Sinh thiết tinh hoàn - Bệnh viện Hùng Vương

Sinh thiết tinh hoàn - Bệnh viện Hùng Vương

Sinh thiết tinh hoàn - Bệnh viện Hùng Vương

Sinh thiết tinh hoàn - Bệnh viện Hùng Vương

Sinh thiết tinh hoàn - Bệnh viện Hùng Vương
Sinh thiết tinh hoàn - Bệnh viện Hùng Vương

Sinh thiết tinh hoàn

SINH THIẾT TINH HOÀN

Những mẫu mô tinh hoàn đôi khi được lấy ra để làm xét nghiệm. Quá trình này được thực hiện dưới gây mê toàn thân, hoặc gây tê tại chỗ. Người ta sẽ lấy ra một mảnh mô tinh hoàn, khoảng một nửa kích thước của một đầu diêm. Các mẫu tế bào này sau đó được kiểm tra dưới kính hiển vi để xem có bất kỳ sự phát triển nào của tinh trùng hay không.
Sinh thiết tinh hoàn là khá an toàn nhưng nhiễm trùng và chảy máu đôi khi có thể xảy ra. Những vấn đề này nói chung sẽ ổn định trong một vài ngày. Ở nam giới không có tinh trùng (azoospermia), kiểm tra này có thể giúp chúng ta xác định tinh hoàn có khả năng sinh ra được tinh trùng nhưng không thể ra ngoài được (do tắc nghẽn), hoặc đơn giản là do tinh hoàn không sản xuất được
tinh trùng.
Ở nam giới với những vấn đề nghiêm trọng trong việc sản xuất tinh trùng, kiểm tra này cũng có thể xác định các khu vực nào của tinh hoàn đang sản xuất tinh trùng, và trong trường hợp này tinh trùng từ các mô sinh thiết có thể được sử dụng trong điều trị vô sinh. Thậm chí chỉ cần một vài tinh trùng bình thường tìm thấy trong các tế bào sinh thiết có thể được sử dụng trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản được gọi là tiêm tinh trùng vào trong bào tương (ICSI), khi mà một tinh trùng duy nhất được tiêm vào trứng bằng cách đâm kim vào vỏ trứng.
Có hai loại sinh thiết tinh hoàn, sinh thiết kim nhỏ hoặc làm sinh thiết mở (còn được hiểu là mổ hở).
1. Sinh thiết kim nhỏ
Một kỹ thuật có thể được thực hiện dưới gây tê tại chỗ có liên quan đến việc đâm kim nhỏ vào tinh hoàn để lấy một mẫu mô khoảng một nửa kích thước của một đầu diêm.

2. Sinh thiết mở
Liên quan đến việc lấy ra một mảnh mô lớn hơn về kích thước sau khi cắt qua da và lớp bao dày phủ bên ngoài của tinh hoàn. Kỹ thuật này được thực hiện trong khi người đàn ông được gây mê toàn thân/gây tê tuỷ sống.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác