Hiếm muộn

Hiếm muộn

Hiếm muộn

Hiếm muộn

Hiếm muộn
Hiếm muộn

Hiếm muộn

Phương pháp hỗ trợ sinh sản bằng IUI  | 10020

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (Intrauterine insemination – viết tắt IUI) - là một trong các phương pháp thụ tinh nhân tạo để điều trị vô sinh, hiếm muộn.

Mang thai hộ  | 1230

Mang thai hộ là khi người phụ nữ mang thai và sinh ra một em bé cho cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ khi họ mong muốn có con nhưng không thể mang thai được. Quá trình này diễn ra bằng cách tạo ra phôi từ trứng và tinh trùng của cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ thông qua thụ tinh trong ống nghiệm. Phôi của cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ sẽ được chuyển vào trong tử cung của người phụ nữ mang thai hộ.

IVF  | 12445

1