Dịch vụ Phòng Chờ sanh gia đình (Family Pre-Delivery Room Service) - Bệnh viện Hùng Vương

Dịch vụ Phòng Chờ sanh gia đình (Family Pre-Delivery Room Service) - Bệnh viện Hùng Vương

Dịch vụ Phòng Chờ sanh gia đình (Family Pre-Delivery Room Service) - Bệnh viện Hùng Vương

Dịch vụ Phòng Chờ sanh gia đình (Family Pre-Delivery Room Service) - Bệnh viện Hùng Vương

Dịch vụ Phòng Chờ sanh gia đình (Family Pre-Delivery Room Service) - Bệnh viện Hùng Vương
Dịch vụ Phòng Chờ sanh gia đình (Family Pre-Delivery Room Service) - Bệnh viện Hùng Vương

Dịch vụ Phòng Chờ sanh gia đình (Family Pre-Delivery Room Service)

 

PHÒNG CHỜ SANH GIA ĐÌNH (Cập nhật mới 10-2023)

     Khi lựa chọn dịch vụ "Phòng Chờ sanh Gia đình" sản phụ sẽ được 01 người thân cùng chờ sanh tại phòng chờ riêng, không gian thoải mái, tiện nghi.

     Bệnh viện hiện tại có 2 loại phòng "Phòng Chờ sanh Gia đình" như sau:

- Phòng Chờ sanh Gia đình – Dành cho 1 sản phụ: 2.500.000đ/ lần

- Phòng Chờ sanh Gia đình – Dành cho 2 sản phụ: 1.000.000đ/ lần/ sản phụ.

     LƯU Ý:

- Bên trên là chi phí "Phòng Chờ sanh Gia đình" chưa bao gồm chi phí dịch vụ "Phòng sanh Gia đình".

- Sau đó khi vào giai đoạn chuyển dạ hoạt động (cổ tử cung nở từ 4 phân trở lên) sản phụ được chuyển vào "Phòng sanh Gia đình" vẫn sẽ được 01 người thân bên cạnh sản phụ. Chi phí của dịch vụ "Phòng sanh Gia đình" là 1.000.000đ/ lần. (Chi tiết tại link: PHÒNG SANH GIA ĐÌNH).

 

“Family Pre-Delivery Room” Service (updated on October, 2023)

     When choosing the "Family Pre-Delivery Room” Service, patient will be accompanied by 1 companion, waiting for active labor in a convenient and comfortable private room.

     Our hospital currently provides 2 types of "Family Pre-Delivery Room":

- Family Pre-Delivery Room – For 1 patient: VND 2,500,000

- Family Pre-Delivery Room – For 2 patients: VND 1,000,000 per patient.

     NOTE:

- These are the fees of "Family Pre-Delivery Room” services, not including the fees of "Family Delivery Room” service.

- After the labour enters the active phase (with cervix dilates 4 cm or more), patient transferred to the "Family Delivery Room" will still be accompanied by 1 companion. The fee of the "Family Delivery Room” service is VND 1,000,000. (More details at “Family Delivery Room” section - https://bvhungvuong.vn/danh-cho-benh-nhan/dich-vu-phong-sanh-gia-dinh

 

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác