Bảo hiểm y tế thương mại

Bảo hiểm y tế thương mại

Bảo hiểm y tế thương mại

Bảo hiểm y tế thương mại

Bảo hiểm y tế thương mại
Bảo hiểm y tế thương mại

Danh sách Công ty Bảo hiểm Y tế Thương Mại có hợp tác với bệnh viện (CẬP NHẬT 07-2023)

 

Thủ tục BẢO LÃNH VIỆN PHÍ áp dụng như sau:

- Bệnh nhân khi nhập viện xuất trình thẻ bảo hiểm của các công ty bảo hiểm thương mại (danh sách đính kèm) tại khoa Cấp cứu, khoa Khám bệnh hoặc khoa Nhũ.

- Khoa nhận bệnh sẽ đề nghị bệnh nhân photo thẻ bảo hiểm và CMND/ căn cước công dân (để nộp cho bộ phận viện phí khi đóng tạm ứng) hoặc chụp hình thẻ bảo hiểm và CMND/ căn cước công dân gửi email về bộ phận xác nhận bảo lãnh viện phí của bệnh viện: vienphibvhv2020@gmail.com.

- Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc có liên quan đến việc áp dụng Bảo hiểm y tế thương mại qua số diện thoại: (028)38558532 - 281

Thanh Như

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác