Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 năm 2023

 

heart Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp.

 

heart Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác