Lấy máu cuốn rốn

Lấy máu cuốn rốn

Lấy máu cuốn rốn

Lấy máu cuốn rốn

Lấy máu cuốn rốn
Lấy máu cuốn rốn

Lấy máu cuốn rốn

Khi bạn có nhu cầu lưu trữ tế bào gốc. Trong quá trình mang thai nếu bạn đã hợp đồng với đơn vị lưu trữ, bệnh viện sẽ sẵn sàng liên hệ đơn vị mà bạn đăng ký để lấy máu cuống rốn khi bạn sanh

Dịch vụ (thu phí) và miễn phí khi thỏa các tiêu chí

Cách đăng ký: thông báo cho nhân viên khoa Sanh khi vào phòng Sanh

Chi phí: bệnh viện sẽ thực hiện lấy máu cuống rốn không thu thêm phí ngoài hợp đồng mà bạn đã đăng ký

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác