Quy trình khám bệnh và điều trị tại khoa

Quy trình khám bệnh và điều trị tại khoa

Quy trình khám bệnh và điều trị tại khoa

Quy trình khám bệnh và điều trị tại khoa

Quy trình khám bệnh và điều trị tại khoa
Quy trình khám bệnh và điều trị tại khoa

Quy trình khám bệnh và điều trị tại khoa Nội tiết

Bước 1: Tiếp đón bệnh nhân 

Nữ hộ sinh xem các thông tin từ hồ sơ, kiểm tra ban đầu.

Nữ hộ sinh hướng dẫn bệnh nhân, người nhà làm thủ tục nhập viện.

Hộ lý hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng, hỗ trợ bệnh nhân vào giường bệnh.

Bước 2: Tiếp nhận, thăm khám bệnh nhân

Bác sĩ xem hồ sơ ban đầu đánh giá, phân loại.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân, giải thích cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tình trạng bệnh, hướng điều trị, chế độ dinh dưỡng… có thể cho ký các cam kết đồng thuận (nếu có) theo quy định bệnh viện.

Bác sĩ ghi nhận thông tin vào hồ sơ, cho chẩn đoán.

Bước 3: Điều trị theo phác đồ

Bác sĩ: tùy theo tình trạng bệnh của từng người bệnh lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp. Khi vượt quá khả năng chuyên môn, thực hiện hội chẩn nội viện, toàn viện hoặc liên viện theo quy định.

Nữ hộ sinh: chăm sóc, tư vấn, giáo dục sức khỏe, động viên và hướng dẫn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phương pháp chăm sóc trong quá trình điều trị

Bước 4: Theo dõi, đánh giá diễn tiến bệnh nhân trong quá trình điều trị

Hàng ngày bác sĩ phối hợp với nữ hộ sinh  thăm khám – chăm sóc cho bệnh nhân. Giải thích tình trạng, chuyển biến và hướng xử trí sắp tới.

Bước 5: Chuẩn bị cho bệnh nhân ra viện/chuyển viện/chuyển khoa

Bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe bệnh nhân và kết quả điều trị

Nữ hộ sinh chuẩn bị cho bệnh nhân ra viện/chuyển viện/chuyển khoa theo y lệnh bác sĩ.

Bước 6: Bệnh nhân ra viện/chuyển viện

Hướng dẫn bệnh nhân – người nhà bệnh nhân làm thủ tục thanh toán xuất viện.

Trả giấy xuất viện. Dặn dò chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, vận động, tái khám.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác