Cùng nhau ngăn chặn tình trạng kháng thuốc - Bệnh viện Hùng Vương

Cùng nhau ngăn chặn tình trạng kháng thuốc - Bệnh viện Hùng Vương

Cùng nhau ngăn chặn tình trạng kháng thuốc - Bệnh viện Hùng Vương

Cùng nhau ngăn chặn tình trạng kháng thuốc - Bệnh viện Hùng Vương

Cùng nhau ngăn chặn tình trạng kháng thuốc - Bệnh viện Hùng Vương
Cùng nhau ngăn chặn tình trạng kháng thuốc - Bệnh viện Hùng Vương

Cùng nhau ngăn chặn tình trạng kháng thuốc

     Tuần lễ Thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc (WAAW) là một chiến dịch toàn cầu diễn ra hằng năm vào ngày 18-24/11, nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về kháng thuốc.

     Qua đó khuyến khích các thực hành tốt trong cộng đồng, nhà hoạch định chính sách và nhiều bên liên quan theo tiếp cận "Một sức khỏe" - những người đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu sự xuất hiện và lan rộng của kháng thuốc. Tuần lễ năm nay có thông điệp “Cùng nhau ngăn chặn tình trạng kháng thuốc.”

     Việt Nam nằm trong số các nước có tỷ lệ kháng thuốc cao do lạm dụng, sử dụng không hợp lý thuốc kháng vi sinh vật, đặc biệt là thuốc kháng sinh; hiệu thuốc bán thuốc kháng sinh không kê đơn và bác sỹ kê đơn thuốc kháng sinh không hợp lý.

     Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết kháng thuốc vẫn đang là mối lo ngại ở Việt Nam bất chấp những tiến bộ khoa học đã đạt được trong 10 năm qua. Báo cáo gần đây của Bộ Y tế từ dữ liệu kháng sinh đồ cho thấy xu hướng kháng kháng sinh ngày càng tăng trong thập kỷ qua. Nhiều thách thức vẫn còn tồn tại, bao gồm năng lực hạn chế của các phòng xét nghiệm trong việc tiến hành giám sát và phân tích dữ liệu, kê đơn thuốc kháng sinh không phù hợp và thiếu việc thực thi các quy định về bán thuốc kháng sinh. Cam kết của Chính phủ trong việc giải quyết vấn đề này được phản ánh trong Chiến lược kháng kháng sinh Quốc gia toàn diện sẽ triển khai trong tuần này./.

 

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác