Tiêm chủng nhi - Bệnh viện Hùng Vương

Tiêm chủng nhi - Bệnh viện Hùng Vương

Tiêm chủng nhi - Bệnh viện Hùng Vương

Tiêm chủng nhi - Bệnh viện Hùng Vương

Tiêm chủng nhi - Bệnh viện Hùng Vương
Tiêm chủng nhi - Bệnh viện Hùng Vương

Tiêm chủng nhi

QUY TRÌNH KHÁM TIÊM CHỦNG NHI

Bước 1:

Đăng ký khám tại bàn tiếp nhận - lấy số thứ tự tại kios.

Bước 2:

Cân - đo bé, đặt nhiệt độ, điền bảng kiểm trước tiêm chủng

Bước 3:

Bác sĩ khám và tư vấn, chỉ định tiêm vaccin

Bước 4:

Đóng tiền tại quầy thu ngân

Bước 5:

Tiêm vaccin tại phòng tiêm

Bước 6:

Theo dõi bé sau tiêm ít nhất 30 phút

Bước 7:

Nhân viên y tế kiểm tra lại bé, hướng dẫn theo dõi, nhận sổ, ra về.

Cập nhật: 24/2/2023

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác