                  7,500,000           9,000,000
1342 TC009 Sữa bột ly         12,000                 -                       12,000                12,000
1343 KN034 Sữa hiến tặng đã qua thanh trùng (1 ml) ml                 -                   -                         1,200                  1,200
1344 KB039 Tái cấp - chỉnh sửa giấy chứng sinh lần         50,000                 -                       50,000                60,000
1345 KB048 Tái cấp giấy xuất viện, giấy chứng nhận phẫu thuật lần         50,000                 -                       50,000                60,000
1346 PT057 Tái tạo tuyến vú sau cắt ung thư vú lần    3,600,000    3,600,000                4,000,000           4,800,000
1347 TN036 Tắm bé Lần                 -                   -                       30,000                36,000
1348 TSTL Tầm soát thính lực trẻ sơ sinh lần                 -                   -                     100,000              120,000
1349 TSG001 Tầm soát tiền sản giật cơ bản lần                 -                   -                     380,000              456,000
1350 TSG002 Tầm soát tiền sản giật nâng cao lần                 -                   -                  1,180,000           1,416,000
1351 TSG003 Tầm soát tiền sản giật ngoại viện lần                 -                   -                     380,000              456,000
1352 TUKN Tạm ứng khám nhũ lần    1,000,000                 -                              -             1,200,000
1353 TUKPK Tạm ứng khám phụ khoa lần    1,400,000                 -                              -             1,680,000
1354 TUKB2 Tạm ứng khám thai 3 tháng cuối ( 25 tuần - 40 tuần) lần       800,000                 -                              -                960,000
1355 TUKB Tạm ứng khám thai 3 tháng đầu (= lần    1,300,000                 -                              -             1,560,000
1356 TUKB1 Tạm ứng khám thai 3 tháng giữa ( >13 tuần - 24 tuần ) lần       900,000                 -                              -             1,080,000
1357 PT289 Tạo hình khúc nối bể thận – niệu quản (Phương pháp Foley, Anderson – Hynes[hội chẩn] lần    3,044,000    3,044,000                            -             3,652,800
1358 PT293 Tạo hình niệu quản do phình to niệu quản[hội chẩn] lần    3,044,000    3,044,000                2,950,000           3,540,000
1359 TSCH Tập cơ sàn chậu có người hướng dẫn lượt                 -                   -                     150,000              180,000
1360 KB035 Tập do cứng khớp ngày         41,500         41,500                     16,000                19,200
1361 KB037 Tập do liệt ngoại biên ngày         24,300         24,300                     10,000                12,000
1362 KB038 Tập do liệt thần kinh trung ương ngày         38,000         38,000                     10,000                12,000
1363 TKE001 Tập Kegel lần         50,000                 -                       50,000                60,000
1364 TM001 Tập với máy tập Biofeedback lượt                 -                   -                     200,000              240,000
1365 SK003 Tế bào chọc hút FNC lần       120,000                 -                     120,000              144,000
1366 GPB014 Tế bào học dịch rửa ổ bụng lần       159,000       159,000                   350,000              420,000
1367 XN180 Test nhanh phát hiện kháng thể kháng lao (IgM/IgG) lần         80,000                 -                     120,000              144,000
1368 PT299 Tháo lồng ruột non[hội chẩn] lần    2,498,000    2,498,000                            -             2,997,600
1369 TT022 Tháo vòng khó lần       675,000                 -                     675,000              810,000
1370 PT298 Tháo xoắn ruột non[hội chẩn] lần    2,498,000    2,498,000                            -             2,997,600
1371 MOI74 Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng lần    1,242,000    1,242,000                1,211,000           1,453,200
1372 THA02 Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm lần         82,400         82,400                            -                  97,920
1373 THA04 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng lần       134,000                 -                              -                160,800
1374 THA06 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng lần       227,000                 -                              -                272,400
1375 THA01 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài ≤ 15cm (Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Trường hợp áp dụng với bệnh nhân nội trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.) lần         57,600         57,600                     60,000                72,000
1376 THA05 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng lần       179,000                 -                              -                214,800
1377 THA03 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm lần       112,000                 -                              -                134,400
1378 TT041 Thay máu sơ sinh lần       587,000       587,000                1,050,000           1,260,000
1379 TT129 Thay ống nội khí quản lần                 -         713,000                            -                         -  
1380 TT202 Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục 24 giờ lần       198,000       198,000                   191,000              229,200
1381 TT145 Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ lần                 -         295,000                            -                         -  
1382 THI001 ThinPrep - Pap test lần       564,000       564,000                   580,000              696,000
1383 THO017 Thở máy (01 ngày điều trị) ngày       559,000                 -                              -                         -  
1384 KN004 Thở máy bằng xâm nhập lần       559,000       559,000                   533,000              639,600
1385 TT133 Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP) lần       559,000       559,000                            -                670,800
1386 XN065 Thời gian máu đông lần         12,600         12,600                     12,500                15,000
1387 XN103 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động lần         63,500         63,500                   100,000              120,000
1388 XN096 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động lần         40,400         40,400                     80,000                96,000
1389 TN015 Thông bàng quang lần         90,100         90,100                   400,000              480,000
1390 THĐ Thông đái lần         90,100         90,100                     85,400              102,480
1391 TT186 Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] lần       559,000       559,000                   533,000              639,600
1392 TT187 Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] lần       559,000       559,000                   533,000              639,600
1393 TT185 Thông khí nhân tạo kiểu áp lực thể tích với đích thể tích (VCV+ hay MMV+Assure) lần       559,000       559,000                   533,000              639,600
1394 TT196 Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển lần       559,000       559,000                   533,000              639,600
1395 TT188 Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế] lần       559,000       559,000                   533,000              639,600
1396 TT193 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [giờ theo thực tế] lần       559,000       559,000                   533,000              639,600
1397 TT192 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức APRV [giờ theo thực tế] lần       559,000       559,000                   533,000              639,600
1398 TT191 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] lần       559,000       559,000                   533,000              639,600
1399 TT190 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [giờ theo thực tế] lần       559,000       559,000                   533,000              639,600
1400 TT195 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [giờ theo thực tế] lần       559,000       559,000                   533,000              639,600
1401 TT194 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV [giờ theo thực tế] lần       559,000       559,000                   533,000              639,600
1402 TT189 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [giờ theo thực tế] lần       559,000       559,000                   533,000              639,600
1403 PT191 Thông vòi tử cung qua nội soi lần    1,456,000    1,456,000                2,000,000           2,400,000
1404 TT209 Thủ thuật cặp, kéo cổ tử cung xử trí băng huyết sau đẻ, sau sảy, sau nạo (*) lần       587,000       587,000                   543,000              651,600
1405 TTLEEP Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện) lần    1,127,000    1,127,000                1,078,000           1,293,600
1406 MOI83 Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo lần       388,000       388,000                   400,000              480,000
1407 THU009 Thu tiền bổ sung từ gây tê sang gây mê - Thai >12T ( Sang mê > 8 tuần ) lần       250,000                 -                     250,000              300,000
1408 KHSK Thu tiền xét nghiệm nhân viên thi biên chế lần       280,000                 -                              -                336,000
1409 HMTG1 Thụ tinh trong ống nghiệm IVM trọn gói ca                 -                   -                26,000,000         31,200,000
1410 HMTG Thụ tinh trong ống nghiệm trọn gói ca                 -                   -                20,000,000         24,000,000
1411 TT047 Thường qui đặt nội khí quản khó lần       910,000       910,000                   910,000           1,092,000
1412 TT137 Thụt tháo lần         82,100         82,100                     78,000                93,600
1413 TT139 Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng lần         82,100         82,100                     78,000                93,600
1414 TT135 Thụt tháo phân lần         82,100         82,100                     78,000                93,600
1415 TN021 Thụt tháo phân (Nhi) lần         78,000         78,000                     78,000                93,600
1416 MOI63 Tiêm bắp thịt lần         11,400         11,400                     20,000                24,000
1417 MOI62 Tiêm dưới da lần         11,400         11,400                            -                  13,680
1418 THC Tiêm hóa chất tại chỗ điều trị chửa ở cổ tử cung lần       250,000       250,000                   300,000              360,000
1419 MOI64 Tiêm tĩnh mạch lần         11,400         11,400                            -                  13,680
1420 PHI016 Tiêm tinh trùng non vào bào tương của noãn [ROSI] lần                 -                   -                18,000,000         21,600,000
1421 ICSI 008 Tiêm tinh trùng vào bào tương của noãn (ICSI > 20 trứng) lần                 -                   -                13,000,000         15,600,000
1422 VS016 Tiêm tinh trùng vào bào tương của noãn (ICSI) lần                 -                   -                12,000,000         14,400,000
1423 MOI61 Tiêm trong da lần         11,400         11,400                            -                  13,680
1424 TN001 Tiêm VAT I lần                 -                   -                       20,000                24,000
1425 TN002 Tiêm VAT II lần                 -                   -                       20,000                24,000
1426 TN003 Tiêm VAT III lần                 -                   -                       20,000                24,000
1427 TN004 Tiêm VAT IV lần                 -                   -                       20,000                24,000
1428 TN005 Tiêm VAT V lần                 -                   -                       20,000                24,000
1429 TIEM Tiêm( bắp/dưới da/tĩnh mạch) - ngoại trú lần         10,000         10,000                     20,000                24,000
1430 TC022 Tiền ăn chiều (áp dụng từ 11/05/2020) lần         55,000                 -                       55,000                       -  
1431 TC026 Tiền ăn chiều (phòng VIP) lần         70,000                 -                       70,000                       -  
1432 TC033 Tiền ăn chiều người nuôi bệnh lần                 -                   -                       55,000                       -  
1433 TC020 Tiền ăn sáng (áp dụng từ 11/05/2020) lần         40,000                 -                       40,000                       -  
1434 TC024 Tiền ăn sáng (phòng VIP) lần         40,000                 -                       40,000                       -  
1435 TC031 Tiền ăn sáng người nuôi bệnh lần                 -                   -                       40,000                       -  
1436 TC021 Tiền ăn trưa (áp dụng từ 11/05/2020) lần         55,000                 -                       55,000                       -  
1437 TC025 Tiền ăn trưa (phòng VIP) lần         70,000                 -                       70,000                       -  
1438 TC032 Tiền ăn trưa người nuôi bệnh lần                 -                   -                       55,000                       -  
1439 SPA05 Tiền cắt da chân lần                 -                   -                       50,000                       -  
1440 SPA04 Tiền cắt da tay lần                 -                   -                       50,000                       -  
1441 SPA09 Tiền chăm sóc da mặt căn bản lần                 -                   -                     200,000                       -  
1442 TC0016 Tiền cháo + sữa ( K.Hiếm muộn) phần         50,000                 -                       50,000                50,000
1443 SPA16 Tiền chùi móng thường (tay hoặc chân) bộ                 -                   -                       20,000                       -  
1444 TIE008 Tiền chuyển viện cho bệnh nhân km         20,000                 -                       20,000                24,000
1445 TCIS Tiền công làm ICSI lần                 -                   -                  1,900,000           2,280,000
1446 TIE005 Tiền điện thoại phút           3,000                 -                         3,000                  3,600
1447 SPA01 Tiền gội đầu lần                 -                   -                       70,000                       -  
1448 SPA11 Tiền hấp dầu ướt/ khô lần                 -                   -                     200,000                       -  
1449 YOGA03 Tiền học lớp YOGA buổi                 -                   -                     100,000              120,000
1450 YOGA02 Tiền học lớp Yoga thứ bảy - chủ nhật buổi                 -                   -                     100,000              120,000
1451 SPA03 Tiền ngâm chân thảo dược & massage chân lần                 -                   -                     100,000                       -  
1452 SPA14 Tiền ngâm chân, mài gót, chà gót chân lần                 -                   -                     150,000                       -  
1453 SPA13 Tiền nhổ tóc bạc giờ                 -                   -                     100,000                       -  
1454 SPA12 Tiền nhuộm (thuốc nhuộm của khách) lần                 -                   -                       50,000                       -  
1455 TIE002 Tiền ống Sonde intra uterine avec mandrin ống                 -                   -                     154,000              184,800
1456 TIE009 Tiền phiên dịch (Khám bệnh) ca                 -                   -                     150,000              180,000
1457 TIE010 Tiền phiên dịch (Xét nghiệm cận lâm sàng hoặc chẩn đoán hình ảnh) ca                 -                   -                       50,000                60,000
1458 SPA02 Tiền rửa mặt & đắp mặt nạ lần                 -                   -                       50,000                       -  
1459 SPA07 Tiền sơn gel (1 màu) lần                 -                   -                     120,000                       -  
1460 SPA06 Tiền sơn thường lần                 -                   -                       80,000                       -  
1461 KN014 Tiền sữa cho bé đủ cân (1ml) ml         10,000                 -                            320                     384
1462 KN016 Tiền sữa cho bé đủ cân (1ml) [tt] ml         10,000                 -                            320                       -  
1463 KN017 Tiền sữa cho bé thiếu cân (1ml) ml         15,000                 -                            400                     480
1464 KN019 Tiền sữa cho bé thiếu cân (1ml) [tt] ml         15,000                 -                            400                       -  
1465 TC019 Tiền suất ăn test đường suất         25,000                 -                       25,000                       -  
1466 TS001 Tiền súp phần         15,000                 -                       15,000                15,000
1467 SPA10 Tiền tẩy chì thải độc tố lần                 -                   -                     250,000                       -  
1468 SPA15 Tiền trang trí móng móng                 -                   -                       10,000                       -  
1469 SPA08 Tiến xóa gel lần                 -                   -                       30,000                       -  
1470 GM010 Tiểu cầu đậm đặc (dạng cup - sx trực tiếp từ người - Chiếc tách từ máy) đơn vị       495,000                 -                     495,000              495,000
1471 KHA018 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) lần         36,900         36,900                     50,000                60,000
1472 XQ021 Tím vòng có thước đo ( chụp XQ )- nghiêng lần         50,200         50,200                   150,000              180,000
1473 XQ009 Tìm vòng có thước đo (chụp XQ)- thẳng lần         50,200         50,200                   150,000              180,000
1474 VS024 Tinh dịch đồ Lần       316,000       316,000                   350,000              420,000
1475 VS033 TMS lần       200,000                 -                     200,000              240,000
1476 KB050 Tóm tắt bệnh án lần                 -                   -                     150,000              180,000
1477 XN076 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [10 thông số] lần         27,400         27,400                     50,000                60,000
1478 XN139 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser lần         46,200         46,200                   120,000              144,000
1479 TON001 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser [Nhi] lần         46,200         46,200                     90,000              108,000
1480 TOR TORCH (Trọn bộ) lần                 -                   -                  2,600,000           3,120,000
1481 CHA004 Toxoplasma IgG miễn dịch tự động lần       119,000       119,000                   170,000              204,000
1482 CHA003 Toxoplasma IgM miễn dịch tự động lần       119,000       119,000                   170,000              204,000
1483 DTR003 Toxoplasma Real-time PCR lần                 -                   -                     750,000              900,000
1484 MOI67 Treo cổ bàng quang điều trị đái rỉ ở nữ lần    1,965,000    1,965,000                1,914,000           2,296,800
1485 PTT001 Treo mõm cắt vào mõm nhô lần    2,173,000                 -                  3,000,000           3,600,000
1486 TT017 Treo tử cung vào dây chằng cùng gai lần                 -                   -                  3,000,000           3,600,000
1487 TT018 Treo tử cung vào mõm nhô lần    2,173,000                 -                  3,000,000           3,600,000
1488 DTR005 Treponema Palldium Real-time PCR lần                 -                   -                     750,000              900,000
1489 XN161 Treponema Pallidum miễn dịch tự động lần         87,100         87,100                   290,000              348,000
1490 TL001 Trích lục và cấp lại sổ tiêm ngừa (thời gian trích lục trước năm 2014) lần                 -                   -                     200,000              240,000
1491 TL002 Trích lục và cấp lại sổ tiêm ngừa (thời gian trích lục từ 2014 trở về sau) lần                 -                   -                     100,000              120,000
1492 TT036 Triệt sản nam (bằng dao hoặc không bằng dao) lần       543,000       543,000                   543,000              651,600
1493 TT037 Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ lần    2,860,000    2,860,000                2,821,000           3,385,200
1494 XN100 Triple test lần                 -                   -                     450,000              540,000
1495 XN251 Troponin - I HS [CSYT khác] lần       100,000                 -                              -                         -  
1496 XN253 Troponin -T [CSYT khác] lần       100,000                 -                              -                         -  
1497 TRU031 Trữ lạnh phôi, noãn (Phôi dư) lần                 -                   -                  2,500,000           3,000,000
1498 TRU001 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 1) một năm                 -                   -                  4,500,000           5,400,000
1499 TRU016 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 10 ) một năm                 -                   -                18,000,000         21,600,000
1500 TRU020 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 11) một năm                 -                   -                19,500,000         23,400,000
1501 TRU022 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 12) một năm                 -                   -                21,000,000         25,200,000
1502 TRU023 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 13) một năm                 -                   -                22,500,000         27,000,000
1503 TRU024 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 14) một năm                 -                   -                24,000,000         28,800,000
1504 TRU025 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 15) một năm                 -                   -                25,500,000         30,600,000
1505 TRU026 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 16) một năm                 -                   -                27,000,000         32,400,000
1506 TRU027 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 17) một năm                 -                   -                28,500,000         34,200,000
1507 TRU028 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 18) một năm                 -                   -                30,000,000         36,000,000
1508 TRU029 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 19) một năm                 -                   -                31,500,000         37,800,000
1509 TRU002 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 2) một năm                 -                   -                  6,000,000           7,200,000
1510 TRU030 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 20) một năm                 -                   -                33,000,000         39,600,000
1511 TRU003 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 3) một năm                 -                   -                  7,500,000           9,000,000
1512 TRU004 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 4) một năm                 -                   -                  9,000,000         10,800,000
1513 TRU0010 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 5) một năm                 -                   -                10,500,000         12,600,000
1514 TRU010 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 6) một năm                 -                   -                12,000,000         14,400,000
1515 TRU011 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 7) một năm                 -                   -                13,500,000         16,200,000
1516 TRU012 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 8) một năm                 -                   -                15,000,000         18,000,000
1517 TRU015 Trữ lạnh phôi, noãn (Straw thứ 9) một năm                 -                   -                16,500,000         19,800,000
1518 TR02 Trữ mô tinh hoàn ca                 -                   -                  1,500,000           1,800,000
1519 VS019 Trữ phôi đông lần                 -                   -                  1,850,000           2,220,000
1520 MOI200 Trứng giun, sán soi tươi lần                 -                   -                       40,200                48,240
1521 TT075 Truyền hóa chất tĩnh mạch lần       155,000       155,000                   153,000              183,600
1522 TTM Truyền tĩnh mạch (ngoại trú) lần         21,400         21,400                     20,000                24,000
1523 TUV003 Tư vấn chủng vacxin ngừa HPV theo hẹn lần                 -                   -                     200,000              240,000
1524 TUV004 Tư vấn di truyền lần                 -                   -                     150,000              180,000
1525 KB046 Tư vấn HPV lần                 -                   -                     100,000              120,000
1526 KB029 Tư vấn KHGĐ - Thai sản lần                 -                   -                     100,000              120,000
1527 TUV001 Tư vấn phụ khoa lần                 -                   -                     100,000              120,000
1528 TUV002 Tư vấn sức khỏe sinh sản [Chuyên gia] lần                 -                   -                     200,000              240,000
1529 TUV006 Tư vấn tâm lý chu sinh lần                 -                   -                     250,000              300,000
1530 TUV005 Tư vấn tiêm chủng ngừa Rubella lần                 -                   -                     100,000              120,000
1531 TSCH4 Tư vần VLTL + hướng dẫn tập thể dục sau sinh tại phòng lần