Khám phụ khoa thu phí - Không BHYT

Khám phụ khoa thu phí - Không BHYT

Khám phụ khoa thu phí - Không BHYT

Khám phụ khoa thu phí - Không BHYT

Khám phụ khoa thu phí - Không BHYT
Khám phụ khoa thu phí - Không BHYT

Khám phụ khoa thu phí - Không BHYT

QUY TRÌNH KHÁM PHỤ KHOA THU PHÍ - KHÔNG BHYT

Bước 1: Tại Quầy hướng dẫn - Tầng trệt tòa nhà Cát Tường

- Bệnh nhân (BN) được nhân viên Chăm sóc khách hàng đón tiếp, photo giấy chuyển tuyến

- Bệnh nhân mới: điền đúng thông tin cá nhân vào “Phiếu ghi thông tin của bệnh nhân” theo Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân theo quy định (*)

- Nhận số thứ tự chờ nhận bệnh đến quầy nhập máy

- Bệnh nhân cũ có mã code BN: Bệnh nhân quét mã code để lấy số thứ tự khám bệnh tại kioks lấy số tự động.

Bước 2: Tại Quầy nhập máy - Tầng trệt tòa nhà Cát Tường 

- Bệnh nhân mới: Trình căn cước công dân để được nhập và kiểm tra thông tin

- Nhận số thứ tự khám bệnh.

Bước 3: Tại Quầy Thu viện phí - Tầng trệt tòa nhà Cát Tường 

Đóng tiền khám bệnh + tiền sổ (nếu có).

Bước 4: Tại phòng khám

- Bệnh nhân chờ vào khám theo số thự trên phiếu và trên màn hình trước phòng khám

- Bệnh nhân được bác sĩ khám, chẩn đoán sơ bộ và cho chỉ định các xét nghiệm, siêu âm,… cần thiết.

Bước 5: Tại Quầy Thu viện phí - Tầng trệt tòa nhà Cát Tường 

Đến quầy đóng tiền (nếu có) và đi làm các xét nghiệm, siêu âm….

Bước 6: Tại Quầy nhập máy - Tầng trệt tòa nhà Cát Tường 

- Sau khi có đầy đủ kết quả xét nghiệm, siêu âm, … bệnh nhân đến quầy nhập máy nhận số thứ tự xem kết quả.

- Trở về phòng khám chờ xem kết quả.

Bước 7: Tại phòng khám

Bác sĩ tư vấn, giải thích tình trạng bệnh, hướng xử trí, cấp toa thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc và dặn dò lần tái khám sau.

Bước 8: Nhà thuốc Toà nhà Bách Hợp

Mua thuốc tại tầng trệt tòa nhà Bách Hợp và ra về.

 (*) Các loại giấy tờ tùy thân hợp lệ: Chứng minh nhân dân, cân cước công dân, Passport, giấy phép lái xe.

Cập nhật: 15/2/2023

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác